Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Біогазові установки на основі органічних відходів

Біогазові установки можуть працювати не тільки на спеціально вирощених енергетичних рослинах або відходах сільського господарства. В якості субстрату можуть використовуватись також різноманітні органічні відходи, особливо відходи харчової та харчопереробної промисловості – біовідходи, жири, відходи м'ясобоєнь, а також спиртової промисловості (наприклад, барда).

Перетворення відходів на високоцінну сировину, яка може бути раціонально використана для виробництва енергії, має різноманітні економічні та екологічні переваги.

Установки для переробки відходів повинні будуватись за індивідуальними проектами – відповідно до законодавчих вимог та залежно від якості та кількості сировини. Особливо це стосується процесу приймання, зберігання, подрібнення та стерилізації матеріалу.

Зброджений субстрат після установок, що переробляють біовідходи, також має властивості цінного добрива.

Технологічна схема біогазової установки представлена на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Технологічна схема двостадійної біогазової установки

Багато біогазових установок працюють без можливості утилізації тепла, яка є вирішальною для підвищення загального коефіцієнту корисної дії установки.

Головним чином це пов'язано з місцем будівництва біогазових установок – вони рідко знаходяться в промислових районах або поблизу населених пунктів. Тому часто немає можливості корисного використання тепла у зв'язку з відсутністю на невеликій відстані його потенційних споживачів.

Таким чином, використання біогазу безпосередньо на місці розташування біогазової установки лише для виробництва електроенергії в багатьох випадках є недостатньо технічно і економічно виправданим. Кращою альтернативою є транспортування біогазу до місця споживання, де він може бути оптимально використаний для виробництва не тільки електричної, а й теплової енергії. Для транспортування біогазу можуть бути використані газопроводи для природного газу. Для того, щоб якість біогазу відповідала стандартам якості природного газу, він повинен бути очищений та підготовлений.

Саме для цього призначена інша технологія підготовки та подачі біогазу в газову мережу. За допомогою безнапірної амінової очистки біогаз розділяється на СО2 та метан.

Незважаючи на різноманіття джерел енергії (теплова енергія бензину або дизельного палива, електроенергія, енергія стисненого повітря, енергія стислого зрідженого газу, сонячна енергія, вітру й ін.) у промисловому масштабі на гібридних автомобілях використовується комбінація двигуна внутрішнього згоряння й електродвигуна.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Біогазові установки на основі сільськогосподарської сировини | Ключи и индексы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1444; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.