Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз прямих матеріальних витрат

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини й основних матеріалів, які створюють основу виробленої продукції, а також покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних й інших матеріалів, які можуть безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Механізм формування витрат на матеріали по видах робіт, послуг або на виріб визначається в такий спосіб:

 

; (5.7)

 

де – об'єм і -го виду роботи в натуральних вимірниках (або кількість виробів);

– питома витрата j -го матеріалу на і -й вид роботи:

; (5.8)

 

де – кількість j -го матеріалу на і -й вид робіт (на і -й виріб);

- ціна за одиницю j -го матеріалу.

якщо порівняння провадиться із планом:

. (5.9)

Далі застосовуючи методи факторного аналізу на і -й вид робіт, одержуємо:

, (5.10)
, (5.11)
. (5.12)

 

Для фактичного аналізу відхилень у ціні за одиницю j-го матеріалу складається аналітична модель виходячи зі складу наступних елементів витрат:

– відносної ціни постачальника – Цпост;

– вартості тари й реквізиту – В.тара .;

– вартості вантажно-розвантажувальних робіт – Ввант;

– транспортні видатки – Втрансп;

– заготівельно-складські видатки – Взаг-сскл.

Основним документом при виконанні аналізу використання матеріальних ресурсів на будівельних підприємствах є щомісячний звіт за формою М-29 «Звіт про витрату основних матеріалів у зіставленні з виробничими нормами», а також акти виконаних робіт за місяць за формою №3 або №2. Аналіз виконується як у натуральній формі, так і у вартісній. Для аналізу в натуральній формі використовується форма М-29, фрагмент якої представлений у таблиці 2.30.

Таблиця 5.9 – Фрагмент форми М-29

Об'єкти и види робіт Од. вим. № од. розц. Кіл-ть вик. робіт Цегла силікатна Глина Розчин цементний  
За нормою На вик. об'єм За нормою На вик. об'єм За нормою На вик. об'єм  
Об'єкт №1 1. Цегляна кладка з гли­няної цегли. 2. Цегляна кладка з силі­катної цегли.   м3 м3   13-35     -       -   0,26   -     0,4   -     -   0,25   0,18   16,3    
3……………… - - - - - - - - -  
Разом витрати за нормою - - - -   -   - 70,3  
Фактичні витрати - - - -   -   - 71,3  
Економія (+) Перевитрата (-) - - - - -3 -   - +1  
                       

 

У випадку перевитрати до форми М-29 прикладається акт на списання з поясненням причин перевитрати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз складу витрат операційної діяльності | Аналіз витрат на оплату труда
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.