Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип якісної неоднорідності засвідчує те, що будь-яка біосистема складається з компонентів, якісно схожих між собою

Принцип найменшої взаємодії з середовищем — живі організми завжди володіють механізмами флуктації навколишнього середовища. Чим краще захищена жива матерія від непередбачених коливань абіотичних факторів, тим вона стійкіша.

Принцип біологічної ієрархії полягає в наявності в природі біосистем різних рангів та можливості їх впорядкування у форму структурних ієрархій, коли кожен вищий член ієрархії базується на нижчих членах цієї ж ієрархії.

Принцип структурно-функціональної єдності свідчить про наявність відповідності структури функціям та навпаки.

Принцип адекватності конструкції показує, що біологічні системи відповідають за своєю конструкцією та функціями тому абіотичному середовищу, в якому вони мешкають.

Принцип найпростішої конструкції свідчить, що з усіх можливих конструкцій, що в природі реалізується найпростіший за організацією варіант. Це є результатом мінімізації витрат речовин і енергії на формування даної системи.

Принцип дискретності стверджує що нежива матерія не існує як континуальна, маса вона завжди розчленована на дискретні одиниці. Ними є особини рослин та тварин.

Інформація про особливості кожного виду живих організмів зберігається в них самих як генетичний код. при розмноженні вона зчитується і передається нащадкам, тому діти в основних рисах та властивостях схожі на своїх батьків.

Кожну з названих особливостей живих організмів, взяту окремо, можна знайти в неживих тіл природи. Життя визначає лише повний комплекс цих властивостей та особливостей.

Екологія вивчає широке коло об’єктів, але дослідження живого її центральна задача. Пізнання явищ життя дозволяє сформулювати декілька важливих принципів, пов`язаних з існуванням та функціонуванням живої матерії:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Живі організми розмножуються. Самоутворення живих організмів із неживої матерії поки не зареєстровано. Ця закономірність отримала назву принципу біогенезу | Методи інтерпретації отриманих фактичних матеріалів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 414; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.