Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи інтерпретації отриманих фактичних матеріалів

Методи обробки отриманої інформації, згортання, стиснення, та узагальнення.

Методи, за допомогою яких збирається інформація про стан екологічних об`єктів, рослин, тварин, мікроорганізмів, екосистем, біосфери.

Інша форма елементарних об’єктів в екології — це абіотичні компоненти, що входять до складу екосистем та біосфери. Вони різноманітні та численні і в цілому складають так званий екотоп. До їх числа належать сонячна радіація, газовий склад повітря, волога, сукупність елементів мінерального живлення та багато інших.

Принцип адаптації проявляється в наявності сукупності морфологічних, фізіологічних та популяційних особливостей живих організмів, що забезпечує існування виду в певних умовах середовища.

Принцип еволюції полягає в незворотних змінах живих організмів.

Принцип зворотності зв`язків стверджує, що біосистеми самопідтримуються та саморегулюються за рахунок наявності в них різноманітних зворотних зв`язків.

Екологія — це комплексна наука. Вона використовує широкий арсенал різноманітних методів, які можна поділити на 3 основних групи.

Методи екологічних досліджень:

Будь-яке екологічне дослідження починається зі спостережень, відмінною рисою яких є невтручання спостерігача в процеси, що відбуваються. Такі спостереження можуть здійснюватися не озброєним оком, що було характерним для екології першої половини xx століття. В останні десятиріччя екологічні спостереження відбуваються із застосуванням різноманітних приладів та технічних засобів. У сучасній екології спостереження за допомогою приладів — один з основних методів дослідження.

 

Контрольні запитання:

1. Визначте актуальність екології.

2. Що таке екологічні системи?

3. Принцип системності.

4. Методологічна основа системного підходу в екології.

5. Види систем.

6. Які властивості обов‘язкові для живих організмів?

8. Принципи існування та функціонування живої матерії.

9. Що таке абіотичні компоненти?

10. Методи екологічних досліджень.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принцип якісної неоднорідності засвідчує те, що будь-яка біосистема складається з компонентів, якісно схожих між собою | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 703; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.