Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Web - середовище гипермедиа

Поява World Wide Web

Ідея, покладена в основу Web, не нова — організація логічних зв'язків між різними документами. Але в Інтернеті ця технологія була вперше використана лише в 1991м році Тімом Бернерз-Ли в його проекті для Европейского института физики элементарных частиц.

Web з гіпертекстової служби переріс у середовище гипермедиа.

Первоночально Web був гипертектовой службою. Безліч текстових документів бути зв'язано між собою ссылками. При цьому не мало ніякого значення, куди ведуть ці посилання: до глави в цьому ж документі, до іншого документа на тім же комп'ютері або до документів на вилученій машині, розташованої на іншому кінці земної кулі.

Але звичайний гипертекст дозволяв зв'язувати між собою лише текстові документи, чого явно недостатньо. Тому гипертекст трансформувався в гипермедиа - мультимедийную середовище, у якій різні інформаційні фрагменти зв'язані між собою посиланнями. При цьому, що саме представляє даний фрагмент, значення не має.

Посилання може вести до:

· текстовому документу (це найпростіший варіант),

· зображенню, векторному або растровому,

· звукозапису в кожному з форматів,

· відеокліпу,

· електронній таблиці (подібної Excel),

· файлу, що виконує, (програмі)

· віртуальному тривимірному миру й так далі.

При цьому й самому посиланні може бути не тільки текстової, але й графічної, звуковий або подібно мультимедийной.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Какая функция называется рациональной? | Структура Internet. Із самого початку Internet проектувався й створювалося як децентралізоване комунікаційне середовище
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.