Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

За характерам участі в інвестиційному процесі


За об'єктами вкладення капіталу

· – Реальні – характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства або покращанням умов праці та побуту персоналу. В практиці господарювання реальні інвестиції ще називають капітальними вкладеннями;

· Фінансові – характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти (в основному в акції, облігації та інші цінні папери) з метою отримання доходів у майбутньому.

Відповідно до П(СБО №2 "Баланс" фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів і т.п.), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвесторів.

· Прямі – передбачають пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладення капіталу. Вони здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному досвідчені інвестори, які достатньо проінформовані про об'єкти інвестування і добре ознайомлені з його механізмом

· Непрямі – передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності | За регіональною належністю інвесторів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 357; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів
 2. Головне місце у політичному процесі займає політичне управління, яке передбачає свідоме, цілеспрямоване здійснення людьми соціально-політичних функцій.
 3. Докази в адміністративному процесі
 4. Досягнення нормативного рівня якості продукції в процесі її виготовлення. Контроль якості.
 5. Зміна форм і специфікація прав власності у процесі приватизації.
 6. Зміни збудливості тканин в процесі розвитку хвилі збудження.
 7. Класифікація строків у кримінальному процесі
 8. Об’єкт дослідження: розвиток творчих здібностей учнів у навчальному процесі школи І ступеня.
 9. Особливості правового статусу сторін в адміністративному процесі
 10. Особливості участі прокурора в цивільному процесі.
 11. Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства та права участі громадян в підприємствах кооперативного і корпоративного типів.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.