Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

За регіональною належністю інвесторів

За формами власності капіталу, що інвестується

За рівнем, інвестиційного ризику

За періодами інвестування

· Короткострокові – характеризують вкладення капіталу на період до одного року

· Довгострокові – характеризують вкладення капіталу на період більше одного року

· Безризикові – це вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу (очікуваного доходу) і практично гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу

· Низькоризикові – це вкладення капіталу в об'єкти інвестування, ризик за якими значно нижчий від середньоринкового

· Середньоризикові – рівень ризику за об'єктами інвестування приблизно відповідає середньоринковому

· Високоризикові – рівень ризику перевищує середньоринковий

· Спекулятивні – вкладення капіталу в найбільш ризикові інвестиційні проекти або інструменти інвестування, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу

· Приватні – характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних (недержавних форм власності) осіб

· Державні – характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних рівнів і державних позабюджетних фондів

· Національні (внутрішні) – характеризують вкладення капіталу резидентами (юридичними або фізичними особами) даної країни в об'єкти інвестування на її території

· Іноземні – передбачають вкладення капіталу нерезидентами в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни

Наведена класифікація інвестицій підприємства відображає найбільш суттєві їх ознаки. Виділення й уточнення класифікаційних ознак та основних видів інвестицій дозволяє визначити основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Завдання аналізу інвестиційної діяльності:

– загальна оцінка інвестиційних потреб;

– вибір напрямів інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів підприємств;

– аналіз форм інвестування та їх ризику;

– аналіз доходності фінансових інвестицій;

– аналіз ефективності інвестиційних проектів та розробка заходів поліпшення інвестиційної діяльності підприємств

Основні об'єкти аналізу інвестиційної діяльності:

обсяг інвестицій (їх видів);

– структура інвестицій.

Мета економічного аналізу інвестиційної діяльності на підприємстві полягає у виборі найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунтуванні програм їх реалізації.

Етапи аналізу інвестиційної діяльності:

– аналіз інвестиційної привабливості;

– аналіз інвестиційних проектів;

– аналіз фінансових інвестицій.

Джерела інформації аналізу інвестиційної діяльності:

1) Первинні документи:

– Акт списання основних засобів (ОЗ-3).

– Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1).

– Акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів (ОЗ-2);

– Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5).

– Векселі, облігації, акції, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі

2) Регістри обліку

– Журнал 3; відомість 3.1; відомість 3.4; журнал 4; відомість 4.1; відомість 4.2; відомість 4.3.

3) Фінансова звітність

– Ф. № 1 "Баланс",

– ф. № 2 "Звіт про фінансові результати",

– ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"

4) Статистична звітність

– ф. № 2-кб "Звіт про будівництво будівель і споруд";

– ф. №2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції";

– ф. № 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів";

– ф. № 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт";

– ф. № 10-ЗЕЗ "Звіт підприємства (організації) про інвестиції в Україну";

– ф. № 2-кб "Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей"

5) Інші джерела:

– Проектно-кошторисна документація, планові та звітні дані капітального будівництва, сітьові та календарні графіки виконання робіт за об'єктами

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
За характерам участі в інвестиційному процесі | Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.