Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Виконавчі органи і їх компетенція


 

Виконавчі органи (управляючі, правління, рада директорів, рада управляючих, адміністративна рада та ін.) формуються (призначаються або обираються) вищими органами, що характерно для законодавства більшості країн.

В законодавстві європейських країн склалося декілька способів формування виконавчих органів управління. Вони зводяться до двох. За першим з них, членом виконавчого органу може бути лише дієздатна фізична особа (ФРН, Російська Федерація). Цієї позиції притримується і вітчизняний законодавець (ст.23 Закону України "Про господарські товариства). Другий спосіб передбачає, крім того, можливість формування виконавчих органів окремих видів товариств (насамперед, акціонерних) і з юридичних осіб, від імені яких, в свою чергу, діють їх керівники, або уповноважені ними особи (Франція, Болгарія). При цьому безумовною перевагою другого варіанту є відповідальність такої юридичної особи за неналежне виконання обов'язків виконавчого органу, а в окремих випадках також і її представника (Франція). Це відповідає інтересам кредиторів товариства.

Функція виконавчого органу полягає у реалізації рішень вищого органу та керівництві поточною діяльністю організації. Саме через виконавчі органи юридична особа набуває права та обов'язки за угодами. Ці органи лише виконують, виражають волю вищого органу шляхом безпосереднього вчинення юридичних дій від імені юридичної особи.

Виконавчі органи обираються безстроково або на певний строк. Їх компетенція визначається за остаточним принципом. Тобто вони вправі вирішувати будь-які питання, не віднесені до компетенції інших органів юридичних осіб. Порядок роботи виконавчих органів визначається установчими документами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вищі органи та їх компетенція | Контрольні органи та їх компетенція

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 153; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.