Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Механічне перенесення (йде без зміни хімічного складу речовин)
Біогеохімічний цикл - це циклічне поетапне перетворення речовин та зміна потоків енергії з просторовим масо перенесенням, яке здійснюється за рахунок сумісної дії біотичної та абіотичної трансформації речовин.

За рахунок процесів міграції хімічних елементів усі геосфери Землі зв’язані єдиним циклом кругообігу цих елементів. Такий кругообіг, рушійною силою якого є тектонічні процеси та сонячна енергія, отримав назву великого (геологічного) кругообігу.Цей кругообіг має абіотичний характер. Тривалість його існування – близько 4 млрд. років. Потужність великого кругообігу речовин в атмосфері, гідросфері та літосфері оцінюється в тонн/рік.

Біогеохімічні цикли

Людство могутнішає і дедалі більше відділяється від інших компонентів біосфери, намагаючись ними керувати.

Слово „ноосфера” (грец. ноос — розум) вперше у 1927 р. запропонував французький філософ Е. Леруа.

Ноосфера – дослівно „мисляча оболонка”, сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням та становленням у ній цивілізованого людства, періодом, коли розумна людська діяльність стає головним, визначальним чинником розвитку Землі.

Ноосфера

Ноосферні ідеї В. І. Вернадського:

1. людство — це велика геологічна сила;

2. ця сила є розум і воля людини як істоти соціально організованої;

3. рівень антропогенних змін довкілля на планеті став настільки потужним, що почав діяти на біогеохімічний метаболізм;

 

Виникнення життя на Землі спричинило появу нової форми міграції хімічних елементів – біогенної. За рахунок біологічної міграції на великий кругообіг наклався малий (біогенний) кругообіг речовин. У малому біологічному кругообігу переміщується в основному:

ü вуглець(тон у рік);

ü кисень(тон у рік);

ü азот(тон у рік);

ü фосфор(тон у рік).

Зараз обидва кругообіги протікають одночасно та тісно зв’язані між собою.

Завдяки взаємодії різних груп живих організмів між собою та з навколишнім середовищем в екосистемах виникає певна та характерна кожному виду екосистем структурна біомаси, своєрідний тип потоку енергії та специфічні закономірності її передачі від однієї групи організмів до іншої, формуються трофічні ланцюги, що визначають послідовність переходу органічних речовин від одних груп живих організмів до інших.

Живі організми в біосфері ініціюють кругообіг речовин та призводять до виникнення біогеохімічних циклів. Приоритетні дослідження біогеохімічних циклів були розпочаті В.І.Вернадським ще на початку 20-х років.

Біогеохімічні цикли становлять собою циклічні переміщення біогенних елементів: вуглецю, кисню, водню, азоту, сірки, фосфору, кальцію, калію та ін. від одного компоненту біосфери до інших так, що на певних етапах цього кругообігу вони входять до складу живої речовини.

Просторове переміщення речовин у межах геосфер, або їхня міграція підрозділяється на 5 основних типів:
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.