Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Техногенне, що проявляється, як результат господарської діяльності людини
Водне (міграція здійснюється за рахунок розчинення речовин та їх наступного переміщення у формі іонів або колоїдів.). Це один з найбільш важливіших видів переміщення речовин у біосфері.

3. Повітряне (перенесення речовин у формі газів, пилу або аерозолів із потоками повітря.)

4. Біогенне (перенесення здійснюється за активної участі живих організмів).

Аналізуючи біохімічні цикли, В.І.Вернадський виявив концентраційну функцію живої речовини. За рахунок реалізації цієї функції жива речовина вибірково поглинає зі навколишнього середовища хімічні елементи.

 

 

Контрольні запитання:

1. Що таке геосфера?

2. Дайте визначення „біосфері”.

3. Головні типи речовин біосфери (за В.І.Вернадським).

4. Що таке енергія?

5. Джерела потоку енергії на Земній Кулі.

6. Поясніть великий (геологічний) кругообіг.

7. Поясніть малий (біогенний) кругообіг.

8. Що таке біогеохімічний цикл?

9. Назвіть основні типи просторового переміщення речовин.

10. Дайте визначення „ноосфері”.

11. Ноосферні ідеї В.І.Вернадського.

 

Рис. Земна Куля в цілому

 

Рис. Співвідношення хімічних елементів на Земній Кулі та в живих організмах. (Доля елементів виражена у відсотках(%))
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.