Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних операцій
Аналіз обсягів, динаміки та структури зовнішньоекономічних операцій

Для більш повної характеристики зовнішньоторговельної роботи підприємства експорт товарів і послуг за звітний рік порівнюється з експортом за попередній рік. Метою такого дослідження є встановлення змін, яга відбулися у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту, його географічній направленості Дані про експорт за роки, які вивчаються, групуються за країнами, товарами та видами укладених контрактів

З цією метою складаються аналітичні таблиці, наводяться суми експорту по країнах, питома вага цих сум у відсотках до загального підсумку та визначаються відхилення абсолютні і в пунктах структури (табл. 2.1).

З табл. 6.1 видно що обсяг експорту збільшився у 2-му році порів­няно з 1-м як у цілому, так і по кожній окремій групі країн Одночасно відбулися зміни і в структурі експорту у 2-му році порівняно з 1-м.

У структурі експорту у 2-му році значну питому вагу поставок товарів займають поставки в країни Північної Америки (39,99 % в 2-му році), хоча вона й зменшилась на 1,29 пункти від значення цього показника в 1-му році (41,28 %) За іншими групами країн спостерігається збільшення питомої ваги експорту в загальній його структурі на фоні відносного скорочення експорту (з 41,28 % до 39,99%) у країни Північної Америки

Таблиця 7.1 – Аналіз структури експорту за групами країн підприємств-покупців

№ з/n Групи країн 1-й рік 2-й рік Відхилення
відвантаження, тис грн питома вага, % відвантаження, тис грн питома вага, % +/-, тис. грн. % пунктів структури
  Країни Європи 840,00 28,19 901,00 28,82 + 61,0 + 7,26 + 0,63
  Країни Північної Америки 1230,00 41,28 1250,00 39,99 + 20,0 + 1,63 -1,29
  Країни СНД 750,00 25,17 800,00 25,59 + 50,0 + 6,67 + 0,42
  Країни Африки 160,00 5,36 175,00 5,60 + 15,0 +9,38 + 0,24
Разом 2980,00 100,00 3126,00 100,00 + 146,0 + 4,90  

 

З метою вивчення нових напрямів експерту доцільно здійснювати аналіз його структури виходячи з видів експортних контрактів (див табл. 6.2).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 885; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.