Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян для визначення розміру штрафу встановлений нарівні 17 гривень
Рішення про при­тягнення особи до адміністративної відповідальності приймає суд на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, складеного посадовою особою Рахункової палати органами податкового контролю.

Звертаємо увагу, що статтею 16414 Кодексу України про адміні­стративні правопорушення передбачена відповідальність за пору­шення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державний кошт.

 

Закупівля товарів, робіт і послуг за державний кошт передбачає здійснення оплати за рахунок коштів відповідно­го бюджету, тобто ці відносини виникають на стадії використання бюджетних коштів і відповідно є бюджетними. Процедура закупівлі регламентується Законом України від 01.06.2010 p. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

 

Порядком оформлення органами контролю в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженим наказом Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України від 12.03.2009 р. № 52, встановлено, що у разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол скла­дається стосовно кожної з таких осіб.

 

У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного із вчинених правопорушень.

Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

Один екземпляр протоколу залишається в органі, що його склав, другий під розписку вручається особі, що при­тягується до адміністративної відповідальності.

При складанні про­токолу особі, що притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

 

Кримінільна відповідальність за порушення бюджетного законо­давства передбачена Кримінальним кодексом України в статті 210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджет­них призначень або з їх перевищенням» та в статті 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»1.

 

Для кваліфікації діяння необхіно виходити, що розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 По­даткового кодексу України.

 

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для при­тягнення до відповідальності згідно з законами України його керів­ника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.