Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансове право
 

Лекція № 1. Фінансова діяльність держави.

а) Зміст, методи і здійснення фінансової діяльності.

У будь - якій державі є постійно діючий механізм, у якому використовується товарне виробництво внаслідок розподілу суспільної праці. Існування товарно-грошових відносин і дія об’єктивного закону вартості, визначають об’єктивну необхідність існування державних фінансів.

Державні фінанси – система грошових відносин, що виникла разом з державою і нерозривно пов’язана з її існуванням та функціонуванням.

Фінанси держави – це відносини людей з приводу мобілізації, витрачення фондів коштів.

Фонди коштів – матеріальний зміст коштів.

Усі фінансові відносини є грошовими, але не всі грошові відносини є фінансовими.

Фінансові відносини – це розподільні грошові відносини.

Фінанси держави

 

Централізовані (державний бюджет) За їх рахунок фінансуються видатки держави та нові будови, реконструюються існуючі підприємства, утримуються установи невиробничої сфери – освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, оборона, управління прокуратури, судові органи, соціальне забезпечення. Знаходиться у розпорядженні держави, як суб’єкта влади. Децентралізовані (фонди виробничого і соціального розвитку підприємства) Утворюються в усіх галузях народного господарства за рахунок своїх прибутків.

 

Діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу і витрачення централізованих і децентралізованих фондів коштів має назву фінансова діяльність. Відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності є економічні і юридичні.

Правове регулювання фінансової діяльності є однією з форм державного керівництва економікою. Основи фінансової діяльності закладаються у конституцію, розвиваються і деталізуються у фінансовому законодавстві (в ньому чітко розмежовується фінансова діяльність, яка здійснюється через органи господарчого управління підприємств, установ, організацій).

Визначну роль у керуванні і здійсненні фінансової діяльності відіграють органи законодавчої влади (вони вирішують найбільш важливі питання: затверджують бюджети, приймають акти про податки, розмежовують бюджети). За змістом, методами і формами фінансова діяльність є різновидом управлінської діяльності.

Принципи державного управління:

 

1) Планування 2) Рівності 3) Обліку і 3) Участі 4) Законності 4) Фінансової

націй і контролю трудящих дисципліни

народних в управлінні

меншин

 

Метод фінансової діяльності – це засіб, прийом за допомогою якого уповноважений органи від імені держави мобілізує, використовує фонди коштів.

Методи фінансової діяльності:

обов’язковий метод мобілізації, що полягає в установленні: 1) виду платежу (податки, збори, використання природних ресурсів). 2) точного розміру. 3) строку внесення. 4) обов’язкової погрози в випадку невиплати, порушення строків (пеня, штраф). добровільний метод мобілізації: 1) грошові лотереї. 2) позики. 3) акції. 4) страхування. 5) залучення тимчасово – вільних коштів підприємств з метою кредитування. метод фінансування: безоплатний, безповоротний, цільовий, плановий відпуск коштів з державного бюджету за рахунок централізованих та децентралізованих фондів коштів. метод кредитування Спец. юр. норми: витрачення фінансових ресурсів (це не тільки кошти, а й спеціальний інструмент яким розпоряджаються державні органи).

 

б) Фінансова система України.

 

Фінансова система України – сукупність різних ланок фінансових відносин (фінансових інститутів), урегульованих фінансово - правовими нормами, за допомогою яких держава утворює, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані фонди коштів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.