Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансова система України
Загальнодержавні централізовані фонди. Держ. бюджет Фінанси державного соціального страхування (Пенсійний фонд, Фонд Соціального страхування) Чорнобильський фонд Децентралізовані фонди; фінанси галузей, підприємств Різні форми кредиту (Державний, Банківський) Місцеві бюджети Страхування

Державний бюджет – це економічні відносини між державою та суб’єктами всіх форм власності і окремими громадянами з приводу формування централізованого фонду коштів, що спрямовується на виконання загальнодержавних завдань і функцій.

Місцеві бюджети – економічні відносини між представницькими органами, органами місцевого самоврядування, що репрезентують інтереси населення, та суб’єктами всіх форм власності і окремих громадян для функціонування, забезпечення даної території.

Фінанси галузей народного господарства – це система економічних відносин, скерованих на утворення децентралізованих фондів коштів, кожний з яких тісно пов’язаний з основним центральним фондом держави – бюджетом.

Фінанси державного соціального страхування – сукупність економічних відносин, які формують пенсійне та соціальне страхування (фонд перебуває в розпорядженні профспілок).

Соціальне страхування – 37% від фонду з/п; Пенсійний фонд – 1-2% від розміру оплати праці; громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю заснованою на особистій власності, та адвокати – 9% від доходу; підприємства (не залежно від форм власності) – 33,3%.

- За рахунок Пенсійного фонду сплачуються: пенсії за віком та інвалідністю; внаслідок втрати годувальника; допомога, пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського складу та їх сім’ям; щомісячна допомога по догляду за дитиною; допомога дітям з малозабезпечених сімей; компенсація непрацюючому, який доглядає інваліда 1 групи, або дитину інваліда до 16 років; видатки на поховання непрацюючим пенсіонерам; пенсійні допомоги згідно Чорнобильського законодавства. Згідно Закону “Про державний бюджет” бюджет Пенсійного фонду включається, іноді, до Державного бюджету.

- Відрахування до Фонду по здійсненню заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту - 12% від фонду з/п, робляться виплати: допомоги тимчасово непрацездатним; допомоги по вагітності і пологах; одноразова допомога при народжені дитини; на придбання путівок до санаторіїв, будинків відпочинків; індексацію допомоги за тимчасовою непрацездатністю. Знаходиться у віддані профспілок України. Відсотки, утримані у підприємств, відносяться на собівартість продукції.

- Державний фонд сприяння зайнятості населення, отримуються від підприємств, які ведуть комерційну або виробничо-господарську діяльність - 2% від фонду споживання йде на створення нових робочих місць; запобіганню безробіття. Витрати відносяться на собівартість.

- Державний Дорожній фонд, з відрахувань підприємств, власників транспортних засобів + збір за проїзд по території України.

- Згідно Закону України “Про охорону праці” державні, галузеві, регіональні фонди охорони праці формується всіма підприємствами у розмірі 1% від фактичного обсягу реалізації продукції, послуг. З них – 60% йдуть до фонду охорони праці підприємств; 10% до регіональних фондів; 30% до галузевого фонду охорони праці.

Штрафи: 50% до фонду підприємств; 20% до регіонального фонду; 30% до галузевого, який 50% передає до державного.

Штрафи за нещасні виплати, які сталися на виробництві: 50% до регіональних; 50% до галузевих, з яких 50% до державного фонду.

- Фонд соціального захисту інвалідів, створено за Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.91р. зі змінами 14.10.94р.Підприємства, які не створили згідно норм робочих місць для інвалідів відраховують (норматив 4% місць від загальної численності) розмір середньомісячної з/п за кожне нестворене місце.

- Державний фонд сприяння конверсії, відраховують підприємства оборонного комітету – 3% від вартості продукції.

- Державний інноваційний фонд, на добровільній основі – 1% від обсягу реалізації продукції з віднесенням на собівартість. Розподіляється - 30% на державний інноваційний фонд; 70% на спеціальні фонди позабюджетних коштів міністерств, відомств, концернів, корпорацій.

Державний кредит – фонд коштів, що утворюється шляхом випуску державних позик.

Банківський кредит – економічні відносини передачі коштів за плату до банків від Національного банку України Міністерством фінансів України.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.