Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правовою формою фінансової діяльності є фінансові акти, які видаються відповідними фінансовими органами

Резервний фонд на покриття можливих збитків по операціям НБУ.

Статутний фонд НБУ утворюється за рахунок коштів держави.

Джерело формування є статутний фонд, доходи від банківської діяльності за рахунок надання позичок, дисконтування векселів, продажу цінних паперів, валюти інших держав.

Майно складається із фондів, основних і оборотних коштів, і цінностей.

Юридична основа: Закон України “Про банки і банківську діяльність”, + Законодавство України, статут і міжнародні договори. Діяльність НБУ спрямована на забезпечення державної політики в галузі грошового обігу, кредитування, фінансування і розрахунків в народному господарстві.

Кредитна система України

Національний банк України ― 1 рівень.

(юридична особа – центральний банк України є емісійний центр України, власність держави підзвітний Верховній Раді, має право законодавчої ініціативи).

2 рівень ― всі інші банки.

г) Правові форми фінансової діяльності.

- Так Державний бюджет є основним загальнодержавним фондом держави. Затверджується Верховною Радою в формі Закону.

- Акти про податки – законами.

 

Форми актів (за органами, що їх видають)

 

Верховною Радою в формі законів, постанов Президентом України - указів, розпоряджень Кабінетом Міністрів – постанов, розпоряджень Фінансовими органами, НБУ - вказівки, накази, інструкції, листи, індивідуальні акти.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
З фондів банківського кредитування надаються: цільова короткотермінова позичка, цільова довготермінова позичка | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 362; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.