Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

З фондів банківського кредитування надаються: цільова короткотермінова позичка, цільова довготермінова позичка


добровільне

Страхування

обов’язкове

в) Державні органи, які керують фінансовою діяльністю.

Верховна Рада (вищий орган) видають закони, рішення...

Спеціальні органи повсякденного керування

Міністерство фінансів (видає накази; на чолі міністр; призначає Президент, затверджує Верховна Рада)

 

Міністерство фінансів автономної республіки Крим або фінансове управління областей Києва, Севастополя

 

Фінансові відділи районної держ. адміністрації та виконкомів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ | Правовою формою фінансової діяльності є фінансові акти, які видаються відповідними фінансовими органами

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Для вимірювання ступеня ефективності використання оборотних фондів існує відповідна система техніко-економічних показників.
 2. Договір банківського вкладу.
 3. Елементний склад оборотних фондів, характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.
 4. Методи амортизації основних фондів
 5. Нормування витрат і розрахунки необхідного обсягу оборотних фондів підприємства.
 6. Облік і оцінка основних фондів
 7. Оборотні кошти — це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.
 8. Оцінка, класифікація і структура основних фондів.
 9. Поняття амортизації основних фондів, норми амортизації
 10. Прибуток, що залишається на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку (нерозподілений прибуток). Останній спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів.
 11. Ремонт основних фондів, види ремонтів та їх фінансування

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.