Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Химки – 2013 г


ЛЕКЦИЯ

Методи

       
   
 

 


Метод процентних відрахувань від . територіальних надходжень Дотації виділена тверда сила– для балансування бюджету Субвенції допомога на певні цілі Субсидії цільове виділення коштів у місцеві бюджети; при нецільовому використані - повертаються  

в) Бюджетний процес.

 

Одержання державою доходів і розподіл не відбувається автоматично. Бюджет постійно рухається (procession – рухання, pro-cede – проходження).

Компетентні органи державної влади визначають:

- пріоритети;

- відшуковують джерела для покриття видатків;

- складають проекти бюджету;

- розглядають, затверджують, виконують бюджет і звіт про його виконання.

Ця діяльність має назву бюджетного процесу. Ця процедура ретельно

регламентується правовими нормами.

Стадії (етапи) бюджетного процесу:

1) Складання проектів бюджетів.

2) Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети.

3) Використання бюджету.

4) Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюэться фынансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів.

Стадії бюджетного процесу повторюються систематично, щорічно. Дозвіл дає Верховна Рада, Кабінет Міністрів на 1 рік (має назву бюджетного року або бюджетного періоду (з 1.01.по 31.12). Однак з моменту податку до затвердження звіту проходить майже 2 роки, і цей час має назву бюджетного циклу.

Бюджетний процес – регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням: контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему Україну.

 

 

Принципи бюджетного процесу

               
       
 
 


 

Верховенству органів Реальності Спеціалізації показників Гласності

законодавчої влади бюджету

 

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування бюджету доходів, видатків та фінансування бюджету за ознак економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація забезпечує можливість на всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати аналіз і контроль, встановлювати джерела

Надходження коштів, об’єкти бюджетного фінансування, органи відповідальні за повне і своєчасне надходження коштів у доходну частину бюджету і ефективне використання бюджетних коштів.Вона затверджена наказом Міністерства фінансів України № 28 від 2.05.93р. “Про внесення змін до класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів України” (...).

 

Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів в Україні:

- складання основних прогностичних макроекономічних показників (до 1

червня Міністерство економіки, фінансів, НБУ...);

- прогнози (Уряд Автономних республік, Кримська область, Київський ...)

- прогноз постійної комісії Верховної Ради (до 20 травня);

- бюджетна резолюція (до 1 липня основні ...);

- складання бюджету (Кабінет Міністрів ... усі органи виконавчої влади

в 2 тижні розглядають);

- подання Президенту по згоді виноситься на Верховну Раду;

- подання на Верховну Раду проекту бюджету, основні ... ,зведений баланс ресурсів України, основні ... + прогноз доходів і видатків на наступні 3 роки, на ознайомлення Верховною Радою не менше 20 днів;

- представлення проекту бюджету Президентом до Верховної Ради до 25 вересня;

- 2 читання (з доповіді Міністрів Фінансів).

Прийнятий закон в 5 денний строк підписує Голова, в 10 денний строк Президент.

 

по дисциплине«ЭВМ и периферийные устройства»

(наименование учебной дисциплины)

ТемаОрганизация функционирования ЭВМ

(наименование темы лекции)

Обсуждена на заседании кафедры

(предметно-методической комиссии)

 

“____” ________________ 2013 г.

 

Протокол № _________


I. Учебные и воспитательные цели:

Учебные цели: получение студентами знаний об основных режимах функционирования ЭВМ;

Воспитательные цели: повысить внутреннюю личностную самооценку студентов за счет повышения компетентности специалиста.

II. Учебно-материальное обеспечение:аудитория на курс, оборудованная меловой или интерактивной доской, мультимедийным проектором с экраном.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 4. Познавательные процессы | Введение. III. Расчет учебного времени: Содержание занятия Время, мин. Вступительная часть Учебные вопросы: 1

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 185; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.