Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансування і оподаткування коштів

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про охорони праці” фінансування охорони праці здійснюється власником.

На підприємствах, в галузях, на регіональному та державному рівнях створюються фонди охорони праці відповідно до Положення Кабінету Міністрів України від 09.03.99 р. № 335.

Управління державним фондом здійснює Держнаглядохоронпраці і кошти використовуються на виконання національних програм покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Управління галузевими фондами здійснюється міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади (концернами, корпораціями...). Використовуються кошти на виконання галузевих програм (узгоджених з Держнаглядохоронпраці).

Управління регіональними фондами здійснюєтьсяРадою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Ці кошти використовуються на впровадження регіональних програм.

Управління фондами підприємств здійснюють власники підприємств (або їх уповноважені) і використовують їх для виконання комплексних заходів і забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

Загальний контроль за надходженням і витрачанням коштів фондів здійснює Держнаглядохоронпраці.

Всі фонди формуються за рахунок:

- добровільних перерахувань підприємств з прибутку, що залишається у їх розпорядженні;

- коштів підприємств, повернених за отриману раніше допомогу на розвиток спеціалізованих виробництв, лабораторій, експертних груп та ін.;

- коштів інших фондів, громадських організацій, що надійшли у порядку надання допомоги;

- а також інших надходжень.

Крім того спрямовуються кошти одержані від застосування до підприємств:

- штрафів за невиконання нормативних актів;

- штрафів за невиконання вимог Держнаглядохоронпраці;

- штрафів, накладених на посадових осіб і працівників, винних у порушені вимог щодо охорони праці.

Державний фонд – 50%

Галузевий фонд – 25%

Регіональний фонд – 25%

Відповідальність за перерахування коштів до відповідних фондів покладається на керівника підприємства.

Порядок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заходи з охорони праці визначається чинним законодавством про оподаткування.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Державні нормативні акти про охорону праці | Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 368; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.