Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Планування роботи з охорони праці

Основні завдання і функції СУОП

До основних функцій управління охороною праці належать:

- прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

- організація та координація робіт;

- облік показників стану умов і безпеки праці;

- контроль за функціонуванням СУОП;

- стимулювання роботи по вдосконаленню охорон. праці.

Основні завдання управління охороною праці:

- навчання працівників безпечним методам праці;

- забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

- організація лікувально-профілактичного обслуговування;

- професійний добір працівників з окремих професій;

- удосконалення нормативної бази з питань охорони праці;

- планування роботи з охорони праці (поточне, оперативне);

- контроль за станом охорони праці.


Функція планування має вирішальне значення в СУОП.

Планування роботи з охорони праці поділяється на:

 

- Перспективне планування вирішує найбільш важливі і дострокові питання, виконання яких вимагає єдиної роботи кількох підрозділів підприємства. Можливість його виконання повинна бути підтверджена обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат із зазначенням джерел фінансування;

- Поточне планування здійснюється у межах календарного року через розроблення відповідних заходів у розділі “Охорона праці” колективного договору;

- Оперативне планування здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому;

Колективний договір - це форма самоуправління на підприємстві (установі). Він визначає взаємовідносини адміністрації і трудового колективу у галузі економічного і соціального розвитку трудового колективу, його укладає комітет профспілки від імені трудового колективу з адміністрацією в особі керівника підприємства на загальних зборах трудового колективу.

Колективний договір поширюється на всіх робітників, керівників, спеціалістів і службовців підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

Розділ “Поліпшення стану, умов і охорони праці” включає:

а) обов’язки адміністрації;

б) обов’язки профспілкового комітету;

в) взаємні обов’язки адміністрації і профспілкового комітету.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ІV. Система управління охороною праці | Служба охорони праці на підприємстві
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1003; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.