Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Служба охорони праці на підприємстві

Контроль за станом охорони праці.

Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, своєчасної і вірогідної інформації про стан охорони праці на підприємстві, що можливо тільки на підставі регулярного та об’єктивного контролю.

До основних форм контролю належать:

- Оперативний – здійснюється згідно із затвердженими посадовими обов’язками з боку керівників робіт і підрозділів підприємств.

- Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх структурних підрозділах та службах підприємств.

- Громадський контроль здійснюється комісією з питань охорони праці підприємства та громадськими інспекторами з охорони праці.

- Адміністративно-громадський трьохступеневий контроль

Іст. – щоденний, на кожній виробничій дільниці.

ІІст. – два рази на місяць, згідно із затвердженим графіком.

ІІІст. – один раз на місяць за графіком під головуванням керівництва підприємства.


Згідно з законом України “Про охорону праці” (ст. 23) служби охорони праці створюються на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та видів діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Служба охорони праці на підприємстві виконує свої функції і обов’язки відповідно до Типового положення. Організується на підприємстві з числом працюючих 50 чол. і більше. Підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. Формується служба охорони праці із спеціалістів з вищою освітою і роботою за профілем виробництва не менше трьох років.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Планування роботи з охорони праці | Інструктажі з питань охорони праці
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.