Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інструктажі з питань охорони праці

Навчання з охорони праці.

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників населення України з питань охорони праці — один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

Навчання з охорони праці проводять на всіх підприємствах і організаціях незалежно від характеру і ступеню небезпеки виробництва.

Навчання з охорони праці проводять:

- в навчальних закладах;

- при підвищенні кваліфікації;

- при проведенні різних видів інструктажів.

Вивчення питань охорони праці є обов’язковим у дошкільних, середніх позашкільних, професійно-технічних і вищих, а також у закладах післядипломної освіти.

 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

ü з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

ü з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

ü з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

ü у разі екскурсії на підприємство;

ü з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які | навчаються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладах освіти при оформленні або зарахуванні до закладу освіти.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

ü який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

ü який буде виконувати нову для нього роботу;

ü з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

ü Проводиться з вихованцями, учнями та студентами середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти:

- на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов’язаний з небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках;

- перед уроками трудового навчання фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при проведенні заходів за межами території закладів освіти;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів;

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці

в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

ü на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на три місяці;

ü для решти робіт — 1 раз на шість місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

ü при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

ü при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

ü при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж;

ü при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд - контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт що виконуються працівником;

ü при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;

ü з вихованцями, учнями, студентами - в кабінетах, лабораторіях майстернях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

ü при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

ü при ліквідації аварії, стихійного лиха;

ü при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться з вихованцями, учнями, студентами закладу освіти в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Служба охорони праці на підприємстві | Вопрос №1
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.