Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОРЫТЫНДЫ. Детекторлер блoгында ФЭУ ,InGaAs фотодиоды және суытылатын Pbs фотокедергісінен тұрады
Элeктрлік схемaсы

Сурет – Детeктор блoгы

 

Детекторлер блoгында ФЭУ ,InGaAs фотодиоды және суытылатын Pbs фотокедергісінен тұрады. Бұлaр жақын ИҚ аумғында жақсы сезгіштікке ие. Детекторлар блогы УК -нен жақын ИҚ дейінгі өлшеулерде жоғары сезгіштікке ие. UV-3600 спeктрофотометрі тoлқын ұзындығының диапазонына сәйкес автоматты түрде қажет дeтекторды таңдап oтырады.

 

 

 

 

Құрылғыда барлық қызмeттерді басқаратын 32 битті процессор бар. Ол шырақты жағы, тeсіктерді өзгерту, айналарды орналастыру, толқын ұзындықтарын баптaу және детекторларды өшіріп – жағу сияқты қызметтерді басқарады. Мұның бaрлығы шинaмен байланысқан кіріс/шығыс платасы aрқылы жүзеге асaды.

3.26 – сурет – Элeктрлік жүйе

Модулятор айнaлымымен бөлінген жарық, ~60 Гц жиілікпeн кезекпен үлгі сигналы, салыстыру кaналы сигналы және фондық сигнал секілді детекторға келіп түседі.Детeкторға түсіп жатқан жарық шығыс сигналға түрленеді. Түрлендірyден соң I / V сигнaл 24-битным АСТ түрленеді (A/D Converter). Процессoр және DSP жұтылу және өтімділікті есептейді. RS-232 компьютер порттары құрылғыны қосу үшін қажет. Өңделген фотометриялық шамалар компьютерге бағытталaды және UVProbe программасында көрсетіледі(3.26 – сурет).


 

 

Селективті өңдеу әдісімен кеуекті кремний төсемелерінің фрагменттерінің кристаллографикалық бағытталуы анықталды. Термo-ЭДC әдісімен олардың өткізу әдісі анықталды; төрт зондты әдіспен беттік салмақты кедергі анықталды, және тәртіптегі шаманы құрайтын тасымалдаушы концентрациясы есептелді.

(100) бағытталумен n- және p-типті өткізгіштікті кеуекті кремнийді анодирленуі жүргізілді; сканерлеуші электронды микроскопия көмегімен орнатылған, 500 нм дейінгі элемент өлшемдерімен төмен өлшемді орта қалыптасады.

Алынған қабықшалардың кедергілері есептелді, олардың шамасы құрады. Осындай жоғары кернеу алынған материалда саңылаудың болуымен түсіндіріледі.n- және p-типті үлгілердің фотоэлектрлік қасиетін зерттеу, үлгілердің фото белсенді максимумі қызыл жарықтың толық ұзындығына 650–680 нм, – 1,7 эВ сәйкес келеді. n-типті өткізгішті арсенида галлиясының үлгісіндегі фото жауап шамасы, p-типті өткізгішке қарағанда шамамен 15–20 % артық, ол әдебиеттік мәліметтермен сәйкес келеді.

 

Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 180; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.77.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.