Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підтвердження та спростування гіпотез
У роботі нами було висунуто декілька гіпотез, підвівши підсумок можна зробити висновок, що гіпотеза №1 «Припустимо, що рівень обізнаності працівників громадських організацій про реальні потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є недостатнім» - підтвердилась, оскільки відвідуючи дітей один раз на тиждень дуже складно ознайомитись з реальними потребами дітей, а не лише з поверхневим їх переліком. Гіпотеза №2 «Припустимо, що діяльність ГО відіграє значний вплив на формування особистості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» - підтвердилась. Це довели нам результати емпіричного дослідження. Гіпотеза №3 «Припустимо, що через недостатність кваліфікованих фахівців, які працюють у громадських організаціях, якість послуг, які надають ГО є низькою і потребує вдосконалення та допрацювання» - підтвердилась, оскільки в громадських організаціях часом працюють особи, які лише поверхнево знають основні складові соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Проаналізувавши теоретичні дані та інформацію надану експертами, котрі працюють в галузі надання послуг дітям-сиротам та діням, позбавленим батьківського піклування, ми сформулювали рекомендації по вдосконаленню надання громадськими організаціями соціальних послуг цій категорії клієнтів в Україні.

Практичні рекомендації:

На мікрорівні:

- формувати позитивну мотивацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до взаємодії з соціальними працівниками (працівниками громадських організацій). Це можна здійснювати шляхом організації (для конкретного віку дітей) цікавих їм заходів та різносторонніх прийомів роботи працівників громадських організацій.

На мезорівні:

- сприяти школам-інтернат та іншим закладам де навчаються та проводять своє дозвілля діти допомогти відкрити майстерні різного спрямування. В цих майстернях діти б навчалиць різного ремесла праці і в подальшому це б забезпечувало їм місце працевлаштування і відповідно одержання грошового заробітку

- Поширювати інформаційні брошури з вказаними контактними даними громадських організацій, центрів, установ, які можуть вести роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

- Розширити територіально кількість громадських організацій в які б могли звертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування за певною допомогою, консультацією, чи пропозиціями.

- Скерувати діяльність громадських організацій у роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування на розвиток лідерських якостей дитини, на розвиток свідомого та відповідального громадянина своєї держави.На макрорівні:

- Розширити межі правових санкцій за неналежне виконання посадових обов’язків працівників громадських організацій у роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

- Розробити і впровадити програму соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- Розробити дієвий та прозорий алгоритм дій для працівників громадських організацій, щодо професійного втручання при роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Отже, в ході написання дипломної кваліфікаційної роботи було виконано усі поставлені перед нами завдання.

 

 

Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 201; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.208.189
Генерация страницы за: 0.002 сек.