Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практическое занятие № 1 2 страница
* + «гипноз» терминін енгізген

* қорғаныс механизмы туралы концепсияны енгізген

* мәдениеттің әсер етуімен адамның тәртібін зерттеген

 

98. Белгілі ғалым З.Фрейд психиатрияға қосқан айқын үлесі(Sigmund Freid)

* психиатрияның әкесі

* шизофрения терминін енгізген

* гипноз терминін енгізген

*+қорғаныс механизмы туралы концепсияны енгізген

*мәдениеттің әсер етуімен адамның тәртібін зерттеген

 

99. Белгілі ғалым Э.Эриксон психиатрияға қосқан айқын үлесі (Erik Erikson)

*психиатрияның әкесі

*шизофрения терминін енгізген

*гипноз терминін енгізген

*қорғаныс механизмы туралы концепсияны енгізген

*+ мәдениеттің адам тәртiбiне әсерiн зерттеген

 

100. Интермиссия тән.

*үздіксіз шизофрения

*шуба тәрізді (ұстамалы-өсуші) шизофрения

*+ МДП

*шизофренияның барлық түрі

*шизофрениялық жеке бұзылыстар

 

 

101. үдемелі аутизация тән :

*+үздіксіз ағымды шизофренияға

*эпилепсияға

* алкоголизмге

* психопатияға

*Пик ауруына

 

102. Реммисияның болмауы тән:

*+үздіксіз ағымды шизофренияға

*наркоманияға

*МДП

*неврастенияға

*истерияға

 

103.Астениялық синдромға тән емес;

*физикалық арықтау

*психикалық арықтау

* +фиксациялық амнезия

* аффективті лабильділік

*көңіл-күйдің тұрақсыздығы

 

104.Шынайы элементарлы есту галлюцинацияларына жатады.

*есту елестеушіліктері

* + акоазмалар

*фотопсиялар

*зоопсиялар

* парестезиялар

 

105. Шынайы элементарлы көру елестеушіліктеріне жатады.

*есту елестеушіліктері

*акоазмалар

*+фотопсиялар

* зоопсиялар

* парестезиялар

 

106.Әр қашан абстиненция кезінде суидцидке қауіпті болып табылады.

*+қорқыныш сезімімен өтетін депрессия

*дисфориялық депрессия

*апатиялық депрессия

*ларвирленген депрессия

* астениялық депрессия

 

107.Естің бұзылысына байланысты жалған ойаларды құрастыру аталады.

*амнезия

*иллюзия

* + конфабуляция

*дисмнезия

* дисфория

 

108.Ауру адамның ықыласынсыз оның санасын алатын ойлар :

* аса бағалы ойлар

* сандырақ

* негативизм

*+ обсессия

* неврастения 

109. Суицидальды жоспар депрессияның қандай түрінде науқасқа қауіпті?

* ларвирленген депрессия

* адинамиялық депрессия

* +ажитирленген депрессия

* апатиялық депрессия

* ипохондриялық депрессия

 

110. Қай тұжырым дұрыс келеді:

* психикалық науқасты жауапкершілікке алу, психикалық ауру кезінде құқықтар мен еркіндіктің шектелуіне алып келеді

* +психикалық ауруының салдарынан сол тұлғаны жұмысқа қабілетсіз етіп шығару тек сот шешімімен жүзеге асырылады

* психиатриялық мекемеде диспансерлік тіркеуде тұрған тұлғалар еркіндігінің шектелуі

* психикалық науқастар психотропты дәрмектердің барлық түрлерін тегін алады

* психикалық науқастар кез келген жағдайда мүгедектікке құқылы болып табылады

 

111. Мәжбүрлі түрде госпитализациялау кімнің жолдамасы бойынша жүзеге асырылады?:

* дәрігер-психиатрдың

* кез келген маман-дәрігердің

*+ соттың

* тергеушінің

* прокурордың

 

112. Еріксіз госпитализациялауға көрсеткіш болып табылады, мынадан басқалары:

* суицидальді тенденциялармен депрессивті жағдайлар

* агрессивті әрекеттермен маниакальды синдром

*+экспертизалардың барлық түрлерін өткізу

* бұзылған сананың барлық синдромдары

* әлеуметтік қауіпті тәртіптегі дисфориялар

 

113. Еріксіз жағдайда психиатриялық стационарға орналастырылған тұлға, мынадай уақыт ішінде дәрігер-психиатрлармен комиссиялы түрде тексерілуі керек::

* 15тәулік

* 24 сағат

* + 48 сағат

* 10 тәулік

* 30 тәулік

 

114. Психиатриялық экспертизалардың түрлері,біреуінен басқасы:

*еңбектік

*әскери

*соттық

*уақытша еңбекке жарамсыздықты анықтау

* +моралды

 

115. Психикалық ауруды анықтауға - құқығы бар:

*+дәрігер-психиатрдың

* дәрігер-невропатологтың

* жалпы тәжірибелі дәрігердің

* кез келген медициналық қызметкердің

* жедел жәрдем дәрігерінің

 

116. Психикалық денсаулық жағдайы туралы басқа дәрігер-маманның қорытындысы:

* нақты соңғы шешімге ие

* алдын ала қойылған диагноз болып табылады

*+ еркіндік пен құқықтарды шектеу туралы сұрақтарды шешуде негізгісі болып табылмайды

* құқықтарды шектеу туралы сұрақтарды шешуде негізгісі болып табылады

* психиатриялық экспертизаның мақсаты болып

 

117. сананың қарауытқан бұзылысының келесі вариантын ажыратады , біреуінен басқа

* +онейроидты вариант

* фуга

* абсанс

* сомнамбулизм

* галлюцинаторлы-сандырақ

 

118. Сананың қарауытқан күңгірттенуі синдромы барлығымен сипатталады, мынадан басқа:

* +жасандылық сезімі

* қоршаған ортадан оңашалану: айналада болып жатқан оқиғаларды толық түсінбеу немесе қиындықпен түсіну

* уақытта, орындағы дезориентировка мен айналадағы адамдарды, кейде тіпті өз тұлғасын танымау

* ойлаудың байланыссыздығы, талқылаудың мүмкін еместігі немесе әлсіздігі, сананың қарауытқан жағдайындағы толықтай немесе жартылай амнезия

* реальді өмірдің, оның сыртқы орта мен ішкі байланыстарының бұзылыстары

 

119. Есенгіреу төмендегі аталғандармен сипатталады, мынадан басқа:

* сананың төмендеуі және толық жойылуымен

* қозғалысы шектелген

* сыртқы тітіркендіргіштерге қозғыштықтың жоғарылауы

* ойлау қабілетінің төмендеуі, тежелуі

* +айқын галлюцинаторлық және сандырақ белгілері

 

120. Сомноленттілік мынадан басқаның барлығымен көрінеді:

* жартылай ұйқылы жағдаймен

* көп сөйлегіштіктің жоқтығымен

* + конфабуляторлы бұзылыстармен

* жай сұрақтарға дұрыс жауаптар қайтарумен

* біраз уақытқа болса да симптоматиканы әлсіретуге арналған сыртқы тітіркендіргіштік ерекшеліктермен

 

121.Сопор - көрінбейді:

* рефлекстердің болмауымен

* науқастардың қозғалыссыздығымен (көздерін жұмған және амимиямен)

* қатты тітіркендіргіштермен тек қана стереотопты дифференцияцияланбаған қорғаныс реакцияларын шақырумен

*+ көп сөйлегіштікпен

* патологиялық ұйқымен

 

122. Науқастың сөздері түсініксіз, себебі ол көп нәрселерді басқа, тек өзіне ғана таныс, өзіне ғана белгілі мағынамен және оймен айтады.

* ойлардын байымдылығы (обстоятельность)

* + символикалық ой

* Сандырақ ой

* Жабысқақ ой

* Психикалық автоматизм

 

123. Науқас тұйық, ешкіммен сойлеспейді, медперсонал сұрақтарына тек қысқа жауап береді. Бос уақытының барінде қиялдайды. Өз қиялдарын қалың дәптерге әртүрлі суреттер мен символдар арқылы безендіріп жазады.

*Мутизм

*Ментизм

*Шперрунг

*+Аутистикалық ойлау

*Психикалық автоматизмдер

 

124. Науқас қуана талқылайды, дерексіз түсініктерді еркін қолданады, бірақ жиі парадоксальды, қисынсыз қорытындыға келеді.

*Персеверация

*Ментизм

*Жабысқақ ойлар

*+Паралогиялық ойлау

*Аса бағалы ойлар

 

125. Кәрия әйел еш себепсіз көршілерімен ұрысса бастаған. Көршілері оның тұзын ұрлайтынын айтады. Ондай ойларын жоққа шығарғысы келген туысқандарының әрекеті пайдасыз.

*Паралогиялық ойлар

*Зақым келу аса бағалы ойлары

*Зақым келу жабысқақ ойлары

*Психикалық автоматизмдер

*+Зақым келу ұсақмасштабты сандырағы

 

126. Жасөспірім бала еш себепсіз ата анасына қарым қатынасын өзгерткен. Олардың көзінше тамақ ішуден бас тартады. Олар оның туған ата анасы емес екенін айтады, оның нағыз ата аналары Астанада туратынына және президенттің көмекшісі екендігіне сенімді.

*+бөтен ата ана сандырақ ойлары

*бөтен ата ана жабысқақ ойлары

*бөтен ата ана аса бағалы ойлары

*резонерство

*психикалық автоматизмдер

 

127. Науқас психотерапевт дәрігерге әрдайым мазалайтын сексуалды жағынан қауқарсыз болу жайлы ауыр ойлардын арылдыруын сұрайды.

*персеверация

*ипохондриялық сандырақ

*аса бағалы ойлар

*+жабысқақ ойлар

*психикалық автоматизмдер

 

128. Науқасты ойын басқаратындай сезім мазалайды. Олар өз бетінше жүреді,науқастыі еркіне байланыссыз,оны басқалар біледі.

*үзілуі

*персеверация

*метафизикалық интоксикация

*жабысқақ ойлар

*+идеаторлық автоматизмдер

 

129. Студент сабақтарын оқи алмайды, өйткені ойлары оны тыңдамайтынын сезеді, «соқтығысады,тұрып қалады,жан жаққа кетеді», кенеттен мүлдем жоқ боп кетеді,біреу басқаратын секілді.

*+психикалық автоматизмдер

*ритулдар

*ипохондриялық сандырақ

*жабысқақ ойлар

*аса бағалы ойлар

 

130. Науқас қасықпен тамақ ішуден бас тартады, өйткені «қасықпен әдетте қайғыны ішеді» дейді.

*+символитикалық ойлау

*улану сандырағы

*жабысқақ ойлар

*аса бағалы ойлар

*моторлы автоматизмдер

 

131. Дәрігер науқастан шағымдарын айтуын сұрағанда, науқас былай дейді: «Сіз дәрігер емессіз бе өзіңіз көруіңіз керек. Дәрігерлер аурулардың белгілерін біліп,оларды анықтау керек. Жақсы анықтаса,біздің де денсаулығымыз мықты болады. Жаны саудың тәні сау.»

*неологизмдер

*ритуалдар

*ойлаудың толықтылығы

*+резонерлік

*ойлаудың үзілуі

 

132. Дәрігер науқастан шағымдарын айтуын сұрағанда, науқас сурет көрсетеді («нүкте және ушбұрыш»), әртүрлі геометриялық фигуралар, және түсіндіреді: «Барі сыртында, ал мен ішіндемін!»

*Кондинский Клерамбо синдромы

*жабысқақ ойлар

*аса бағалы ойлар

*+символитикалық ойлау

*сандырақ

 

133. Науқас балалық кезінен бастап өмірін егжей тегжей сипаттайды,әр бөлігіне тоқталады. Дәрегер сөзін бөлгісі келгенде: «Өзіңіз сұрадыңыз ғой мені қазір не мазалайды деп!» ашуланып жауап береді.

*+патологиялық байымдылық (обстоятельность)

*символитикалық ойлау

*сандырақ ойлар

*жабысқақтық

*аутистикалық ойлану

 

134. Инволюционды параноидқа қай сандырақ түрі көбірек сәйкес келеді?

*ұлылық сандырағы

*+зақым келу сандырағы

*қарым қатынас сандырағы

*мағыналық сандырағы

*соңына түсу сандырағы

 

135. Науқас өзін «электротерапия» екендігін айтады және сұраққа жауап ретінде оны «электроиырысулы терапиямен емдегенін» айтады. Бұл ненің мысалы?

*шизофренияның

*ойлаудың үзілуінің

*ойлаудың толықтылығының

*+неологизмдердің

*нақты ойлаудың

 

136. Науқас клиникалық есі анық кезінде өз бетінше пайда болатын ойлаудың тоқтап қалуына, олар ешнарсеге байланыссыз пайда болады және жоғалады. Бұл симптом қалай аталады?

*ментизм

*конгнитивті атаксия

*ойлардыі ауыспалылығы

*абсанс

*+шперрунг

 

137. Науқастың айтуы бойынша асқазан мен ішек шіріп кеткен және тамақ тікелей ішке барып құйылады. Қай сандырақ түріне сай келеді?

*+нигилистикалық

*иемдену

*қарым қатынас

*өзін өзі қорлау

*зақым келу

 

138. Науқастың айтуы бойынша ол «барлық планетаның мемлекеттік қауіпсіздік төрағасы», оған сынақ жүргізуде - сандырақ ойлар сандырақтың қай типіне сәйкес келеді?

*паранойяльды

*иемдену

*метаморфозы

*+парафренды

*паранойдты

 

139. Науқас шағымданады, балабақшада омір сүретін көзге көрінбейтін «сарытұмсық жануары» онық қуық аймағына сәуле жіберетінін айтады. Бұл сандырақ?

*+әсер ету

*зақым келу

*қарым қатынас

* қызғаныш

*параноя

 

140. Науқастың айтуынша, оған бір мемлекеттің президенті ғашық, ол жайлы телевизордан көрген сәтте оның қимылдары мен ымдауларынан сезетінін айтады. Бұл бұзылысты былай квалификациялауға болады:

* сексуальді невроз

* қарым қатынас сандырағы

* + эротоманиялық сандырақ

* әсер ету сандырағы

* соңына түсу сандырағы

 

141. 8-жасар бала айтады: <менің төсегімнің жанында әртүрлі гүлдері бар түрлі-түсті түсқағаздар бар, және мен ұйықтауға жатар алдында қарап жатсам, олар өздігінен тіріледі – баяғы замандардағы шайқастар тәрізді > дейді. Бұл - мысалы:

* сахналық галлюцинациялардың

* сенестопатиялардың

* сандырақтық интерпретациялардың

* эйдетизмнің

* +парейдолиялардың

 

142.Науқас айтады: <түні бойы ұйықтамадым. Екінші қабатта тұрамын, балконым тура үйдің бұрышында орналасқан. Және түнімен біреу әрі-бері жүреді, оның шапаны қабырғаға үйкеліп шықырлай береді: түнімен көз іле алмадым, ал таңертең қарасам – терезенің алдындағы ағаштардың бұтақтары қабырғаға тиіп сықырлап жатыр екен> дейді. Бұл - мысалы:

* функциональдық галлюцинациялардың

* гипнагогикалық галлюцинациялардың

* рефлекторлық галлюцинациялардың

* +есту иллюзияларының

* гипнопомпиялық галлюцинациялардың

 

143. Науқастың айтуынша, ол денесінде жыбырлап жүрген жәндіктерді сезеді, соның себебінен ол дәрігер-дерматологқа барған, ол ештеңе таба алмаған. Қай термин болған оқиғаны адекватты түрде анықтайды:

* + тактильді галлюциноз

* дуалау сандырақ ойлары

* жалпы сезімдік галлюцинациялар

* синестезиялар

* парейдолиялар

 

144. 14-жасар ұл бала аяқ астынан отбасы мүшелерімен бірге тамақтанбайтын болды, себебі <тамақтан үнемі шіріген иіс шығады>дейді. Бұны галлюцинациялардың қай түріне жатқызуға болады?:

* тактильді

* дәм сезу

* + иіс сезу

* экстракампильді

* вербальді

 

145. Науқастың айтуынша, ол өзін сырттан бақылап тұрғандай, <мен мен емес сияқты, істеп жатқан ісімді түсінемін, бірақ оны сезбеймін. Алғашында оқып, қайғыратынмын, ал қазір бір кітапты емес, бухгалтерлік есепті оқып жатқандаймын. Баланы алдыма аламын да, оны сезбеймін> дейді. Осы жан қайғыруларын былай квалификациялау қажет:

* идентификация бұзылысы

* дене кескінінің бұзылулары

* дереализация

* аутотопагнозия

* + деперсонализация

 

146. С. есімді науқас, түнде ұйқыдан оянып, көрші төсекте жатқан жалаңаш сәбиді анық көргенін айтады. Орнынан тұрып қасына жақындайын дегенде, ол көрініс жоғалып кеткен. Келесі жолы, тағы да солай оянып, ашық тұрған есік артында бейтаныс еркекті <көреді>. Қасында жатқан науқасты оятпақ болып еді, елестер қайта жоғалып кетті. Осы бұзылыстарды былай квалификациялау қажет:

* + гипнопомпиялық галлюцинациялар

* гипногагиялық галлюцинациялар

* сандырақтық қабылдаулар

* аффективті иллюзиялар

* рефлекторлы галлюцинациялар

 

147. Б. Есімді науқас біраздан бері екі құлағымен кезек-кезек, <қос дауыс естиді> - олардың біреуі әдеттегідей, шынайы, еркектікі. Жеке басының қолайсыз жағдайларынан соң сол құлағына естіледі. Ол жағымды, оң жақ құлағымен жағымсыз дауыс естиді. Ол дауыс науқасты сынайды, дұрыс кеңес бермейді, Б-ның әрекеттерін басқарып, дұрыс кеңес бермейді. Берілген бұзылыстарды былай қабылдау қажет:

* + антагонистиктік галлюцинациялар

* комментирлеуші галлюцинациялар

* комплексті галлюцинациялар

* висцеральдңі галлюцинациялар

* акоазмдар

 

148. Эмоциональді патологиялардың қай түрі эпилепсияға тән?

* апатия

* эмоциональді топастық

* депрессия

* + дисфория

* эйфория

 

149. Қандай қозғалыстық-еріктік қозу эпилепсия кезінде байқалады?

* маниакальды

* психопат тәрізді

* үрейлі

* импульсивті

* + ашулы-қатыгездік

 

150. Егде жастағы депрессия қашан кездеседі:

* +инволюционды меланхолияда

* Альцгеймер ауруы

* Пик ауруы

* инволюционды параноид

* Ганзер синдромы

 

151. Науқас бөлімшеде адасып жүреді, басқа палатаға кіреді, өз төсегін таба алмайды, өз дәрігірімен бірнеше рет амандасады, оның атын білмейді, күнді, жылды, айды шатастырады. ҚАНДАЙ СИНДРОМ?

*+Корсаков

*депрессиялық

*галлюцинаторлы

* астениялық

*параноидты

 

152. Ревматизмдегi психикалық бјзылыстардың клиникалық кєрiнiстерi болып

табылады:

*+астениялық синдром

*истериялық ұстамалар

*Кандинский-Клерамбо синдромы

*паранойяльды синдром

*галлюцинациялық синдром

 

153. гипертониялық ауру келесі психикалық бұзылыстарды шақырады, мынадан басқа:

*невроз тәрізді симптоматика

*үрейлі-депрессивті синдром

*сананың қарауыту жағдайы

*ақылкемістігі жағдайы

*+кататониялық ступор

 

154. гипертониялық ауруда психикалық көріністер келесі түрде көрінеді:

*+астениялық синдром

*онейроидты синдром

*кататониялық ступор

*галлюцинациялық синдром

*кататониялық қозу

 

155. жедел инфекциялық психозға тән синдром:

*ұстамалы талмалар

*Кандинский-Клерамбо синдромы

*ипохондриялық синдром

*прогрессирлеушi амнезия

*+делириозды синдром

 

156. Созылмалы соматикалық ауруларға тән синдром:

*+астениялық синдром

*ұстамалы талмалар

*делириозды синдром

*Корсаков синдромы

*сандырақтау синдромы

 

157. Алғаш дамып келе жатіан гипертониялық ауруларда психикалыі бұзылыс

тар келесi түрде кєрiнедi:

*+астениялық синдром

*онейроидты синдром

*кататониялық ступор

*галлюцинациялық синдром

*кататониялық қозу

 

158. Ми сифилисiнiң инициалды кезеңiне тән психикалық бұзылыстар:

*сандырақтау синдромы

*ұстамалық талмалар

*ретроградты амнезия

*+невроз тәрiздi синдром

*онейроидты синдром

 

159. Жедел инфекционды психоздан кейiнгi психикалық бұзылыстар жиi мына

түрде кєрiнiдi:

* ұстамалы синдром

* кататониялық синдром

* делириозды синдром

* аментивтi синдром

* +астениялыіқ синдром

 

160. Гипертиреозбен ауыратын науқастардың психикалық бұзылыстары жиi мына

түрде кєрiнедi:

* галлюцинация

*сандырақ

* амнезия

*ұстамалар

*+ эмоционалды лабильдiлiк

 

161. СПИД-тiң бастапқы кезеңiнде ауыратындарда болатын психикалық бұзылыстар:

*+невроз тәрізді симптоматика

* эйфория

*сандырақ

*ұстамалық талмалар

*есеңгіреу

 

162. Бас миының немесе қабығының зақымдалуымен байланысты жедел түрдегi

инфекцияда дамитын психикалық бұзылыстар:

*амнезия

*кататония

*сенестопатия
*депрессия

*+ес бұзылысы

 

163. Инфекционды психоздың инициалды кезеңiнде дамитын психикалыі бұзылыстар келесi түрде дамиды:

*аменция

*галлюцинация

*сандырақ

*онейроид

*+астения

 

164. Гипертониялық аурудағы психикалық бұзылыстар келесi түрде кєрiнедi:

*онейроид

*параноидты сандырақ

*кататониялық ступор

*кататониялық қозу

*+аффективті бұзылыс

 

165. Соматикалық ауруларда дамитын психоорганикалық синдромның жиi варианты болып табылады:

*апатиялық

*эксплозивті

*эйфориялық
*аралас
*+астениялық

 

166. Рекурентті шизофрения ұстамасының профилактикасы үшін пайдаланылады:

* фенотиазин өнімдері

* бутирофенон өнімдері

* калий тұзы

* + литий тұзы

* антидепрессанттар

 

167. Шизофрения кезінде байқалады:

* аментивті синдром

*+ онейроид

* сананың күнгірт өзгеруі

* делирий

* обнубиляция

 

168. Үздіксіз ағымды (непрерывно-текущая) шизофренияның клиникалық түріне жатпайды:

* параноидты

* баяу ағымды

* зиянды (ядролы)

* кататониялық

* +рекурентті

 

169. кезеңді (периодическая) шизофрения науқасының көңіл-күйін ремиссия кезінде тұрақтандыру үшін қолдануға болады:

* аминазин

*+ финлепсин

* сиднокарб

* тизерцин

* ноотропил

 

170. Маниакалды синдромның облигатты белгісі болып табылады:

* гипермнезия

* өз мүмкіндігін асыра бағалау

* айналаны қабылдаудың айқындығы

* + сөйлеу және іс-қимылдарының қозуы

* құнды идеялар

 

171. Шизофрения кезінде эмоциялық бұзылыс қалай көрінеді:

* эмоциялық тұрақсыздықпен

* +эмоциялық біркелкілікпен

* дисфориямен

* көңілшектікпен (слабодушие)

* гипоманиямен

 

172. Шизофрения кезінде байқалатын синдром:

* Корсаков

* +апато-абулиялық

* психоорганикалық

* дисмнестикалық

* олигофрениялық

 

173. Жыл мезгілімен байланысты болуы мүмкін ұстамалар:

* инволюциялық депрессиялар

* реактивті депрессиялар

* истериялық психоздар

*+МДП

* аталған бұзылыстардың ешқайсысы

 

174. шизофрения үшін тән емес таным сферасының бұзылуы:

* псевдогаллюцинациялар

* сандырақтар

* неологизм

*+ойлаудың байымдылығы (обстоятельность)

* ойлаудың символдылығы

 

175. Бейғамдық (равнодушие) пен іс-әрекетсіздік (бездеятельность) мына жағдайдағы науқастарға тән:

* деперсонализацияда

* кататониялық синдромда

* гебефрендік синдромда

*+апато-абулиялық синдромда

* дереализацияда

 

176. Үздіксіз ағымды шизофренияның негізгі емдеу әдісі:

* психотерапиялық

* + психофармакотерапиялық

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 61; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.10.211
Генерация страницы за: 0.062 сек.