Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Менеджмент і маркетинг

Ректорської контрольної роботи

ПАКЕТ ЗАВДАНЬ

Рекомендации по выбору угла заточки ножа.

Москва, сентябрь 2016

 

 

 

 

   

 

 

 

Выбор угла заточки зависит от типа ножа, его конкретного использования и ваших инструментов и навыков. Однако, на протяжении многих лет исследований и развития CATRA рекомендует следующие углы заточки, как наилучший компромисс между резжущими свойствами и устойчивостью режущей кромки.

Тип ножа и его назначение Угол разделки кромки в °
Столовый нож От 55 до 60
Внутренний кухонный нож От 30 до 35
Профессиональные повара и кухонные ножи От 25 до 30
Коммерческая Переработка мяса От 25 до 30
Коммерческая переработка рыбы
Коммерческая переработка овощей
Складные и Спортивные ножи (Высокие режущие свойства) От 30 до 35
Складные и спортивные ножи (Высокая прочность режущей кромки) От 40 до 45

 

 

з нормативної навчальної дисципліни

у сфері фізичного виховання і спорту»

для магістрів спеціальності: 8.01020101 Фізичне виховання

 

Розробник:

Свєртнєв Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В.Г. Короленка

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

 

«_____»____________ 201___ р., протокол № ____

Зав. кафедри ________________ ____________________

(підпис) (вчене звання, прізвище, ініціали)

 

 

Полтава – 2016

з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичного виховання і спорту»

для магістрів спеціальності: 8.01020101 Фізичне виховання

Варіант №1

  1. Обведіть номер правильної відповіді.
1. Що таке делегування повноважень? 1) передача завдань і повноважень особі, яка переймає на себе відповідальність за їх виконання; 2) це зобов'язання виконати наявні завдання і відповідати за їх задовільне рішення; 3) це обмежене право використовувати ресурси підприємства і направляти зусилля деяких співробітників на виконання певних завдань.   2. Що з перерахованого не є основним типом конфлікту? 1) міжособовий; 2) рольовий; 3) між особою і групою; 4) міжгруповий.  
3. Формальна група – це? 1) це група, створена керівництвом організації; 2) робоча група; 3) колектив; 4) група, що спонтанно утворилася.   4. Хто був засновником школи людських відносин? 1) У.Тейлор; 2) Е.Міто; 3) А.Файоль  

   1. Дайте визначення основним категоріям менеджменту в галузі фізичної культури.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Перерахуйте найбільш важливі фактори, що впливають на розвиток фізичного виховання і спорту в порядку убування їх значущості:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичного виховання і спорту»

для магістрів спеціальності: 8.01020101 Фізичне виховання

Варіант №2

  1. Обведіть номер правильної відповіді.
1. Який з видів управлінських рішень не відноситься до рішень, характерних для функції планування? 1) визначення основної мети організації; 2) визначення міри задоволення потреб підлеглих; 3) визначення поточних цілей та завдань організації; 4) визначення стратегії та тактики організації. 2. Хто з представників розмістив потреби в ієрархічному порядку? 1) Д. МакГрегор. 2) Ф. Герцберг. 3) М. Портер. 4) А. Маслоу.  
  1. Якими особливостями відрізняється поточний контроль?
1) виконується в ході проведення роботи; 2) виконується перед початком роботи; 3) виконується після завершення роботи; 4) всі відповіді вірні.  
4. До якого з видів управління відноситься менеджмент? 1) управління основним виробництвом; 2) управління людьми в політичній сфері; 3) управління технологічними процесами; 4) управління людьми в процесі суспільного виробництва.  

 

  1. Дайте визначення основним категоріям маркетингу: потреба; нестача, угода; товар; обмін; попит.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Охарактеризуйте роль і значення управління у сфері фізичного виховання та спорту:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 29; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.58.62
Генерация страницы за: 0.011 сек.