Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичного виховання і спорту»
РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичного виховання і спорту»

для магістрів спеціальності: 8.01020101 Фізичне виховання

 

Варіант №3

  1. Обведіть номер правильної відповіді.
1. Яке з визначень відповідає сутності поняття організація? 1) організація – це процес прийняття рішення; 2) організація – це сукупність прав, обов’язків, взаємовідносин менеджерів; 3) організація – це група людей зі спільними цілями; 4) всі відповіді вірні.   2. Перерахуйте чинники внутрішнього середовища організації: 1) місія, цілі, люди, технологія, структура; 2) конкуренти, постачальники, споживачі, профспілки; 3) цілі, завдання, структура, люди, технології; 4) споживачі, цілі, люди, технологія, структура;  
3. Менеджмент як категорія людей – це: 1) самостійна галузь знань; 2) специфічний орган керування сучасною організацією; 3) визначена категорія людей, що здійснюють керування; 4) свідомий вплив на доступні ресурси організації.   4. Що таке делегування повноважень? 1) передача завдань і повноважень особі, яка переймає на себе відповідальність за їх виконання; 2) це зобов'язання виконати наявні завдання і відповідати за їх задовільне рішення; 3) це обмежене право використовувати ресурси підприємства і направляти зусилля деяких співробітників на виконання певних завдань.

 

  1. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Назвіть і охарактеризуйте сучасні концепції теорії менеджменту в сфері фізичного виховання і спорту:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

з дисципліни «Менеджмент і маркетинг у сфері фізичного виховання і спорту»

для магістрів спеціальності: 8.01020101 Фізичне виховання

Варіант №4

  1. Обведіть номер правильної відповіді.
  1. Обов'язковою умовою менеджменту є:
  1) створення організації; 2) розподіл повноважень; 3) побудова ієрархії; 4) усі відповіді вірні.  
2. Організаційна діяльність – це:   1) процес вибору альтернативи для досягнення цілей організації; 2) процес визначення цілей діяльності організації;   3) процес, за допомогою якого керівник усуває невизначеність, безладдя і конфлікти між людьми щодо роботи або повноважень; 4) функція керування, у межах якої здійснюється розподіл робіт між окремими робітниками та їх групами й узгодження їх діяльності.
  1. Евристичні рішення характеризуються тим, що:
  1) вибір зроблений тільки на основі відчуття того, що він правильний;   2) вибір обумовлений знаннями або накопиченим досвідом; 3) це рішення, що виконуються неформальним, творчим шляхом, без яких-небудь строгих правил.  
  1. Менеджмент як процес управління – це:
  1) самостійна галузь знань; 2) специфічний орган керування сучасною організацією;   3) визначена категорія людей, що здійснюють керування; 4) свідомий вплив на доступні ресурси, процеси, зовнішнє середовище для ефективного досягнення цілей організації.

 

  1. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

  1. Охарактеризуйте спортивні товари та фізкультурно-оздоровчі послуги в сучасній економіці та їх особливості:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 104; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.007 сек.