Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2016-2017 учебный год 1 страница
#469

#410

*!Микроскоптың оптикалық жүйесі

 

*конденсордан тұрады

*әртүрлі айнадан тұрады

*жинағыш линзадан тұрады

*шашыратқыш линзадан тұрады

*объектив пен окулярдан тұрады

 

#411

*!Окулярдың алдыңғы фокусы мен объективтiң артқы фокусының арақашықтығы

 

*объективтің фокустық арақашықтығы

*окулярдың фокустық арақашықтығы

*тубустың оптикалық ұзындығы

*тубустың геометриялық ұзындығы

*сандық аппертура

 

#412

*!Көздің негізгі сындыратын орталары

 

*торлы қабық және мүйіз қабықша

*көз бұршағы мен мүйіз қабықша

*склера мен мүйіз қабықша

*склера мен торлы қабықша

*нұрлы қабықша

 

#413

*!Көз аккомодациясы

 

*көзден әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерге көзбұршақтың бейімделуі

*диафрагманың шетіне қарай нүктеден келетін сәулелермен түзілетін бұрыш

*екі қисық сызықты бетпен шектелген мөлдір дене

*көздің ажырату қабілетінің өзгеруі

*қараңғыда қарашықтың үлкеюі

 

#414

*!Көз миопиясы (жақыннан көргiштiк)

 

*көз алмасының ұзарған формасы

*көз алмасының қысқартылған формасы

*хрусталик қисығының өзгеруi

*көздiң апертуралық диафрагмасының өзгеруi

*көздiң сындыру қабiлеттiлiгiнiң әлсiздiгi

 

#415

*!Гиперметропия (алыстан көргiштiк)

 

*заттың кескіні торлы қабықшаның сыртында пайда болатын көз кемістігі

*заттың кескіні торлы қабықшаның ішінде пайда болатын көз кемістігі

*заттың кескіні торлы қабықшада пайда болатын көз кемістігі

*заттың кескіні торлы қабықшада пайда болмайтын көз кемістігі

*заттың кескіні торлы қабықшаның екі жағында да пайда болатын көз кемістігі

 

#416

*!Көздiң апертуралық диафрагмасының қызметін атқаратын

 

*көз бұршағы*түрлі түсті қабықша

*мүйіз қабықша

*сары дақ

*склера

 

#417

*!Жарық сәулесiн сындыратын көз бөлiгi

 

*көз бұршағы

*түрлі түсті қабықша

*нұрлы қабықша

*сары дақ

*склера

 

#418

*! Ең жақсы көру қашықтығы

 

*2.5 см

*0.35 м

*25 см

*25 мм

*3.5 см

 

#419

*!Микроскоптың рұқсат етілген шегі

 

*

*

*

*

*

 

#420

*! Бугер заңы

 

*

*

*

*

*

 

#421

*!Заттың оптикалық тығыздығының формуласы

 

*

*

*

*

*

 

#422

*! - заңы

 

*Фик заңы

*Ньютон заңы

*Бугер заңы

*Бугер-Ламберт-Бер заңы

*Стокс заңы

 

#423

*!Релей заңының формуласы

 

*

*

*

*

*

 

#424

*! - заңы

*Столетов фототок үшін

*фотоэффект үшін Эйнштейн

*Бугер-Бер

*фотоэффектінің қызыл шекарасы

*Бугер-Бер-Ламберт

 

#425

*!Боялған ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі

 

*поляриметрия

*рефрактометрия

*нефелометрия

*дозиметрия

*колориметрия

 

#426

*!Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы

 

*сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді

*жылулық және механикалық құбылыстарға негізділеді.

*жылулық және электр құбылыстарына негізделеді

*электр өткізгіштік құбылысына негізделеді

*механикалық деформацияға негізделеді

 

#427

*!Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі

 

*люминофорлар

*фосфоресценция

*флуоресценция

*резонанстық сәуле шығару.

*католюминесценция

 

#428

*!Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі

 

*люминофорлар

*фосфоресценция

*флуоресценция

*резонанстық сәуле шығару.

*католюминесценция

 

#429

*!Стокс заңының тұжырымдасы

 

*люминесценцияның кванттық шығуы қозу спектрінен тәуелді емес

*люминесцкенция спектрі қозу люминесценциясымен сәйкес келеді

*сәуле шығару спектрі жұтылған сәуленің спектріне қарағанда қысқа толқындар жағына ығысады

*люминесценцияның кванттық шығауы арқанда спектрінің ұзын толқындар жағына қарай ығысуы

*сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады

 

#430

*!Электрондармен жасалынатын люминесценция

 

*катодолюминесценция

*ионолюминесценция

*радиолюминесценция

*фотолюминесценция

*электрлi люминесценция

 

#431

*!Заттардың ультракүлгiн немесе одан да қысқа толқынды сәулелердiң әсерiнен екiншi реттi жарық шығаруы

 

*рентгенолюминисценция

*радиолюминисценция

*катодолюминисценция

*электролюминисценция

*фотолюминисценция

#432

*!Биологиялық обектілердегі молекулалардың энергиясы

 

*

*

*

*

*

 

#433

*!Толқын ұзындығы 80-нен 0,00001 нм болатын электромагниттік сәуле шығару

 

*лазерлік

*радиоактивтік

*ультракүлгін

*инфрақызыл

*рентген

 

#434

*!Ең үлкен өтімділікке қабілетті

 

*альфа сәуле шығару

*бетта сәуле шығару

*гамма сәуле шығару

*рентген сәуле шығару

*ультракүлгін сәуле шығару

 

#435

*!Магнит және электр өрістерімен ауытқымайтын сәуле

 

* – сәулелену

*β– сәулелену

*γ– сәулелену

*барлығы ауытқиды

*барлығы да ауытқымайды

 

#436

*! - сәуленің тыныштық күйдегі массасы

 

*нолге тең

*электрон массасына тең

*протон массасына тең

*гелий атомының массасына тең

*позитрон массасына тең

 

#437

*!Өтімділік қабілеті ең төмен сәуле

 

* -сәуле

* -сәуле

* -сәуле

*барлығы шамамен бірдей

*жұтылған сәуле

 

#438

*! - бөлшектің массасы

 

*протон массасына тең

*екі протон массасына тең

*екі протон және нейтрон массасына тең

*екі протондар және екі нейтрондар массасына тең

*нейтрон массасына тең

 

#439

*!Доза қуатының формуласы

 

*

*

*

*

* 𝘥t

 

#440

*!Радиоактивтi ыдырау заңы

 

*

*

*

*

*

 

#441

*!Радиоактивті препараттың белсенділігі

 

*

*

*

*

*

 

#442

*!Ағзаның ішкі құрылымын жарақаттамай зерттеуге арналған құрылғы

 

*поляриметр

*колориметр

*интроскоп

*микроскоп

*нефелометр

 

#443

*!Боз дене үшін энергетикалық жарықтану

 

*E=σ/T4

*E=α∙σT4

λ= rλ/ αλ

*E=σ∙T4

*E=b/T

 

#444

*!Қара дене үшін энергетикалық жарықтану

*E=σ/T4

*E=α∙σT4

λ= rλ/ αλ

*E=σ∙T4

*E=b/T

 

#445

*!Виннің ығысу заңы

*E=σ/T4

*E=σT2

*E=mc2

*E=σ∙T4

*E=b/T

 

#446

*!Энергетикалық жарықтанудың спектральды тығыздығы

 

*

*

*

*

*

 

#447

*!Монохроматты жұтылу коэффициенті

*

*

*

*

*

 

#448

*! Кирхгоф заңы

*

*

*

*

*

 

#449

*! -заңы

* Кирхгоф

* Больцман

* Вин

* Стефан

* Столетов

 

*Кванттық биофизика*2*60*3*

 

#450

*!Жарықтың сыну заңы

 

* sinα-sinβ=n-1

* түскен сәуле, сынған сәуле және жазықтыққа орнатылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады, және де бұрыштар i/sinr=n қатынасымен байланысады

* sinα-sinβ=𝝂

* түскен сәуле, шағылған сәуле, шағылған жазықтыққа орнатылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады

* sinα=sinβ

 

#451

*!Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтайтын құрал

 

*рефрактометр

*поляриметр

*амперметр

*вискозиметр

*дифракциялық тор

 

#452

*!Фотохимиялық реакциялар

 

* жарық және қараңғы

* поляризациялық және жарық

* реполяризациялық және қараңғы

* поляризациялық және реполяризациялық

* жарық және деполяризациялық

 

#453

*! Негативті фотобиологиялық үрдістер

 

* көру

* фотопериодизм

* фотоулану

* фотоэффект

* фототүрленгіштер

 

#454

*! Фотоизомеризация байқалады

 

* жарық әсерінен

* электрондар әсерінен

* электр өрісі әсерінен

* магнит өрісі әсерінен

* ядролық күштер әсерінен

 

#455

*! Фото димеризация байқалады

 

* электрондар әсерінен

* магнит өрісі әсерінен

* оптикалық сәуле шығару әсерінен

* ядролық күштер әсерінен

* электр өрісі әсерінен

 

#456

*! Рефрактометрдiң қолданылуы

 

*биологиялық объектiлердiң концентрациясын спектрлiк анализ жасау

*биологиялық сұйықтардың сыну көрсеткiшiн және оның концентрациясын анықтау үшiн

*қан және зәр құрамындағы қант концентрациясын анықтау үшiн

*боялған ерiтiндiлердiң концентрациясын анықтау үшiн

*поляризацияланған жарық алу үшiн

 

#457

*!c/u шамасы

 

*ортаның оптикалық тығыздығы

*жарықтың рефракциясының дәрежесі

*ортаның диэлектрлік өтімділігі

*дисперсия коэффициенті

*ортаның абсолютті сыну көрсеткіші

 

#458

*!Интерференциялық рефрактометр (интерферометр) көмегімен анықталады

 

*оптикалық ортаның сыну көрсеткішін өлшеу

*кіші объектілердің өлшемі (қанның эритроциттері)

*ортадағы улы газдардың құрамы

*жарықтың толқын ұзындығы

*тұтқырлығы

 

#459

*! Эндоскопияда қолданылатын құбылыс

 

* қалыпты дисперсия

* аномалды дисперсия

* жарық поляризациясы

* толық iшкi шағылу

* жарық интерференциясы

 

#460

*! Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы

 

*жарықтың шашырауы

*дисперсия

*интерференция

*дифракция

 

#461

*! Ортаның сыну көрсеткіші ... қатынасымен анықталады

 

*вакуумдегі жарықтың жиілігі берілген ортаның жиілігіне

*вакуумдегі жарықтың жылдамдығының берілген ортаның жылдамдығына

*берілген жарықтың толқын ұзындығының вакуумдегі жарықтың жылдамдығына

*вакуумдегі жарықтың жиілігі берілген ортаның толқын ұзындығына

*вакуумдегі жарықтың жиілігі берілген ортаның жылдамдығына

 

#462

*! Квант энергиясы сәуленің жиілігіне тура пропорционал – бұл

 

* Бугер заңы

* Рэлей заңы

* Эйнштейн теңдеуі

* жұқа линзаның формуласы

* Планк теңдеуі

 

#463

*!Электромагниттік сәуле шығарудың жұтылу коэффициенті бірге тең дене

 

*ақ

*абсолют ақ

*боз

*абсолют қара

*жұтылатын

 

#464

*!Қызыдырылған денелердің жарық шығаруы

 

* хемилюминесценция

* электролюминесценция

* катодолюменисценция

* жылулық сәуле шығару

* суық жарық шығару

 

#465

*! Фотохимиялық реакциялардың көлденең қиылысы қызмет етеді

 

* әсер етуші жарық эффективтілігінің мөлшер сипаттамасымен

* әсер етуші жарық эффективтілігінің сапа сипаттамасымен

* жарық шағылуының спектралды сипаттамасы

* фотохимиялық реакциясының кванттық шығыс коэффицентімен

* жарық жұтылуының спектралды сипаттамасымен

 

#466

*!Фотобиологиялық эффекттің толқын ұзындығына тәуелділігі

 

* фотобиологиялық әсер спектрі

* әсер етуші жарық эффективтілігінің сапа сипаттамасымен

* жарық шағылуының спектралды сипаттамасы

* фотохимиялық реакциясының кванттық шығыс коэффицентімен

* жарық жұтылуының спектралды сипаттамасымен

 

#467

*!УК қысқа толқынды шағылу ақуыздарға, липидтерге, нуклеинді қышқылдарға әсері

 

* бактерицидты

* антирахитикалық

* пигмент түзуші

* әлсіз биологиялық

* механикалық

 

#468

*!УК ұзын толқынды шағылу ақуыздарға, липидтерге, нуклеинді қышқылдарға әсері

 

* Бактерицидты

* антирахитикалық

* пигмент түзуші

* әлсіз биологиялық

* механикалық

*!Микроскоптың ажырату шегін жақсартатын әдіс

 

*объективтің фокус арақашықтығын өзгерту

*тубус ұзындығын өзгерту

*рұқсат ету мүмкіндігін арттыру

*иммерсиялық ортаны пайдалану

*окулярдың фокус арақашықтығын өзгерту

 

#470

*!Ажырату шегін жақсарту үшін нәрсе мен микроскоп объективiнiң арасындағы кеңiстiктi толтыратын сұйық

 

*тұтқыр

*жоғары молекулалы

*төмен молекулалы

*иммерсиялық

*жарық жұтқыщ

 

#471

*!Жарықтың жұтылу құбылысы

 

*жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы мен бәсеңдеуі

*жарық энергиясының артуы

*жарықтың бірнеше жарық түсіне жіктелуі

*жарықтың монохроматты түрге айналуы

*жарықтың заттың оптикалық тығыздығына әсер етуі

 

#472

*!Кез келген заттан өткендегі жарық қарқындылығының кемуі

 

*жарықтың жұтылуы

*жарықтың шашырауы

*дисперсия

*интерференция

*дифракция

 

#473

*!Жұтылу кезінде жарықтың энергиясы энергияның қандай түріне айналады

 

*электр энергиясына

*механикалық энергияға

*дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына

*жылу энергиясына және механикалық энергияға

*жарық энергиясы түрінде қалады

 

#474

*!Оптикалық тығыздыққа кері шама

 

*жұтылу коэффициенті

*жұтылу спектрі

*шашырау көрсеткіші

*өткізгіштік коэффициенті

*оптикалық тығыздығы

 

#475

*!Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі

 

*жұтылу спектрі

*шашырау спектрі

*сыну спектрі

*оптикалық тығыздық графигі

*жұтылған жарық қарқындылығының графигі

 

#476

*!Концентрациялық колориметрия әдiсi

 

*газдардағы заттың концентрациясын анықтау

*боялған ерiтiндiлердiң сыну көрсеткiшiн анықтау

*боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау

*жарықтың толқын ұзындығын анықтау

*жарық толқын ұзындығының жылдамдығын анықтау

 

#477

*!Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген

 

*жарықтың шашырауна

*жарықтың дисперсиясына

*жарықтың поляризацисына

*жарықтың жұтылуына

*жарықтың сынуна

 

 

#478

*!Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы

 

*пропорционалды өседi

*пропорционалды кемидi

*экспоненттi өседi

*экспоненттi кемидi

*парабола түрде өседi

#479

*!Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы

 

*жарықтың интерференциясы

*жарықтың шашырауы

*жарықтың жұтылуы

*жарықтың шағылуы

*жарықтың сынуы

 

#480

*!Люминесценция

 

*дене суыған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

*заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалысының нәтижесiнде пайда болатын сәуле шығару құбылысы

*затты қыздырған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

*жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы

*температуралық сәуле шығару

 

#481

*!Лазер сәулесінiң қасиетi

 

*монохроматтылығы, қуаты үлкен, когеренттілігі

*қуаты аз, қарқындылығы күштi немесе әлсiз

*қуаты үлкен, әлсіз қарқындылықты, когеренттілігі

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 78; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.078 сек.