Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Материя дегеніміз не?
Вопрос34

Вопрос33

Вопрос32

Вопрос31

Вопрос30

Вопрос29

Вопрос28

Вопрос27

Вопрос26

Вопрос25

Вопрос24

Вопрос23

Вопрос22

Вопрос21

Температура дегеніміз не?

Вопрос20

Ответ1 .Күш пен орын ауыстырудың қатынасына тең шама.

Ответ2.Заттың орнықты күйі.

Ответ3.Денені ұсақ бөлшектериндегі жылулық шама.

Ответ4.Зат малекулалары мен оның қозғалыстарын сипаттайтын шама.

Ответ5.Дененің немесе заттың жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайтын шама.

Пр=5

Механикалық қозғалыс дегеніміз не?

Ответ1.Дененің жерге тартылу күші.

Ответ2.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелер мен салыстырғандағы бастапқы орын ауыстыру.

Ответ3.Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезіндегі шығаратын электромагниттік сәуле шығару

Ответ4.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының ауыстыруы.

Ответ5. барлық жауабы дұрыс

Пр=2

Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шаманы атаңыз.

Ответ1.диффузия

Ответ2.жылу құбылысы

Ответ3.бейберекет қозғалыс

Ответ4.температура

Ответ5.цельси

Пр=4

Күнге ең жақын орналасқан планетаны көрсетіңіз:

Ответ1.Нептун

Ответ2.Марс

Ответ3.Жер

Ответ4.Сатурн

Ответ5.Меркури

Пр=3

Магнит өрісін ... туғызады.

Ответ1.тыныштықтағы және қозғалыстағы электр зарядтары

Ответ2.қозғалыстағы электр зарядтары;

Ответ3.тыныштықтағы электр зарядтары;

Ответ4.магниттік зарядтар;

Ответ5.жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

Пр=1

Энергия, жұмыстың өлшем бірлігі:

Ответ1.Паскаль

Ответ2.Джоуль

Ответ3.Канделла

Ответ4.Ньютон

Ответ5.Тесла

Пр=2

Дененің өзара әсерлесуін сипаттайтын шама...

Ответ1.Қысым

Ответ2.Күш

Ответ3.Температура

Ответ4.Масса

Ответ5.Тығыздық

Пр=2

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан ғалым?

Ответ1.Г. Галилей

Ответ2.Б. Паскаль

Ответ3.И. Ньютон

Ответ4.Платон

Ответ5.Дж.Джоуль

Пр=3

Зат мөлшерінің формуласы

Ответ1.М =

Ответ2.ν =

Ответ3.m = m0N

Ответ4.N = NA

Ответ5.M = m0NA

Пр=2

Моль-

Ответ1.1моль мөлшерінде алынған заттардың массасыОтвет2.Берілген денедегі молекулалар санының 12 г көміртектегі атомдар санына қатынасын айтады

Ответ3.12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері (молекулалары, атомдары, иондары) бар заттың мөлшері

Ответ4.заттардың негізгі химиялық қасиеттерін иеленуші ең кіші электрлік бейтарап бөлшек.

Ответ5.Молекулаларды түзетін химиялық бөлінбейтін бөлшек.

Пр=3

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі 3 қағидасының бірі:

Ответ1. Молекулаларды түзетін химиялық бөлінбейтін бөлшек.

Ответ2. 1моль мөлшерінде алынған заттардың массасы

Ответ3. заттардың негізгі химиялық қасиеттерін иеленуші ең кіші электрлік бейтарап бөлшек.

Ответ4. кез келген зат өте ұсақ бөлшектерден-арасында бос аралықтар бар молекулалардан немесе атомдардан тұрады

Ответ5. 12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері (молекулалары, атомдары, иондары) бар заттың мөлшері

Пр=4

Барлық денелер өте ұсақ материалдық бөлшектерден - ...... тұрады

Ответ1.Газдардан

Ответ2.қатты денелерден

Ответ3.Молекула мен атомдардан

Ответ4.кристалдардан

Ответ5.сұйық заттардан

Пр=3

Центрге тартқыш үдеу дегеніміз не?

Ответ1.Уақыт ішіндегі айналу саны

Ответ2.Бұрыштық жылдамдықтың SI-дегі бірлігі

Ответ3.Уақыт өтуіне қарай дененің басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі

Ответ4.Шеңбер бойымен қозғалыс алу үшін қажет үдеу

Ответ5.қарастырылатын жағдайда өлшемдері мен пішіні ескерілмейтін дене

Пр=4

Сызықтық жылдамдық дегеніміз не?

Ответ1.Толық бір айналымға кететін уақыт

Ответ2.Уақыт ішіндегі айналу саны

Ответ3.Уақыт бірлігі ішіндегі жылдамдық өзгерісіне тең шама

Ответ4.Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығы

Ответ5.Дененің бастапқы және соңғы орындарын қосатын бағытталған кесінді

Пр=4

Ответ1.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының ауыстыруы.

Ответ2.Дене бірдей уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол жүреді.

Ответ3.Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын дене.

Ответ4.Бір денеге басқа денедегі жол әрекеттеспесе өзінің тыныштық күйін сақтайды

Ответ5.Санақ денесімен салыстырғандағы орын ауыстыруы.

Пр=3

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 125; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.012 сек.