Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Екзаменаційної сесії

РОЗКЛАД

У 11 семестрі 2016-2017 навчального року

Ліквідації академічної заборгованості

РОЗКЛАД

у здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету №7 денної форми навчання

освітнього ступеня магістр напряму підготовки (спеціальності) Практична психологія, Психологія

 

№ з/п Назва навчальної дисципліни Форма контролю Дата та час складання за талоном №2 номер аудиторії Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника, який приймає екзамен або залік Дата та час складання екзамену, заліку за талоном К, номер аудиторії Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали членів комісії
Судова психіатрія д.залік 20.12.2016 вівторок 10.00 К1/301 д.б.н., проф. Сибірна Р.І. 30.01.2017 понеділок 12.00 К1/203 проф. Кісіль З.Р., к.пс.н., доц. Бамбурак Н.М, д.б.н., проф. Сибірна Р.І.
Організація та проведення психологічних та соціо-психологічних досліджень екзамен 20.12.2016 вівторок 14.00 К1/211, К1/301 к.пс.н. Орищин- Буждиган Л.С. 31.01.2017 вівторок 13.00 К1/203 проф. Кісіль З.Р., к.с.н., доц. Гуменюк Л.Й., к.пс.н. Орищин-Буждиган Л.С.
Практикум проведення психологічних тренінгів з різних аспектів (ПП) д.залік 21.12.2016 середа 10.00 К1/301 к.пс.н., доц. Бамбурак Н.М. 31.01.2017 вівторок 14.00 К1/203 проф. Кісіль З.Р., д.пс.н., доц. Ковальчук З.Я., к.пс.н., доц. Бамбурак Н.М.
Практикум з психології управління організаціями та персоналом (ПУ) д.залік 21.12.2016 середа 12.00 К1/203 к.пс.н., доц. Сірко Р.І. 01.02.2017 середа 13.00 К1/203 проф. Кісіль З.Р., д.пс.н., доц. Ковальчук З.Я., к.пс.н., доц. Сірко Р.І.
Захист професійно-педагогічної практики (ПУ) д.залік 21.12.2016 середа 15.00 К1/203 Голова комісії – д.пс.н. Ковальчук З.Я. Члени комісії – к.с.н., доц. Гуменюк Л.Й., к.пс.н., доц. Угрин О.Г.   01.02.2017 середа 15.00 К1/203 Голова комісії – д.пс.н. Ковальчук З.Я. Члени комісії – к.с.н., доц. Гуменюк Л.Й., к.пс.н., доц. Угрин О.Г.  
Методика викладання психології екзамен 22.12.2016 четвер 10.00 К2/211 к.п.н. Марчук А.В. 02.02.2017 четвер 14.00 К1/203 проф. Кісіль З.Р., д.пс.н., доц. Ковальчук З.Я., к.п.н. Марчук А.В.
Андрагогіка екзамен 22.12.2016 четвер 13.00 К2/211 к.п.н. Марчук А.В. 02.02.2017 четвер 15.30 К1/203 проф. Кісіль З.Р., д.пс.н., доц. Ковальчук З.Я., к.п.н. Марчук А.В.
Захист професійно-педагогічної практики (ПП) д.залік 23.12.2016 п’ятниця 13.40 К1/301 Голова комісії – д.пс.н. Ковальчук З.Я. Члени комісії – к.пс.н. Андрушко Я.С. ст.викл. Калька Н.М.   01.02.2017 середа 15.00 К1/203 Голова комісії – д.пс.н. Ковальчук З.Я. Члени комісії – к.пс.н. Андрушко Я.С. ст.викл. Калька Н.М.  

 Розклад склав ______________________ Н.Є.Матюліна

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник декана

факультету №7 ______________________ З.Я.Ковальчук

(підпис)

 

у здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету №7 денної форми навчання

освітнього ступеня магістр напряму підготовки (спеціальності) Практична психологія, Психологія
у 11 семестрі 2016-2017 навчального року

№ з/п Назва навчальної дисципліни Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника, який приймає екзамен, проводить консультацію Вид навчальної роботи / форма контролю Дата проведення, година, № аудиторії
ПП-61   ПП-62   ПУ-61
1. Методика викладання психології к.п.н. Марчук А.В. консультація 12.12.2016 понеділок 14.00 К1/301
к.п.н. Марчук А.В. екзамен 15.12.2016 четвер 10.00 К2/211 15.12.2016 четвер 11.30 К2/211 15.12.2016 четвер 13.00 К2/211
2. Організація та проведення психологічних та соціально-психологічних досліджень к.пс.н. Буждиган-Орищин Л.С. консультація 13.12.2016 вівторок 12.00 К1/301
к.пс.н. Буждиган-Орищин Л.С. екзамен 16.12.2016 п’ятниця 12.00 К1/301 16.12.2016 п’ятниця 13.30 К1/301 16.12.2016 п’ятниця 16.00 К1/301
3. Андрагогіка к.п.н. Марчук А.В. консультація 12.12.2016 понеділок 15.00 К1/301
к.п.н. Марчук А.В. екзамен 19.12.2016 понеділок 10.00 К1/301 19.12.2016 понеділок 11.30 К1/301 19.12.2016 понеділок 13.00 К1/301

 

Розклад склав ______________________ Н.Є.Матюліна

(підпис)

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник декана

факультету №7 ____________________ З.Я.Ковальчук

(підпис)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Екзаменаційної сесії

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 55; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.006 сек.