Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Клас. Культурне та просторове середовище людини
35 годин (1 година на тиждень, 4 години – резервний час)

Зміст навчального матеріалу   Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ І. Простір і об'ємно-просторова форма14 годин. Тема 1. Художні засоби зображення простору(6 год.) Розвиток просторового та абстрактного мислення, навичок моделювання простору та об'ємно-просторових форм. Тема 2. Об'ємно-просторова форма. Архітектура і місто(8 год.) Розвиток образних і функціональних зв'язків (єдності краси, корисності та міцності). Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього простору. Навчальні завдання Художньо-виразні засоби зображення простору таоб'ємно-просторової форми:ритм ліній і плям, колір (оптичні властивості); повітряна перспектива (в графіці та живопису): лінія горизонту, точка зору, точки сходження. Об'ємно-просторова форма: пропорції, деталізація, масштаб, тектоніка; конструктивні й функціональні зв'язки форми і матеріалу. Архітектура (вид мистецтва, стилі); архітектурний образ, архітектурна композиція(архітектурав гармонії з природним середовищем). Використання кольору (ілюзії) в архітектурі та інтер'єрі; монументальне мистецтво (взаємозв'язок з архітектурою та інтер'єром). Дизайн як вид діяльності, взаємозв'язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою (моделювання, макетування). Орієнтовні тематичні завдання: - передача умовного простору (ритм ліній, плям, оптичні властивості кольору: віддалення, наближення); - повітряна перспектива у графіці, живопису; - об'ємна форма у відкритому просторі та в інтер'єрі (геометрична форма, паркова скульптура, дрібна пластика, колір у виявленні форми); - композиція ''Простір'' (умовно-графічне або ілюзорно-просторове зображення); - архітектура (архітектурний образ); - перспектива вулиць (повітряна перспектива засобами графіки); - архітектура історичного міста, гармонія з природним середовищем (кольорова гармонія); - інтер'єр, екстер'єр історичний або сучасний, сценічний простір (фронтальна перспектива); - монументальне мистецтво (імітація вітражу тощо); - новорічний карнавал, Різдвяний вертеп. Узагальнення тем 2 години. Матеріали і техніка виконання Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, (глина). Гратографія, гризайль, розмивка, техніка мазками, крапкування, (пуантилізм), рельєф, (карбування), змішані техніки, паперопластика. Учень розпізнає: - архітектурні стилі та національні традиції (в архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві, одязі тощо); спостерігає : - об'ємну форму в інтер'єрі та в місті (в залежності від розташування різні пропорції, масштаб, конструкції, матеріал); порівнює: - гармонійний та дисгармонійний взаємозв'язок архітектури з довкіллям; характеризує: - види архітектурних споруд (культові, житлові, громадські); уміє: - зображувати форму у просторі (паркова скульптура, скульптура в інтер'єрі, дрібна пластика); - зображувати інтер'єр (ескіз, макет); - зображувати архітектурні споруди, вулиці, двір тощо (робити ескізи з натури, з уяви, по пам'яті); - використовувати художньо-виразні та пластичні засоби для створення імітації, творчої інтерпретації, копії мозаїки, вітражу; - свідомо користуватися різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт; - брати участь в колективній роботі (створення ескізів костюмів, декорацій, оформлення сцени до свят тощо); висловлює судження про: - зображення простору відповідно точки зору, лінії горизонту; - перспективу (лінійну, повітряну); - архітектуру як синтез мистецтв, архітектурні стилі; - специфіку архітектурного образу; - дизайн як вид діяльності та взаємозв'язок з образотворчим мистецтвом, архітектурою; - специфіку інтер'єру, екстер'єру, сценічного простору (ілюзії, колір); наводить приклади: - визначних архітектурних споруд (світу, рідного краю); аналізує: - свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів; дотримується правил: - техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами і послідовності виконання колективних робіт.
Розділ ІІ. Культурно-просторове середовище17 годин. Тема 1. Природне і культурне середовище людини8 год. Гармонія в природному середовищі, взаємозв'язок людини з природою, екологія Тема 2. Предметне середовище9 год. Розвиток творчої уяви, навичок моделювання і формування естетичного середовища людини (дизайн-середовище). Проектування предметного середовища. Навчальні завдання Художньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовища Природне середовище (гармонія природних форм у середовищі). Дизайн-середовище (проектування вескізній формі предметного середовища). Взаємозв'язок урбаністичного (створеного) і природного середовища(екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі. Композиційні засоби і прийоми: Передача тривимірності об'єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту). Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат, листівки-привітання, запрошення, марки (серія), піктограми, афіша, рекламне оголошення тощо). Художні прийоми зображенняшрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації. Орієнтовні тематичні завдання: - природний світ, гармонія природних форм у середовищі; - природне середовище очима тварин, комах тощо (низька лінія горизонту, перспектива пташиного польоту); - взаємозв'язок природного середовища, природних форм в середовищі людини (акваріум в інтер'єрі, фонтан в екстер'єрі, ландшафтна архітектура); - природно-ландшафтний вплив на організацію простору (культурне середовище людини); - плакат ''Екологія'', ''Культурна спадщина''; - створення подарунка (іграшка, сувенір, ікебана тощо); - дизайн-графіка (листівка з текстом і зображенням, запрошення, марки (серія), емблема, піктограми, афіша, рекламне оголошення, привітання); - створення ескізу свого будинку, інтер'єру, дитячого майданчика тощо; - композиція ''Місто майбутнього''; - свято міста, колективна творчість (''День Києва'' тощо). Узагальнення тем 2 години. Матеріали і техніка виконання Олівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, пластика. Гратографія, колаж, аплікація, розпис на склі, змішані техніки, паперопластика. Учень розпізнає: - специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо); спостерігає: - просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм; порівнює і характеризує: - національний побут, особливості архітектурного середовища різних країн; уміє: - зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного); - проектувати та моделювати предметне середовище (ескіз власного будинку, інтер'єр з елементами природних форм, екстер'єр); - створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм); - робити ескізи та створювати тематичний плакат (екологія, культурна спадщина, афіша, рекламний плакат тощо); - створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо); висловлює судження про: - своєрідність краси природи різних країн світу, рідного краю, зв'язок природного і культурного середовища; - гармонію природних форм у середовищі та взаємозв'язок людини з природою (екологія); - специфіку духовного і матеріального світу дитини; наводить приклади: - різних поселень людини (гірські, в пустелі, на острові, міста-фортеці, мегаполіси, села тощо); - створеного людиною середовища (дизайн-середовище); - різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн-графіка тощо); аналізує: - свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів; - результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення; дотримується правил: - техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами; - поведінки під час ескізної роботи в різному середовищі (в музеях, парках, у дворі, на вулицях тощо); виявляє готовність: - до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.

  

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 51; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.202.184
Генерация страницы за: 0.006 сек.