Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Буферлік ерітінділер 3 страница
4) массасының белгілі бір мәнге дейін ұлғаюы

5) молекула аралық байланыстардың үзілуі

6) полимердің еруі

2. Физикалық-химиялық және биологиялық қасиеттерінің өзгерісіне жалғасатыннативті ақуыздың ерекше құрылымының гидролиттік емес бұзылуы қалай аталады?

1) коацервация

2) денатурация

3) коалесценция

4) тиксотропия

5) коагуляция

3. Жоғары молекулалы заттың төмен молекулалы еріткішті сіңіріп, массасы мен көлемі ұлғаятын, өздігінен жүретін процесс қалай аталады?

1) осмос

2) коалесценция

3) коацервация

4) ісіну

5) седиментация

4. ПОЛИМЕРДІҢ ІСІНУ ДӘРЕЖЕСІН ЕСЕПТЕЙТІН ФОРМУЛАЛАР

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

5.Ақуыз молекуласының қосынды заряды нөлге тең болатын pH мәні қалай аталады?

1) эквиваленттік нүкте

2) изоэлектрлік нүкте

3) тепе-теңдік нүктесі

4) тепе-теңдік константасы

5) диссоциациялану константасы

6. Полимердің шексіз ісінуінің нәтижесінде қандай құбылыс байқалады?

1) тығыздықтың артуы

2) полимердің еруі

3) полимер торларының ығысуы

4) полимер массасының ұлғаюы

5) көлемінің кішіреюі

7. Ісінудің сандық өлшеміне не жатады?

1) құрғақ полимер массасы

2) ісінген полимер массасы

3) сіңірілген еріткіш мөлшері

4) ісіну дәрежесі

5) полимерлену дәрежесі

8. Ақуыздың ең аз ісінуі рН-ң қандай мәнінде байқалады?

1) рН < 0

2) рН = 7

3) рН = 4

4) pH = 0

5) рН = pI

9. Жоғары молекулалы қосылыстардың электролит ерітінділерінің әсерінен тұнбаға түсу процесі қалай аталады?

1) тұндыру

2) коагуляция

3) сүзу

4) тұзсыздану

5) коацервация

10. Жоғары молекулалы қосылыстардың бөлшектері бірікпей, тек гидратты қабаттарының бірігу процесі не деп аталады?

1) сүзу

2) тұндыру

3) коагуляция

4) коацервация

5) тұзсыздану

11. Альбумин ақуызының изоэлектрлік нүктесі тең болады: рН=4,8. рН-ң қандай мәнінде альбумин ақуызының молекулалары оң зарядталып, электрофорез кезінде катодқа қарай бағытталады?

1) 12

2) 8

3) 7,4

4) 5

5) 3

12. Ерітіндіде ақуыздар қоспасы бар: қан γ-глобулині (pI=6,40); қан сарысуының альбумині (pI=4,64); цитохром С (pI=10,70). рН-ң қандай мәнінде осы ақуыздарды электрофорездік түрде бөлуге болады?1) 3,55

2) 4,64

3) 6,40

4) 7,40

5) 10,70

13. Онкотикалық қысым - бұл

1) қан плазмасының осмостық қысымы

2) натрий иондары мен хлорид-иондардың болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

3) тек қана натрий иондарының болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

4) тек қана хлорид-иондардың болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

5) белок молекулаларының болуымен негізделген қан плазмасының осмостық қысымының бір бөлігі

14. Төменгі молекулалы заттарды (NH3, H2O, CO2, HCl) бөле жүретін, ЖМЗ –нің түзілу реакциясы қалай аталады?

1) полимеризация

2) поликонденсация

3) изомеризация

4) қосылыс

5) орын басу

15. Қандай реакция нәтижесінде белок түзіледі?

1) изомеризация

2) полимеризация

3) алмасу

4) поликонденсация

5) қосылыс

16. Механикалық әсердің нәтижесінде туындайтын сірне?

1) коацервация

2) тиксотропия

3) коалесценция

4) синерезис

5) синергизм

17. Полимерден сұйық фазаның бөлінуіне байланысты бастапқы пішінін сақтай отырып, сірне көлемінің кішіреюі қалай аталады?

1) коацервация

2) тиксотропия

3) коалесценция

4) синерезис

5) синергизм

18. Желатиннің ең аз ісінуі қандай жағдайда байқалады?

1) Қышқылдық ортада

2) Сілтілік ортада

3) ИЭН- де

4) рН = 0

5) Бейтарап ортада

19. ЖМЗ ертінділерінің тұтқырлығына температураның жоғарылауы қалай әсер етеді?

1) әсер етпейді

2) жоғарылатады

3) төмендетеді

4) алдымен жоғарлатады, содан кейін төмендетеді

5) алдымен төмендетеді, содан кейін жоғарлатады

 

Құқықтық компетенция бойынша тест тапсырмалары

 

1. Улы заттармен терең уланған жағдайда, улану дәрежесі мен зардап шеккендердің жағдайына тәуелсіз, алғашқы көмек берудің негізгі ережесіне не жатады?

1) зардап шеккен адамды уланған аймақтан әкету

2) жасанды демалдыру, жүрекке массаж жасау

3) зардап шеккен адамға уға қарсы дәрі беру

4) зардап шеккен адамның асқазанын шаю

5) шұғыл арада жедел жәрдем шақыру

2. Электр тоғымен адам зақымданғанда қандай шара жасауға тиым салынады?

1) электр тоғымен зақымданған адамның жалаң қалған дене мүшелеріне жалаң қолдармен жақындау

2) электрлік энергияны жалпы тоқ көзінен өшіріп тастау

3) зақымдануға себеп болған құралды тоқ көзінен ажыратып тастау

4) зардап шеккен адамға жасанды демалдыру, жүрегіне массаж жасау

5) шұғыл арада дәрігерді шақыру

3. Лабораторияда реактивтер мен химиялық заттары бар қандай сыйымдылықтарды пайдалануға рұқсат беріледі?

1) түзетілген жазулары бар этикеткалары бар сыйымдылықтар

2) ескі жазулардың үстінен жабыстырылған жаңа этикеткалары бар сыйымдылықтар

3) тез өшірілетін жазулармен қамтамасыз етілген сыйымдылықтар

4) этикеткасыз немесе түсініксіз жазулары бар сыйымдылықтар

5) түсінікті жазулармен қамтамасыз етілген сыйымдылықтар (атауы, химиялық формула)

4. Органикалық табиғаты бар материалдың жанғыштығын төмендету үшін қосылатын зат немесе қоспа қалай аталады?

1) коагуляцияға қарсы құрал

2) депрессияға қарсы құрал

3) адсорбент

4) антипирен

5) дегазатор

5. Химиялық күйік алғанда зақымдалған орынды кран астындағы ағынды сумен біраз уақыт бойы (15 минуттан кем емес) шаяды. Егер қышқылмен зақымдалған жағдайда, күйіктің орнын қандай заттың ерітіндісімен өңдеу қажет?

1) 2%-дық шарап қышқылының ерітіндісімен

2) 2%-дық лимон қышқылының ерітіндісімен

3) 2%-дық сірке қышқылының ерітіндісімен

4) 2%-дық натрий бикарбонатының ерітіндісімен

5) 2%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісімен

6. Аптасына 8 сағат бойы (демалыс күндерін ескермегенде) күн сайынғы жұмыс немесе ұзақтығы басқа (аптасына 41 сағаттан артық емес) бүкіл жұмыс стаж бойына қандай-да бір ауруларды немесе денсаулықтағы ақауды тудыра алмайтын, жұмыс істеу процесінде немесе қазіргі және келесі ұрпақтың болашағында жаңашыл зерттеу әдістерімен анықтайтын зиянды зат концентрациясы қалай аталады?

1) ингаляциялық уланудың мүмкін болатын коэффициенті

2) ауадағы зиянды заттың шекті мәніндегі концентрациясы

3) зиянды заттардың әсер ету бағытындағы қауіпсіз деңгейі

4) ауадағы зиянды заттың өлімді тудыратын орташа концентрациясы

5) ауадағы зиянды заттың шын мәніндегі концентрациясы

органикалық химиядан тест тапсырмалары

I тарау. Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Номенклатурасы. Изомерия.

1. Орынбасу номенклатурасы бойынша қосылыс қалай аталады?

1) 2,3-диметил-5-этилгексан

2) 2-этил-4,5-диметилгексан

3) 3-метил-5-пропилгексан

4) 3,5,6-триметилгептан

5) 2,3,5-триметилгептан

2. Орынбасушы ИЮПАК номенклатурасы бойынша қосылыс қалай аталады?

1) 2,3-диэтилгексен-2

2) 2,3-диэтилгексен-3

3) 3-метил-4-пропилгексен-3

4) 2-этил-3-пропилпентен-2

5) 3-метил-4-этилгептен-3

3. Қосылыс (СН3)2СН – С(СН3)2 – СН2 – СН3 орынбасу номенклатура бойынша қалай аталады?

1) 2,3-диметилпентан

2) 2,2-диметилпентан

3) 3,3-диметилпентан

4) 2,2,3-триметилбутан

5) 2,3,3-триметилпентан

4. Келесі қосылыстың орынбасу номенклатурасы бойынша аталуы қандай?

1) 2,2-диметилбутен-1

2) 3,3-диметилбутен-1

3) 2,2-диметилбутен-2

4) 3-метилизопентен-1

5) 3,3-диметилбутен-2

5. Қосылыс рациональды номенклатура бойынша қалай аталады?

1) этилизобутилметан

2) метилэтилбутилметан

3) пропилизобутилметан

4) изопропилбутилметан

5) метилэтилпропилметан

6. Келесі қосылыстың рациональды номенклатура бойынша аталуы қандай?

1) диметилдиэтилметан

2) триэтилизопропилметан

3) метилдиэтилпропилметан

4) диметилэтилпропилметан

5) диметилэтилизопропилметан

7. Көмірсутектірадикалғақандайатаусәйкескеледі?

1) фенил

2) бензил

3) п-толил

4) о-толил

5) м-толил

8. Көмірсутекті радикалға қандай атау сәйкес келеді?

1) пропил

2) изобутил

3) изопропил

4) үшіншілік-бутил

5) екіншілік-бутил

9.Көмірсутектірадикалғақандайатаусәйкескеледі?

1) пропил

2) изобутил

3) изопропил

4) үшіншілік-бутил

5) кіншілік-бутил

10. Қосылыстағыекіншіліккөміртекатомдарының санықанша?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

5) 6

11. 2,2-диметилбутанмолекуласындағыбіріншіліккөміртекатомдарсанықанша?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

12. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?

1) күрделіэфир

2) жайэфир

3) қышқыл

4) альдегид

5) кетон

13. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?

1) кетон

2) қышқыл

3) альдегид

4) жайэфир

5) күрделіэфир

14. Қосылыс органикалық заттардың қай класына жатады?

1) кетон

2) қышқыл

3) альдегид

4) жайэфир

5) күрделіэфир

15. Қосылыс СН3–СН2–О–СН2–СН3органикалықзаттардыңқайкласынажатады?

1) күрделі эфир

2) жай эфир

3) альдегид

4) спирт

5) кетон

16. Формулағақандайатаусәйкескеледі?

1) 1,3- диметилбензол

2) 1,4- диметилбензол

3) орто- диметилбензол

4) пара- диметилбензол

5) мета- диметилбензол

17. Орынбасушы номенклатура бойынша туберкулезге қарсы дәрілік құрал ретінде қолданылатын п-аминосалицил қышқылына (ПАСҚ) қандай атау сәйкес келеді?

1) 2-гидрокси-4-аминобензойқышқылы

2) 4-амино-2-гидроксибензойқышқылы

3) 3-гидрокси-5-карбоксибензальдегид

4) 5-амино-2-карбоксифенол

5) 2-карбокси-5-аминофенол

18. Келесі қосылыстар берілген: С7Н14, С8Н18, С2Н2, С6Н6, С10Н22. Қаныққан көмірсутектер қатарына жататын қосылыстардың саны қанша?

1) 5

2) 4

3) 3

4) 2

5) 1

19. Көмірсутекті радикал берілгенсн2= сн – сн2 –. Қандай көмірсутекке сәйкес келеді?

1) пропилен

2) ацетилен

3) бутадиен

4) метилен

5) этилен

20. Көмірсутекті радикал берілген С6Н5 –. Қандай көмірсутекке сәйкес келеді?

1) фенол

2) бензол

3) толуол

4) крезол

5) ксилол

21. Серин НО–СН2 –СН(NН2)–СООН молекуласындағыфункциональдытоптардың ИЮПАК орынбасушы номенклатура бойыншааталуы

1) гидрокси-

2) карбокси-

3) амино-

4) нитро-

5) оксо -

22. С6Н5СН2 – көмірсутектірадикал қалай аталады?

1) фенил

2) аллил

3) винил

4) бензил

5) пропил

23. сн2 = сн – көмірсутек қалдығы қалай аталады?

1) бензил

2) фенил

3) аллил

4) винил

5) ацил

24. Бутен -1-дің изомерлері

1) СН3 – С ≡ С – СН3

2) СН ≡ С – СН2 – СН3

3) СН3 – СН = СН – СН3

4) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

5)

6)

7)

8)

9)

 

25. Бензолдың радикалы қалай аталады?

1) бензил

2) фенил

3) винил

4) аллил

5) метил

26. Толулдың радикалдары

1) бензил

2) толил

3) винил

4) аллил

5) метил

6) фенил

27.Қосылысорганикалыққосылыстыңқайкласынажатады?

1) күрделі эфир

2) жай эфир

3) альдегид

4) кетон

5) спирт

28. Көміртек радикалына қандай атау сәйкес келеді?

1) пропил

2) изобутил

3) изопропил

4) үшіншілік-бутил

5) екіншілік-бутил

29.Қосылыстың құрылымдық формулаларына атау сәйкес келеді

1) 2,3-диметилбутен-3

2) 3-метилпентен-3

3) 2-этилбутен-1

4) 2-метилпентен-2

5) 2,3-диметилбутин-2

6) 2-метилпропан

30. Көміртек радикалына қандай атау сәйкес келеді?

1) екіншілік-бутил

2) үшіншілік-бутил

3) изопропил

4) изобутил

5) пропил

31. Құрылымдықизомерлер

1) пропенжәне пропан

2) пропенжәнепропин

3) бутен-1 және бутен-2

4) пропанонжәнепропаналь

5) пропанолжәнеметоксиэтан

6) пропан және 2-метилпропан

7) пропанол-1 және пропанон-2

8) циклогексан жәнеметилциклопентан

32.Функционалды топтар

1) – СН = СН2-

2) – СН = О

3) – СООН

4) – С ≡ N

5) –C2H5

6) – C6H5

7) – СH3

33. Көмірсутекрадикалдары

1) – СН2 – СН = СН2

2) – С(О) –

3) – СООН

4) – С ≡ N

5) – C6 H5

6) – C3H7

7) – NH2

8) – OH

 

II тарау.Атомдардың өзара әсері және оның биолгиялық маңызды молекулаларда берілу тәсілдері. Көмірсутектердің реакциялық қабілеттілігі.

1. Толуолдың тотықсыздануы нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) метилциклогексан

2) диметилбензол

3) бензальдегид

4) метилбензол

5) циклогексан

2. CH3–СН2–СН3 + Br2 реакциясы берілген?

Бромдау реакциясының типі, механизмі және соңғы өнім қандай болады?

1) SN, 1-бромпропан

2) SR, 2-бромпропан

3) SR, 1,3-дибромпропан

4) SE, 2,2- дибромпропан

5) SN, 1,1-дибромпропан

3. Бензой қышқылында карбоксил тобы қандай электрондық эффектілер көрсетеді?

1) + М, – I

2) M, + I

3) M, – I

4) + M, +I

5) + I

4. СН2 = СН – NО2молекуласынданитро-тобы қандай электрондық эффектілер көрсетеді?

1) +M

2) –M

3) –I, +М

4) +I, +M

5) –I, –M

5. Анилин молекуласындағы NН2- тобының электрондық эффектілерінің қандай түрі және таңбасыбензол сақинасына әсер етеді?

1) +I, +М

2) –I, –M

3) –I, +M

4) –M

5) –I

6. СН2 = СН – NН2 молекуласындағы аминтобының электрондық эффектілерінің қандай түрі және таңбасыбензол сақинасына әсер етеді?

1) +M

2) –M

3) –I, +М

4) +I, +M

5) –I, –M

7. Фенолдағы гидроксильді тобы электрондонорлық қасиеттер көрсетеді. Гидроксильді топ фенолда қандай электрондық эффектілер көрсетеді?

1) + М, - I

2) –M, + I

3) –M, - I

4) + M, +I

5) +I

8. Бензальдегидте альдегид тобы электронакцепторлық қасиеттер көрсетеді. Бензальдегидте альдегид тобы қандай электрондық эффектілер көрсетеді?

1) M, + I

2) + М, - I

3) - M, - I

4) + M, +I

5) +I

9. СН2 = СН – СН3 + НCl → реакциясы берілген. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) 1 – хлорпропан

2) 2 – хлорпропан

3) 3 – хлорпропан

4) 1,1 – дихлорпропан

5) 2,2 – дихлорпропан

10. Изобутиленнің қышқылды ортада гидраттану реакциясы берілген?Реакция нәтижесінде қандай спирт түзіледі?

1) 2- метилпропанол -1

2) 2- метилпропанол -2

3) пропанол -2

4) бутанол -1

5) бутанол -2

11. Акрил қышқылының молекуласында қай электрондық эффектілердұрыс белгіленген?

1) 1,2,4,6

2) 1,3,4,5

3) 1,2,3,6

4) 1,2,5,6

5) 2,4,5,6

12. Бензальдегидмолекуласында қай электрондық эффектілердұрыс белгіленген?

1) 1,2,4,6

2) 1,2,3,6

3) 1,3,4,5

4) 1,2,5,6

5) 2,4,5,6

13.Қос байланысты анықтау үшін қажет реактивтер

1) CH3COOH

2) Cu(OH)2

3) C6H5OH

4) КМnO4

5) NaOH

6) Br2

14. Жалпы формуласы С8Н8 болатын көмірсутек бром суын түссіздендіреді, тотығу кезінде ароматты қышқыл түзеді. Берілген қосылыс қалай аталады?

1) бензальдегид

2) винилбензол

3) метилбензол

4) толуол

5) фенол

15. Екі сынауықта зерттелінетін қосылыстар бар. Сынауықтың біреуіне [Ag(NH3)2]OH реактивін қосқанда күміс айна реакциясы жүрді. Осы реактив көмегімен қандай қосылыстар жұбын бір-бірінен айыруға болады?

1) альдегид және альдегид

2) спирт және альдегид

3) амин және қышқыл

4) кетон және эфир

5) амид және кетон

16. Пропеннің тотықсыздану реакциясының типін, механизмін және соңғы өнімін көрсетіңіз?

1) AE,пропан

2) SN, пропан

3) SE, пропаналь

4) AE, пропанол – 2

5) AN, пропанол – 2

17.Фенолды бромдау реакциясының типі, механизмі және өнімі

1) 2,4,6 – трибромфенол, SE

2) 2,4,6 – трибромфенол, SN

3) 3.5 –дибромфенол, SE

4) м – бромфенол, SЕ

5) о – бромфенол, SN

6) n – бромфенол, SN

18. Бутен-2-ніңКМnO4сулы ертіндісінімен тотығу реакциясы нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) спирттің 2 молекуласы

2) үшатомды спирт

3) екі атомды спирт

4) альдегидтің 2 молекуласы

5) карбон қышқылының 2 молекуласы

19. Төмендегі реакцияның қайсысы SRмеханизмімен жүреді?

1) CH2 = CH2 + HOH

2) СН3 – СН = СН2 + Вr2

3) CH4 + Br2

4) С6H6 + Н2SO4

5) C6H5OH + Br2

20. Төмендегі реакцияның қайсысы SE механизмімен жүреді?

1) CH3 – CH = CH2 + HOH

2) CH2 = CH2 + HOH

3) CH3 – CH3+ Br2

4) CH2 = CH2 + Cl2

5) C6H5OH + Br2

21. Төмендегі реакцияның қайсысы AE механизмімен жүреді?

1) C6H6 + HNO3

2) C6H5OH + Br2

3) CH4 + Cl2

4) CH3 – CH3+ Br2

5) CH3 – CH = CH2 + HOH

22. π, π-қабысу

1) СН2 = СН – Cl

2) СН2 = СН – NО2

3) СН3 – СН2 – ОН

4) СН3 – СН2 – О – СН3

5) СН2 = СН – СООН

6) СН2 = С(CH3) – СН = СН2

7) СН2 = СН – О – СН = СН2

23. р, π-қабысу

1) СН3– СН2 – Cl

2) СН2 = СН – ОН

3) СН2 = СН – CН3

4) СН3 – СН2 – NH2

5) СН2 = С(CH3) – СН = СН2

6) СН2 = СН – О – СН = СН2

24. Бензол сақинасының орынбасушыларының қайсысы оң индуктивті эффект көрсетеді?

1) –NO2

2) –C2H5

3) –SO3H

4) –OC2H5

5) –СН=О

25. Қабысу жүйесі бар қосылыстар

1)

2)

3) СН2 = СН – Cl

4) СН3 – СН2 – NН2

5)

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 124; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.165.74
Генерация страницы за: 0.134 сек.