Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини

І рівень

ІV рівень

ІІІ рівень

ІІ рівень

Про яку подію йдеться у літописі «Повість минулих літ»?

І рівень

1. Древляни повстали проти Аскольда.а) Так; б) ні

2. У 907 році київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб…

а) показати жителям міста свою приязнь до них;

б) підкреслити: Візантія віднині під владою Олега;

в) символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.

«Се вже йду до вас. Тож готуйте медів много коло города, де ото вбили ви мужа мойого»

4. Князь Святослав воював з:

а) поляками; б) хозарами; в) татарами.

5. Поясніть терміни:полюддя, смерд, дружина, волхв, Перун, кирилиця, графіті

6. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володи­ мира? • «...Заложив він церкву святої Софії, а потім церкву на Золотих воро­ тах, кам’яну, Благовіщення Святої Богородиці. Після цього монастир святого Георгія та святої Ірини...» •

«... Якщо вб’є муж мужа, то мстить брат за брата, або син за батька, або батько за сина, ... якщо не буде кому мститись, то слід призначи­ ти за вбивство 40 гривен...»

7. Обгрунтуйте (або заперечте) тезу:

«У IX ст. відбувався процес формування держави у східнослов’янських

племен».

8. Порівняйте внутрішню й зовнішню політику князя Володимира Великого та Святослава

 

Підсумкова контрольна робота ( варіант ІІ )

 

1. Назвіть подію:

«Ось тут залежимо оселю для себе і тих купців, що сюди будуть приїж­джати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом і обгородили гострокіллям і назвали цю оселю, город».

2. Після смерті Мстислава у якому році Ярослав, за словами Нестора Лі­тописця, став «самовладцем Руської землі»?

А 1036

Б 1042

В 1034

3. Хто був київським князем з 980 по 1015 рік?

А Аскольд

Б Ярослав

В Святослав

4. осередки влади князя на місцях cтворено за часів правління _________?

ІІ рівень

5. Поясніть терміни:чернець, міжусобна війна, мозаїка, Велес, митрополит, Золоті Ворота

6. Про яку подію іде мова:

Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: «Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, — то мені той противником буде». І, це почув­ ши, люди з радістю йшли, радуючись, і говорили: «Якби се не до­ бре було, князь і бояри сього б не прийняли»

ІІІ рівень

7. Обгрунтуйте (або заперечте) тезу

«Ярослав Мудрий, як «тесть Європи», підняв авторитет Русі на міжнародній арені»

ІV рівень

8. Чому український історик М. Грушевський називав Святослава «давньо­руським спартанцем», «першим запорожцем на Київському столі»? Думку аргументуйте.З ким із відомих вам, історичних постатей ви порівняли б цього князя.

 

1. Союз держав, що зберігають незалежне існування, які об’єднуються з метою координації діяльності в декількох чітко визначених питаннях:А консолідація;Б федерація;В конфедерація;Г коаліція.

2. Позначте дату, коли Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького:

А січень 1646 р.;Б січень 1648 р.;В січень 1647 р. Г січень 1649 р.

3. Березневі статті були підписані:

§ А 1649 р.;Б 1650 р.;В 1651 р.;Г 1654 р.

4. Під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої бойові дії проходили на:

§ А Київщині, Чернігівщині, Переяславщині;

§ Б Брацлавщині, Волині, Поділлі, Галичини, Київщині;

§ В Київщині, Брацлавщині, Чернігівщині, Поділлі;

§ Г Чернігівщині, Переяславщині, Брацлавщині, Волині.

5. Позначте положення, яке ілюструє процес посилення національно-релігійного гніту в українських землях в XvI–XvII ст.:

§ А Польща визнавала козацьку автономію в межах Речі Посполитої;

§ Б у Чернігівському тА Брацлавському воєводствах відновлювалась польська адміністрація;

§ В православний митрополит мав увійти до складу польського сейму;

§ Г гетьман мав розірвати союз з Кримським ханством

ІІ рівень

А Обозний 1 керівник фінансових справ
Б осавул 2 керівник артилерії
В хорунжий 3 помічник гетьмана у військових справах
Г підскарбій 4 охоронець бойового прапора
  5 очолював січову канцелярію.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 156; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.005 сек.