Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Список літератури. 1. Конституція України. – К.: Юридична література, 1996
1. Конституція України. – К.: Юридична література, 1996.

2. Цивільний Кодекс України, 2006.

3. Господарський Кодекс України, 2003.

4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України № 236/96-ВР від 07.06.1996р.

5. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2210-ІІІ від 11.01.2001р.

6. Про захист прав споживачів: Закон України № 3161-ІV від 01.12.2005р.

7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 360-V від 16.11.2006 р.

8. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України N 236/96-ВР від 7 червня 1996 р.

9. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України N 327/95-ВР від 15 вересня 1995 р.

10. Про оренду державного та комунального майна: Закон України N 1905-IV від 29 червня 2004 р.

11. Про оренду землі: Закон України N 3116-III від 7 березня 2002р.

12. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України № 3689-ХІІ від 15.12.93. ЗУ „Про внесення змін до ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” № 751-ХІV від 16.06.1999р.

13. Про рекламу: Закон України № 1121-ІV від 11.07.2003 зі змінами та доповненнями у 2008р.

14. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України N 351-XIV від 23 грудня 1998 р.

15. Про товарну біржу: Закон України № 1956-ХІІ від 10.12.1991р.

16. Про затвердження Порядку впровадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова КМУ № 833 від 15.06.2006р.

17. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): N 833/6024 21.09.2001 р.

18. Iнкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) від 01.01.2000

19. Апопій В.В. “Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”, Київ, 2002.

20. Апопій В.В. та ін. „Організація торгівлі”, Київ, 2005.

21. Апопій В.В. та ін. „Організація торгівлі”, Київ, „Центр учбової літератури”, 2008.

22. Апопій В.В. та ін. „Теорія та практика торговельного обслуговування”, Київ, 2005.

23. Балабанова Л.В., Германчук А.М. „Комерційна діяльність: маркетинг і логістика”, навчальний посібник, Київ, 2004.

24. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. „Маркетинг”, навчальний посібник, Київ, 2005.

25. Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. „Інфраструктура товарного ринку” К., 2005.

26. Виноградська А.М. „Комерційна діяльність торговельного підприємства”, навчальний посібник, Київ, 2005.

27. Виноградська А.М. „Технологія комерційного підприємництва”, Київ, 2006.

28. Воробйов Б.З., Локтєв Е.М., Плетень Ю.І. «Основи комерційної діяльності»: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.29. Геффрой Эдгар К. «200 рецептов успеха в коммерции», Москва АО «Интерэксперт», 1997.

30. Дупай М.М., Михайлишин Н.П., Облік товарних операцій комерційної діяльності: Навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2005.

31. Духов В.Е. «Экономическая разведка и безопасность бизнеса», Киев НВФ «Студцентр», 1997.

32. За редакцією проф. В.В. Апопія „Організація і технологія надання послуг” навчальний посібник, Київ, ВЦ „Академія”, 2006.

33. За ред. проф. І.В. Сороки “Інфраструктура товарного ринку” К. 2002.

34. Крамаренко В.І. „Біржова діяльність” навчальний посібник, Київ, ЦУЛ, 2003.

35. Криковцева Н.О. та ін. „Комерційна діяльність”, Київ, 2007.

36. Локтєв Е.М., Базилєв В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності. – Ч.П. Практикум: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.

37. Луць В.В. «Контракти у підприємницькій діяльності», Київ, 1999.

38. Мазаракі А.А. „Економіка торговельного підприємства” К. 1999.

39. Майдебура Е.В. «Маркетинг услуг» К., 2001.

40. Пазуха М.Д., Ігнатенко М.В. «Реклама у підприємницькій діяльності»: Навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

41. Панкратов Ф.Г. и др. «Практикум по коммерческой деятельности», Москва, 1999.

42. Панкратов Ф.Г., Серёгина Т.К. «Коммерческая деятельность» М, 2000.

43. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. “Комерційна справа” (переклад з російської), Рівне, видавнича агенція “ВЕРТЕКС”, 2001.

44. Под ред. проф. В.М. Власовой “Основы предпринимательской деятельности” М, 1996.

45. Полікарпов І.С., Закусілов А.П. «Ідентифікація товарів» підручник, Київ, 2005.

46. Полікарпов І.С., Шумський О.В. „Товарна інформація” підручник, Київ, 2006.

47. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравелла, 2005.

48. Фесюк В.А., Гончаренко Н.І., Кириченко М.Р. „Товаропостачання торгівельних підприємств”, навчальний посібник, К. 2003.

49. Хью Ульрих, Егорова И.Б., Новицкий В.Г. «Брокер и товарная биржа», Киев, 1992.

50. Шканова О.М. „Маркетинг послуг”, навчальний посібник, Київ, Кондор, 2003.

51. Ярочкин В. “Коммерческая информация фирмы”, Москва “Ось-89”, 1997.

Інформаційні ресурси

1. http://zakon2.rada.gov.ua/

2. http://www.refine.org.ua

3. http://osvita.ua

4. http://crk-knteu.kiev.ua

5. http://www.nbuv.gov.ua

6. http://www.ref.by

7. http://referat.repetitor.ua

8. http://www.br.com.ua

9. http://www.favorites.net.ua

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 69; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.150.10
Генерация страницы за: 0.007 сек.