Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Особливості використання прикметників у ділових паперах

 1. Перевага надається прикметникам книжного походження: автобіографічний, балансовий.
 2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: дуже, надто, більш, менш та ін.: дуже працьовитий.

3. Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, але слід уникати вживання суфікса –іш- більш рішучий.

 1. Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується двох сторін у значенні – особа, група осіб, організація, яка представляється в певному відношенні іншій особі, особам, організації. Поєднується зі словами: договір, угода, домовленість, співробітництво.
 2. У формах М. відмінка однини чоловічого та середнього роду слід використовувати закінчення –ому: на старому обладнанні.
 3. Замість розмовної форми треба користуватися конкретним вивченням: великий, більший за...
 4. Слово «самий» на означення вищого ступеня ніколи не вживається із прикметниками. Його заступає частка най - : найвищий
 5. Уникають вживання присвійних прикметників, замінюючи їх іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне точне означення, іменник – прізвище ( посада , звання тощо) ставлять у Р відмінку, це ж стосується тих випадків, коли є кілька однорідних членів: пропозиції Петренка В.П.

Але усталеним є вживання присвійних прикметників:

а) у термінологічних сполученнях: Архімедові спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль.

б) у крилатих висловах: Аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська мова.

9. Уникають уживання прикметників, що походять від географічних назв з додатковим роз’яснюючим іменником: житель м. Біла Церква

Але усталеним є вживання подібних прикметників, які означають географічні назви, що проходять:

а) від топонімів та інших географічних назв: Харківська область.

б) від імен, прізвищ чи псевдонімів: Соломонові острови.

10.Прикметник узгоджується з іменником на означення певних професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді: старший викладач.Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни.
 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 3. Аналіз використання робочого часу
 4. Аналіз використання фонду заробітної плати.
 5. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 6. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
 7. Аналіз структури основних виробничих фондів. Аналіз показників використання основних фондів. Аналіз показників використання оборотних засобів .
 8. Асортимент та особливості застосування газоподібного палива
 9. Бульдозери універсальні, використання
 10. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 11. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 12. Використання авіаційного, водного транспорту і коней

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.