Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Особливості використання займенників

Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо автобіографії, заяві, службових записах). Пропоную усунути п. Куліша В.Д. з посади

лаборанта у зв’язку з неодноразовим порушенням службових обов’язків і перевести на.


Слід уникати вживання займенників:


- із суфіксами зменшеності: такесенький;

- складних неозначених форм: абиякий;

- усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім.

Треба використовувати тільки нормативні форми займенників, уникаючи розмови, діалектних варіантів: на моєму


Дійова особа в реченні, виражається займенником, повинна стояти в Н., а не в О. в.: Коваленко затвердив.


Уникати двозначності, що може виникнути:

а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічно пов’язаний:


У багатьох секційних засіданнях взяла участь значна кількість учених.


б)якщо можливе співвіднесення займенника з будь – яким зі слів, однаково граматично вираженим: Голова зборів відхилив пропозицію лаборанта Горобець В.


в) якщо замість особового займенника вжито присвійний: Я отримав завдання…

г) якщо вжито зворотно - присвійний займенник свій:


Директор запропонував присутнім прокоментувати їх пропозиції.


д) якщо вжито зворотній займенник із неконкретним спів


віднесенням: Комісія запропонувала надати послуги адміністрації в розслідуванні НП.

е) якщо не правильно узгоджено займенник зі збірним іменником: Цим гіллям закрили канаву.


ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі О.в. відмінка: Виконано за умови або Виконано лише за умови.

Не слід використовувати займенники 3 – ї особи в присутності тих, про кого йдеться.

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються дієсловом у 1 – й особі множини (від імені організації, установи, закладу – Нагадуємо…, Надсилаємо…, Повідомляємо…). Паралельно вживається форма 3 – ї особи однини (Адміністрація повідомляє…, Об’єднання інформує…).

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які розпочинаються дієсловом у 1 –й особі однини ( Доручаю…, Пропоную…, Наказую…).Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залучаючи читача (слухача) до участі в міркуваннях.

Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, колего, зачекайте, будь ласка.

Правильний наголос у займенниках – це тільки культура мовлення, а й засіб уникнення двозначності.

У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наголос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р.відмінках із прикметниками наголос переходить на перший склад: на тому, на цьому, біля того.Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мовленні додержуватися Р. чи З. відмінків ніж присвійного займенника їхні.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни.
 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 3. Аналіз використання робочого часу
 4. Аналіз використання фонду заробітної плати.
 5. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 6. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
 7. Аналіз структури основних виробничих фондів. Аналіз показників використання основних фондів. Аналіз показників використання оборотних засобів .
 8. Асортимент та особливості застосування газоподібного палива
 9. Бульдозери універсальні, використання
 10. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 11. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 12. Використання авіаційного, водного транспорту і коней

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.