Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Протокол


Звіт

Запрошення

Запрошення містить коротке повідомлення про якийсь захід і про­позицію взяти у ньому участь, як-от:

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний пане Коломієць В. С.!

Запрошуємо Вас взяти участь у голосуванні по виборах Київського міського голови по виборчій дільниці № 4/38 у приміщенні за адресою: вул. Чумака, буд. 10 а з 7.00 до 22.00 30 травня 1999року.

Дільнична виборча комісія

 

Під патронатом Київської міської державної адміністрації

Асоціація діячів естрадного мистецтва України

ШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Запрошуємо Вас на авторський вечір-бенефіс поета-академіка, лауреата премій ім. Г. Сковороди, В. Вернадського, М. Островського, міжнародної премії "Дружба" МИКОЛИ ЛУКІВА

Вечір відбудеться у Палаці "Україна" 14 березня 1998 року.

Початок о 18 год. Ваш ряд 32. Місце 58

Звіт– документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Види цього документа: статистичні(цифрові) – на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках; текстові на звичайному папері за встановленою формою.

Реквізити:

- назва виду документа (звіт);

- період, за який складається звіт;

- назва установи, організації, про роботу якої звітують;

- текст;

- підписи;

- дата складання;

- індекс документа;

- гриф затвердження.

Декотрі види звітів мають додаткові реквізити – погодження і затвердження. Ці документи складаються у текстовій або табличній формі. У таблиці найчастіше зводять статистичні звіти.

Розрізняють звіти періодичні і разові. Перші затверджуються керівником, який раніше підписав план, другі – не затверджуються, а лише адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання або доручення.

Текст разового звіту, як правило, розпочинається словами: За Вашим розпорядження від (такого) числа... Це посилання на завдання слугує першим логічним елементом змісту цього документа. Далі йдуть описання виконаної роботи і заключна частина, в якій аналізуються підсумки її, потім – висновки і пропозиції.Текст звіту має бути чітким за побудовою, логічною послідовністю викладу матеріалу, містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а також узагальнення і висновки.

Якщо звіт дуже великий за обсягом, його доцільно розбити на короткі заголовки відповідно до змісту.

Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне і негативне, зробити висновки, окреслити перспективи.

ЗВІТ

про роботу 4-ї дільниці цеху А - 2

за 3-й квартал 1999 р.

 

Згідно з наказом директора АТ "Крок" про перевірку водопостачального обладнання № ___ від "__" __________ Було виконано повні обсягах робіт з перевірці та підготовці водопостачальної системи до осінньо-зимового сезону.

Роботи проводилися за графіком, узгодження з головним інженером (Прізвище, ім'я та по батькові).

Під час виконання роботи Було замінено ___ метрів труб охолоджувальної системи дільниці.

Водопостачальна система дільниці повністю готова до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.

 

29 вересня 1999 р.

Майстер 4-ї дільниці цеху А-2 (Підпис) розшифрування

Протокол — документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених питань. Протоколом оформляється також діяльність органів охорони громадського порядку і т. д.

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, яка засвідчує той чи інший факт, тобто штатні секретарі відповідальних органів або обрані на засіданні (на зборах, конференції) секретарі, або секретаріати, а підписують голова і секретар робочої президії або голова і всі члени комісії. За способом і повнотою запису протоколи поділяють на групи: стислі, повні, стенографічні.

Реквізити:

1. назва виду документа (протокол);

2. порядковий номер протоколу;

3. назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їхнього характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);

4. назва підприємства, організації;

5. дата, місце проведення зібрання;

6. кількісний склад учасників. Якщо учасників багато, то досить вказати кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист;

7. посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

8. порядок денний. Питання має бути сформульовано в називному відмінку;

9. текст;

10. перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11. підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).

Для окремих видів протоколів обов’язкові такі додаткові реквізити, як гриф затвердження і гриф погодження. Текст протоколу, складений за виступами учасників зібрань, має бути стислим, точним, лаконічним. Він складається з розділів відповідно до пунктів порядку денного. Кожен розділ містить три позиції, які формулюються так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.

Протокол № 16

виробничої наради працівників бухгалтерії

12.12.11.

Голова : С. В. Марченко

Секретар : А. М. Токарчук

Присутні: 5 осіб

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

Складання звіту з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 2011р.

 

СЛУХАЛИ:

С.В. Марченко доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:

С. П. Дмитрієв вказав на проблему якнайретельнішої підготовки матеріалів звіту і поповнення таблиць.

Г. С. Яковенко запропонувала організувати роботу в такий спосіб, щоб закінчити складання звіту до 10 січня 2007 р.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити власну підготовку й високу якість матеріалів звітів з виробничо-фінансової діяльності агрофірм за 2011 р.

2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 2012 р.

Голова підпис С. В. Марченко

Секретар підпис А. М. Токарчук

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оголошення | Службові записки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.