Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Службові записки


Витяг з протоколу

Витяг протоколу - один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам), і назва виду документа (витяг з протоколу).

Реквізити:

1) номер протоколу, з якого зроблено витяг;

2) назва органу, засідання, наради;

3) дата;

4) порядок денний;

5) текст з цього питання.

 

 

Витяг з протоколу № 35

засідання Ради трудового колективу

від 14 січня 2012 року

 

Присутні: начальник цеху гарячого катання Кущ О.С. голова профспілки Мазур Т., колектив цеху гарячого катання.

 

СЛУХАЛИ:

Заяву М.С. Горбачова з клопотанням колективу цеху гарячого катання про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію "Форос".

 

УХВАЛИЛИ:

Виділити М.С. Горбачову путівку до санаторію "Форос".

 

Голова засідання підпис О.С. Кущ

Секретар підпис О.С. Боков

Службова записка — це документ, який використовується для ви­рішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось зав­дання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, ви­робничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових за­писок є доповідна та пояснювальна записки.

Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформа­ція про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану ро­боту. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора.

Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації (установи). Складається цей документ за вказівкою ке­рівника або з ініціативи автора.

Пояснювальна записка — це документ, який з'ясовує зміст окре­мих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює причини певного вчинку, події.

Службові записки містять такі реквізити:

1) назва структурного підрозділу;

2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається запис­ка (у давальному відмінку);3) посада, прізвище ім'я та по батькові (або ініціали) укладача (у родовому відмінку без прийменника від);

4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Допо­відна записка);

5) дата;

6) текст: описова частина і пропозиції;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Наведемо зразки службових записок.

Дільниця № 2 Заступникові директора

ВАТ "Деметра" Єрмакову В. М.

начальника дільниці № 2

Світличного П. В.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

20.04.2012р.

Прошу виділити на 22 квітня 2012р. самоскид і автонавантажувач для вивезення відходів виробництва з території дільниці №°2 на звалище. Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу санепідем­станції Дніпровського району.

Підпис П. В. Світличний

 

Дільниця № 5 Директорові ЗАТ "Сокіл"

Ясулайтісу В. А.

начальника дільниці № 5

Перетятька В. Ю.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

27.02.2001р.

25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони діль­ниці №№5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були на­підпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним службових обов'язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Березюк П. С. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об'єкта і заслуговує на суворе покарання.

Начальник дільниці № 5 Підпис В. Ю. Перетятько

 

Склад № 2 Директорові ВО "Рекорд"

Клименкові О. Я.

завідувача складу № 2

Гуски Надії Василівни

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12.03.2012р.

11 березня 2012р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріаль­них цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінно­сті — 30 спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною по­шкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він перебуває в незадовільному стані.

Підпис Н. В. Гуска

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Протокол | Поняття про наказ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.