Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Система формування здоров’я та безпека харчуванння

Духовно-релігійна безпека

Духовна сфера житєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життя (побутову, службову, інформаційну, політичну, ін.). Небезпеки у цій сфері (містичні культи, секти) наносять непоправні травми психічному і фізичному здоров’ю особи, провокують антисоціальну або суїцидальну поведінку, тощо.

Духовно-релігійна безпека – це стан захищеності життєво важливих духовно-релігійних інтересів окремих осіб і українського суспільства в цілому від внутрішніх загроз і зовнішнього втручання та відповідна система захисних заходів.

Головні напрями духовно-релігійної безпеки України:

· духовно-релігійна незалежність (самодостатня життєдіяльність і спроможність відстоювати національні інтереси);

· демократичність і стабільність духовно-релігійного життя в державі (гарантування свободи віросповідання, прав і свобод віруючих);

· здатність до саморозвитку і прогресу (природна спроможність до самостійної реалізації національних інтересів у духовній сфері).

Суб’єкти духовно-релігійної безпеки – особа, релігійні організації і держава.

Основні загрози національній безпеці України в цій сфері такі:

політичні:

- втручання через засоби духовно-релігійного впливу у внутрішні справи держави;

- наявність сепаратистських тенденцій на релігійному грунті в певних регіонах;

- загострення міжетнічних і міжконфесійних стосунків;

- порушення прав громадян (свободи совісті, віровизнання).

соціальні:

- пригноблення соціальної активності (ізоляція) громадян, руйнація усталених соціальних та родинних зв’язків;

- загроза життю і здоров’ю людини через різні форми «нетрадиційного» лікування, знахарства, окультизму;

- використання методів психокорекції, зомбування, залякування;

- поширення новітніми тоталітарними релігійними течіями духовної деградації серед молоді (відчуження, догматизм, нівелювання творчої індивідуальності).

Небезпеки психічному здоров’ю громадян, що потрапили під вплив нетрадиційних культів, полягають у переслідуванні при спробі залишити культ, маніпуляції свідомістю, використання віруючих для протиправної діяльності. Часто для введення послідовників у залежність керівники неокультів використовують наркотики, хімічні препарати і технічні засоби маніпулювання психікою. Як правило, сектанти набувають психічних розладів, пов’язаних з страхом, стражданнями, залежністю, навіть суїцидом.

Із давніх часів люди розуміли величезне значення харчування для здоров'я. Харчування забезпечує найважливішу функцію організму людини, постачає йому енергію, необхідну для покриття витрат на процеси життєдіяльності. Від характеру харчування залежить обмін речовин в організмі, структура та функції клітин, тканин, органів.

Правильне харчування з урахуванням умов життя, праці та побуту, забезпечує постійність внутрішнього середовища організму людини, діяльність різних органів та систем, а отже, є неодмінною умовою доброго здоров'я, гармонійного розвитку, високої працездатності.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інформаційно-психологічна безпека | Складові здоров’я
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.