Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Призначення і основні технічні дані приладу. Іонізаційна камера – конденсатор, до пластин якого прикладена постійна напруга

Прилад ДП-5В

Іонізаційна камера – конденсатор, до пластин якого прикладена постійна напруга. Прос­тір між пластинами називається робочим об'ємом камери і майже завжди заповнюється повіт­рям. Якщо відсутні радіоактивні випромінювання, повітря в камері неіонізоване і елек­тричного струму не проводить. При дії радіоактивних випромінювань повітря в камері іонізується і через камеру проходить іонізаційний струм, який пропорційний до потужності дози радіоактивних випромінювань, що діють на іонізаційну камеру. Отже, за іонізаційним струмом можна судити про потужність дози випромінювань, що діють на камеру. Іонізаційна камера використовується вДКП-50А, комплектахДП-22В, ДП-24, ДК-0,2, вимірювачах дозиИД-1, ИД-0,2.

Газорозрядний лічильник – це порожнистий герметичний металевий або скляний циліндр, заповнений зрідженою сумішшю інертних газів (аргон, неон) з деякими домішками, що покращують роботу лічильників (пари спирту). Всередині циліндра вздовж його осі натягнутий тонкий металевий анод, ізольовано від циліндра. Катодом служить металевий кор­пус або тонкий шар металу, нанесений на внутрішню поверхню скляного корпуса лічильника. До металевої нитки і струмопровідного шару (катода) подають електричну напругу. У газорозрядних лічильниках використовують принцип підсилення газового розряду. При відсутності радіоактивних випромінювань вільних іонів в об'ємі лічильника немає, тому в полі лічильника електричного струму також немає. При дії радіоактивних випромінювань в робочому об'ємі утворюються заряджені частинки, а отже, виникає електричний імпульс. Реєструючи кількість імпульсів струму, що виникають за одиницю часу, можна визначити інтенсивність радіоактивних випромінювань. Газорозрядний лічильник використовується вДП-5А(Б,В), ИМД-1Р(С)таПрип’ять.

Рентгенометр ДП-5Впризначений для виявлення радіоактивного випромінювання і вимірю­вання рівня β-, γ-радіації місцевості і поверхні різних предметів.

Прилад складається з вимірювального пульта, блока детектування (містить вмонтоване контрольне β-джерело), головних телефонів і джерела живлення.Діапазон вимірювань приладу за γ-випромінюванням від 0,05 до 200 Р/год і поділений на шість під­діапазонів (табл.10.1). Відлік показів проводиться за двома шкалами мікроамперметра: нижньою – в Р/год та верхньою – в мР/год з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону.

Прилад має на всіх піддіапазонах, крім першого, звукову індикацію, яка прослуховується за допомогою головних телефонів.

Таблиця 10.1.

Піддіапазон Положення ручки перемикача Шкала Одиниці вимірювання Границя вимірювання
0-200 (нижня) Р/год 5–200
*1000 0-5 (верхня) мР/год 500–5000
*100 0-5 (верхня) мР/год 50–500
*10 0-5 (верхня) мР/год 5–50
*1 0-5 (верхня) мР/год 0,5–5
*0,1 0-5 (верхня) мР/год 0,05–0,5

 

Живлення приладу здійснюється від трьох сухих елементів типу А336 (один з них використовується для підсвічення шкали мікроамперметра в умовах темряви), які забезпечують роботу в нормальних умовах протягом 70 год. Живлення приладу можливе і від зовнішнього джерела постійного струму 12 або 24 В. Для цього використовують дільник напруги.

Вага приладу з елементами живлення 3,2 кг.

Підготовка приладу до роботи

 

Щоб підготовити прилад до роботи потрібно взяти прилад, відкрити кришку футляра, провести зовнішній огляд, прищепити до фут­ляра поясний і плечовий ремінь. Потім перевірити підімкнення джерела живлення.

Увімкнути прилад, для цього:

- встановити ручку перемикача в положення 0 (вимкнено);

- приєднати джерело живлення;

- встановити ручку перемикача в положення Δ (контроль режиму).

Стрілка приладу повинна встановитися в контрольному секторі (чорна дуга шкали). Якщо стрілка мікроамперметра не відхиляється або не встановлюється в контрольному секторі, тоді необхідно перевірити справність елементів живлення.

Перевіряють працездатність приладу на всіх піддіапазонах, крім першого, за допомогою контрольного β-джерела, для цього необхідно:

• приєднати головні телефони;

• вийняти з футляра блок детектування, екран блока поставити в положення К (контроль);

• послідовно встановити ручку перемикача піддіапазонів у положення х1000,100, х10, х1, х0.1. При цьому стрілка мікроамперметра в положенняхх1000, х100 (2-й і 3-й піддіапазони) не відхиляється через недостатню активність контрольного елемента. В положенніх10 (4-й піддіапазон) стрілка відхиляється, а в положенняхх1, х0.1 (5-й і 6-й піддіапазони) стрілка повинна зашкалювати. Тріск у телефонах повинен бути відчутним на всіх піддіапазонах, крім першого;

• натиснути кнопкуСкид (при цьому стрілка приладу повинна встановитисяна нульовій позначці шкали);

• поставити екран блока детектування в положення Г;

поставити ручку перемикача в положення 0.

Прилад до роботи готовий.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 218; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.