Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Призначення і основні технічні дані приладу. Вимірювання радіоактивної зараженості поверхні різних предметів

Вимірювання радіоактивної зараженості поверхні різних предметів

Вимірювання рівня радіації на місцевості

 

Вимірювання проводять в засобах індивідуального захисту (3І3). Прилад потрібно тримати на висоті 0,7–1,0 м від поверхні землі.

Для вимірювання рівня радіації на місцевості екран блока детектування потрібно поставити в положення Г.

Привеликихрівнях радіації перемикач піддіапазонів переводять в положення200. Покази приладу знімають занижньою шкалою від 5 до 200 Р/год.

Якщо рівні радіації менші, ніж 5 Р/год, то вимірювання ведеться у другому піддіапазоні (х1000). У цьому випадку відлік знімається за верхньою шкалою 0,5–5 Р/год і покази множаться на 1000. При відсутності показів перемикач піддіапазонів послідовно встановлюють у положення х100, х10, х0.1 і значення множаться на відповідний коефіцієнт.


за γ-випромінюванням
також слід проводити в засобах індивідуальногозахисту.

Після підготовки приладу дороботипотрібно вийняти з футляра блок детектування. Екран блока детектування потрібно поставити в положення Г (якщо необхідно, то блок детекту­вання закріплюється на подовжувальній штанзі). Далі блок детектування підносять на відстань 1–1,5 см до обстежуваної поверхні предмета і повільно переміщають над поверхнею об'єкта.

Перемикач піддіапазонів виставляють в положення х1000. За тріском у телефонах або за показами мікроамперметра визначають максимальне зара­ження об'єкта. При відсутності показів у положенні х1000 перемикач піддіапазонів по­слідовно встановлюють у положення х100, х10, х0.1.

Покази потрібно знімати з верхньої шкали в мР/год і множити на коефіцієнт відповідного поло­ження перемикача.

Виявлення β-випромінювання виконується в послідовності, яка вказана для вимірювання радіо­активної зараженості поверхні за γ-випромінюванням, тільки екран блока детектування ставлять в положення Б.

Ручку перемикача піддіапазонів послідовно встановлюють в положення х0.1, х1, х10, х100 до отримання відхилення стрілки мікроамперметра. Збільшення показів приладу на одному і тому ж піддіапазоні порівняно з γ-вимірю­ванням показує наявність β-випромінювання на досліджуваній поверхні. В положенні Б екрана на блоці детектування вимірюється потужність дози сумарного βіγ-випромінювання.Після закінчення вимірювань прилад вимикають.

10.1.3. прилад ПРИП’ЯТЬ

 

РадіометрПрип’ять призначений для індивідуального та колективного використання при вимірюванні еквівалентної (експозиційної) дози γ-випромінювання, густини потоку і питомої активності β-випромінювання. Вінвиконанийу вигляді портативного приладу, простого в експлуатації, що дає змогу забезпечити широку сферу використання: оцінку рівня γ-фону і контроль радіоактивної забрудненості житлових і виробничих приміщень, продоволь­чих товарів, предметів побуту, одягу, поверхні землі. В радіометрі передбачена можливість вибору тривалості вимірювання, що дає змогу підвищити статистичну достовірність результа­тів вимірювань. Для попередньої оцінки рівня радіації передбачена звукова індикація.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 163; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.