Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Критерії виду – це характерна ознака, особливість


1. Морфологічний. В його основі лежать подібність зовнішньої і внутрішньої будови у представників одного виду. Цей критерій відносний (тобто з нього є винятки). Наприклад: чорні пацюки мають один вид 38 хромосом, другий – 42.

2. Фізіологічний. Враховуємо подібність процесів життєдіяльності, в першу чергу процесу розмноження. Цей критерій також відносний. Різні види канарок, зябликів, верб схрещуються між собою.

3. Генетичний. Це специфічний для кожного виду набір хромосом за їх кількістю, розміром, формою. Цей критерій найбільш сталий.

4. Біохімічний– це подібність представників одного виду за хімічним складом, впершу чергу за будовою білків.

5. Географічний– це територія, яку займають представники одного виду.

 

 

Вузька Для ознак, що мають першорядне значення для процесів життєдіяльності. Розміщення внутрішніх органів. Жирність молока.
Широка Ознаки не мають особливого значення для організму. Маса тіла, зріст, забарвлення.  
Постійна (майже не змінюється) Ознаки не мають особливого значення для організму. Масть великої рогатої худоби.

Типи мутацій :

1) генеративні – виникають у гаметах і виявляються у наступних поколіннях;

2) соматичні – виникають у соматичних клітинах, виявляючись лише в цьому організмі, але при вегетативному розмноженні можуть передаватися потомству;

3) летальні – призводять до загибелі організму (часто на початковій стадії його розвитку);

4) сублетальні – знижують життєдіяльність організму (виникають захворювання);

5) нейтральні – за певних умов не впливають на організм;

6) геномні – це кратна зміна числа хромосом у геномі клітини;

7) генні – це додавання, випадання або перебудова нуклеотидів у гені;

8) хромосомні - виражаються у зміні структури.

Мутагени– речовини, фактори, що викликають мутації. Бувають:

- фізичні – різні види випромінювання та ін..

- хімічні – алкалоїд колхіцин (руйнує веретено поділу клітини), газ, іприт та ін..

- біологічні – віруси.Властивості Приклади
Ступінь вираження модифікації залежить від інтенсивності та тривалості дії чинника. У рачка артемії ступінь волохатості задньої частини черевця залежить від солоності води.
Модифікації не спадкові. Якщо у багатьох поколінь мишей відрізати хвости, то в таких безхвостих батьків все одно народжуються нащадки з хвостами.
Модифікації можуть зникати протягом життя особин, якщо припиняється дія факторів, які їх викликали. Загар в людини взимку поступово зникає.
Модифікації, які виникають на ранішніх етапах онтогенезу, можуть зберігатися протягом усього життя особини, але не успадковуватися. Диференціація личинок бджоли медоносної на смаку, робочих бджіл і трутнів залежить від корму, яким робочі бджоли вигодовують личинок.
Модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін дії тих чи інших факторів. У стрілолиста у воді – лінійні листки, на воді – кулясті, над водою – стрілоподібні.

 

Більшість модифікацій мають пристосувальне значення і сприяють процвітанню виду.

Різні ознаки організму в різній мірі змінюються під впливом зовнішніх умов. Межі у яких можлива зміна ознак у даного генотипу, називаються нормою реакції.

 

Норма реакції Для яких ознак Приклади

 

 


6. Екологічний– це умови зовнішнього середовища в яких існують представники одного виду.

7.Історичний. Єдність походження, наявність одного предка.

Щоб вірно зазначити видову належність організму треба проаналізувати його за всіма критеріями.

 

2. Структура виду:

- популяція – природна елементарна структура виду, що представляє сукупність особин одного виду, які схрещуються, займають певну відокремлену частину арсалу. Одиниця еволюції. У ній відбуваються всі первинні еволюційні процеси: дивергенція (розходження ознак),та конвергенція(сходження ознак), що призводить до утворення нових популяцій, підвидів, видів.

- підвид – більш значне внутрішньовидове угрупування, яке складається із популяції близьких за ареалом або за своїми екологічними особливостями.

 

3. З 1600 р. – зникло 63 види ссавців, 94 види птахів, 230 видів риб, земноводних, плазунів.

Види кількість яких зменшується: оцелот, вихухіль, їжак вухастий, норка європейська, латаття біле, анемона лісова, рябчик малий.

 


 

Контрольні питання:

1. Хто перший дав наукове визначення біологічного виду?

2. Елементарна одиниця еволюції – популяція.

3. Поясніть критерії виду:

- морфологічний;

- фізіологічний;

- генетичний;

- біологічний;

- географічний;

- екологічний.

4. Чому для втановлення видової належності особин недостатньо якого – небудь одного з критеріїв?

 

Література:

1. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 78 – 79.

 


 

Тема 17: Модифікаційна мінливість та її властивості. Норми реакції. Мутаційна мінливість.

 

1. Закономірності мінливості організмів.

2. Мінливість та її види.

3. Модифікаційна мінливість.

4. Мутаційна мінливість.

 

Усі живі організми розвиваються в тісному взаємозв’язку один з одним і з оточуючим їх довкіллям. Різні фактори середовища (світло, температура, волога, склад грунту та ін) прямо чи опосередковано впливають на організми, викликаючи в них зміну зовнішніх та внутрішніх ознак. Таким чином має не тільки спадковість, яка поставляє матеріал для еволюції і селекції, але і мінливість.

Види мінливості:

ü модифікаційна (фенотипна, не спадкова, масова). Зміни – модифікації.

ü спадкова: мутаційна (генотипна, спадкова, індивідуальна). Зміни – мутації; комбінативна (виникає у процесі злиття гамет). Зміни – рекомбінації.

Модифікаційна мінливість – якщо зміни, що виникли під впливом довкілля, не торкнулися генотипу, а тільки викликали більш – менш значні зміни фенотипу.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Контрольні питання | Природний добір

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2307; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.