Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Туристської діяльності

Організаційні вимоги, що висуваються перед суб`єктами

Ціноутворення в туризмі

Формування туристського пакету

Організаційні вимоги, що висуваються перед суб`єктами туристської діяльності

ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКОЇ

ЛЕКЦІЯ 2

Здійснюючи туристську діяльність, підприємства й приватні підприємці (далі - турпідприємства) повинні чітко дотримуватися норм чинного законодавства, які регулюють і визначають правила гри в туристському бізнесі.

Всі вимоги, що ставляться до турфірм, можна класифікувати на три групи відповідно до:

1) виконання зобов'язань перед туристами;

2) легалізації туристської діяльності (зокрема придбання ліцензії і інших дозвільних документів);

3) дотримання трудового законодавства.

Розглянемо їх детальніше.

1. Виконання зобов'язань перед туристами

Перш за все до моменту укладання договору (або до моменту придбання турпослуг) турпідприємства повинні надавати туристам правдиву, повну і достовірну інформацію. Надалі ця інформація буде основоположною в зобов'язаннях і правах, закріплених у договорі про туристське обслуговування. Зазначимо, що така вимога направлена не тільки на захист прав споживачів, які згодом стануть туристами, а перш за все на власний захист турпідприємств, оскільки при виникненні розбіжностей і претензій зі сторони туристів підставою до пояснень своїх дій для турпідприємств буде не що інше, як договір, укладений між клієнтом (туристом) і турпідприємством. Зокрема, особливу увагу слід приділити термінам оплачуваних туристських послуг, в якій кількості і якості вони надаються, тобто програмі туристського обслуговування в цілому.

При укладанні договорів про туристське обслуговування турпідприємство зобов'язано надавати туристам повну інформацію щодо:

Ø програми обслуговування;

Ø умов розміщення;

Ø прав і обов'язків туристів;

Ø правил поведінки і правил в'їзду в країну тимчасового перебування;

Ø дати і часу початку (закінчення) подорожі, його тривалості;Ø порядку зустрічі, проведення, супроводу туристів, екскурсійного обслуговування;

Ø правил перебування в засобах тимчасового розміщення, визначних пам'ятках, історії, культурі та інших об’єктах туристського перегляду;

Ø умов страхування, порядку відшкодування нанесених збитків;

Ø умов відмови від послуг;

Ø митних правил;

Ø правил перетину державного кордону.

Крім цього, турпідприємство зобов'язане до початку туру ознайомити туристів з можливим ризиком конкретної туристської подорожі, провести бесіду щодо засобів захисту при виникненні можливих ризикових ситуацій.

Туроператору, який встановлює ціну на туристські послуги, а також визначає порядок і форму їх оплати, необхідно точно виконувати програму туристського обслуговування і надавати своєчасну інформацію про всі зміни, які вносяться у програму. До речі, про це він повинен повідомити не тільки потенційних туристів (споживачів), але туроператорів, з якими він має відносини в зв'язку з реалізацією власного турпродукту. У свою чергу, турагенту від туроператора необхідно одержувати повну інформацію про тур, наявність сертифікації готельних послуг і послуг харчування, програму туристського обслуговування в цілому.

Якщо ж у турпідприємства з тих чи інших причин виникла необхідність внести зміни в програму обслуговування туристів, то це можливо в тому випадку, якщо не приведе до порушення основних умов туру, вказаних в заявці на туристське обслуговування. Що ж до збільшення обумовленої вартості туру, то воно прийнятне, якщо така вартість перевищення складає не більше 5 %. Істотною умовою внесення таких змін (відносно програми обслуговування туристів або збільшення вартості турпродукту) є згода туриста на внесення таких змін. Про це споживачу (туристу) треба повідомити не пізніше ніж за 20 днів до початку такого туру.

Що ж до ситуації, коли договір (контракт) з туристом про надання туристських послуг розривається без відшкодування туристу збитків, то це можливо тільки в разі виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг неможливе.

У разі ненадання або надання в неповному обсязі або неналежної якості туристських послуг з своєї вини або з вини партнерів по організації обслуговування, турпідприємство зобов'язане відшкодувати збитки, заподіяні туристам на підставі укладених із страховими компаніями угод.

2. Легалізація туристської діяльності

До цієї групи вимог, що ставляться до турпідприємства, відносяться перш за все вимоги про наявність у них всіх дозвільних документів, які дають право на здійснення туроператорської або турагентської діяльності. В обов'язок турпідприємства входить ведення облікової та іншої певної законодавством документації, надання в установленому порядку бухгалтерської і статистичної звітності.

Здійснювати діяльність в області туризму, яка підлягає ліцензуванню, дозволяється тільки за наявності ліцензій. Ліцензії видаються на тур операторську і турагентську діяльність. Крім того, маючи ліцензію, турпідприємство зобов'язане подавати до органу ліцензування державну статистичну звітність про діяльність, пов'язану з наданням туристських послуг. Порядок подачі такої звітності і форма встановлені наказом Державного комітету статистики України про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму і інструкцій щодо їх заповнення» від 04.03.98 р. № 96.

У разі виникнення в турпідприємства змін щодо здійснення ним туристської діяльності, то такі турпідприємства, незалежно від їх відомчого підпорядковування, зобов'язані повідомити про це орган ліцензування. Це стосується також тих випадків, коли протягом терміну дії ліцензії відбуваються зміни в:

Ø керівному складі суб'єкта туристської діяльності;

Ø банківських реквізитів;

Ø номерах телефонів;

Ø найменуваннях суб'єкта туристської діяльності (якщо воно не пов'язане з реорганізацією);Ø місцезнаходженні суб'єкта туристської діяльності;

Ø іншій інформації, вказаній в заяві про видачу ліцензії.

У цих випадках турпідприємство повинне в десятиденний термін повідомити про це орган ліцензування для внесення відповідних змін в Державний реєстр суб'єктів туристської діяльності. Таке інформування органів ліцензування з боку турпідприємства здійснюється виключно у письмовій формі.

Відповідно до вимог нормативних документів Державного комітету архівів України всі документи, пов'язані з веденням діяльності суб'єкта туристської діяльності, повинні зберігатися у суб'єкта туристської діяльності не менше 3-х років.

3. Дотримання трудового законодавства

Всі турпідприємства проводять свою діяльність, маючи команду професійних і кваліфікованих працівників. При працевлаштуванні громадян на роботу в сферу туристської діяльності між роботодавцем і працівником виникають трудові відносини, які документально зафіксовані в трудовому договорі (контракті). Таким чином, обов'язки з дотримання вимог законодавства, регулюючого трудові відносини, а також норм безпеки праці покладено на турпідприємство в повній мірі.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 573; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.