Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Е) 1 – комісії з питань надзвичайних ситуацій об’єкта
 

94. До координуючих органів єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) не відносяться: (6 балів)

А) ○ – комісія ООН з питань техногенно-екологічної безпеки;

Б) ○ – державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

В) ○ – національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення;

Г) ○ – комісії Ради міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС;

Д) ○ – комісії районних державних адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС;

Е) ○ – комісії з питань надзвичайних ситуацій об’єкта.

 

95. До постійний органів управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій відносяться: (4 бали)

А) 1 – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

Б) 1 – рада міністрів АР Крим, обласні державні адміністрації;

В) 1 – районні державні адміністрації і виконавчі органи рад;

Г) 1 – структурні підрозділи підприємств, установ та організацій;

Д) 1 – добровольчі пожежні дружини.

 

96. До постійних органів управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій відносяться: (5 балів)

А) ○ – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

Б) ○ – рада міністрів АР Крим, обласні державні адміністрації;

В) ○ – районні державні адміністрації і виконавчі органи рад;

Г) ○ – структурні підрозділи підприємств, установ та організацій;

Д) ○ – добровольчі пожежні дружини.

 

97. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, можуть існувати такі режими функціонування єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР): (4 бали)А) 1 – режим повсякденної діяльності;

Б) 1 – режим підвищеної готовності;

В) 1 – режим діяльності у надзвичайних ситуаціях;

Г) 1 – режим діяльності у надзвичайному стані;

Д) 1 – режим бойового розгортання.

 

98. Якого режиму функціонування єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) в залежності від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла не існує? (5 балів)

А) ○ – режим повсякденної діяльності;

Б) ○ – режим підвищеної готовності;

В) ○ – режим діяльності у надзвичайних ситуаціях;

Г) ○ – режим діяльності у надзвичайному стані;

Д) ○ – режим бойового розгортання.

 

99. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі повсякденної діяльності відносяться: (7 балів)

А) 1 – ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля;

Б) 1 – розроблення і виконання цільових науково-технічних програм і заходів щодо запобігання НС;

В) 1 – вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань НС;

Г) 1 – організація навчання населення методів користування засобами захисту, правильних дій у НС;

Д) 1 – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Е) 1 – здійснення цільових видів страхування;

Ж) 1 – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки у довкіллі;

З) 1 – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків.

 

100. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі повсякденної діяльності відносяться: (7 балів)

А) 1 – ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля;

Б) 1 – розроблення і виконання цільових науково-технічних програм і заходів щодо запобігання НС;

В) 1 – вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань НС;

Г) 1 – організація навчання населення методів користування засобами захисту, правильних дій у НС;

Д) 1 – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Е) 1 – здійснення цільових видів страхування;

Ж) 1 – посилення роботи, пов`язаної з веденням спостереження та здійснення контролю за станом довкілля;

З) 1 – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків.

 

101. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі повсякденної діяльності не відносяться: (8 балів)

А) ○ – ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля;

Б) ○ – розроблення і виконання цільових науково-технічних програм і заходів щодо запобігання НС;

В) ○ – вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань НС;

Г) ○ – організація навчання населення методів користування засобами захисту, правильних дій у НС;

Д) ○ – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Е) ○ – здійснення цільових видів страхування;

Ж) ○ – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки у довкіллі;

З) ○ – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків.

 

102. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі повсякденної діяльності не відносяться: (8 балів)

А) ○ – ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля;

Б) ○ – розроблення і виконання цільових науково-технічних програм і заходів щодо запобігання НС;

В) ○ – вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань НС;

Г) ○ – організація навчання населення методів користування засобами захисту, правильних дій у НС;

Д) ○ – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Е) ○ – здійснення цільових видів страхування;

Ж) ○ – посилення роботи, пов`язаної з веденням спостереження та здійснення контролю за станом довкілля;

З) ○ – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків.

 

103. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності відносяться: (6 балів)

А) 1 – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків;

Б) 1 – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) 1 – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) 1 – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) 1 – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) 1 – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) 1 – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

104. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності не відносяться: (7 балів)

А) ○ – оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків;

Б) ○ – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) ○ – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) ○ – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) ○ – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) ○ – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) ○ – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

105. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності відносяться: (6 балів)

А) 1 – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Б) 1 – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) 1 – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) 1 – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) 1 – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) 1 – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) 1 – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

106. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності не відносяться: (7 балів)

А) ○ – створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

Б) ○ – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) ○ – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) ○ – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) ○ – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) ○ – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) ○ – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

107. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності відносяться: (6 балів)

А) 1 – здійснення цільових видів страхування;

Б) 1 – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) 1 – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) 1 – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) 1 – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) 1 – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) 1 – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

108. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у режимі підвищеної готовності не відносяться: (7 балів)

А) ○ – здійснення цільових видів страхування;

Б) ○ – формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки в районі можливої НС;

В) ○ – посилення роботи по спостереженню та здійсненню контролю за станом довкілля;

Г) ○ – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Д) ○ – приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності;

Е) ○ – проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

Ж) ○ – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

109. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у діяльності у надзвичайній ситуації відносяться: (8 балів)

А) 1 – здійснення відповідною комісією безпосереднього керівництва функціонування структурних підрозділів ЄДСЗР;

Б) 1 – організація захисту населення і територій;

В) 1 – переміщення оперативних груп у район виникнення НС;

Г) 1 – організація роботи з локалізації або ліквідації НС;

Д) 1 – визначення межі території, на якій виникла НС;

Е) 1 – організація робіт по забезпеченню сталого функціонування об`єктів першочергового життєзабезпечення населення;

Ж) 1 – здійснення постійного контролю за станом довкілля;

З) 1 – інформування органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів;

И) 1 – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

110. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у діяльності у надзвичайній ситуації відносяться: (8 балів)

А) 1 – здійснення відповідною комісією безпосереднього керівництва функціонування структурних підрозділів ЄДСЗР;

Б) 1 – організація захисту населення і територій;

В) 1 – переміщення оперативних груп у район виникнення НС;

Г) 1 – організація роботи з локалізації або ліквідації НС;

Д) 1 – визначення межі території, на якій виникла НС;

Е) 1 – організація робіт по забезпеченню сталого функціонування об`єктів першочергового життєзабезпечення населення;

Ж) 1 – здійснення постійного контролю за станом довкілля;

З) 1 – інформування органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів;

И) 1 – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій.

 

111. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у діяльності у надзвичайній ситуації не відносяться: (9 балів)

А) ○ – здійснення відповідною комісією безпосереднього керівництва функціонування структурних підрозділів ЄДСЗР;

Б) ○ – організація захисту населення і територій;

В) ○ – переміщення оперативних груп у район виникнення НС;

Г) ○ – організація роботи з локалізації або ліквідації НС;

Д) ○ – визначення межі території, на якій виникла НС;

Е) ○ – організація робіт по забезпеченню сталого функціонування об`єктів першочергового життєзабезпечення населення;

Ж) ○ – здійснення постійного контролю за станом довкілля;

З) ○ – інформування органів управління щодорівня НС та вжитих заходів;

И) ○ – запровадження цілодобового чергування членів комісії.

 

112. До основних заходів, що реалізують органи єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них (ЄДСЗР) у діяльності у надзвичайній ситуації не відносяться: (9 балів)

А) ○ – здійснення відповідною комісією безпосереднього керівництва функціонування структурних підрозділів ЄДСЗР;

Б) ○ – організація захисту населення і територій;

В) ○ – переміщення оперативних груп у район виникнення НС;

Г) ○ – організація роботи з локалізації або ліквідації НС;

Д) ○ – визначення межі території, на якій виникла НС;

Е) ○ – організація робіт по забезпеченню сталого функціонування об`єктів першочергового життєзабезпечення населення;

Ж) ○ – здійснення постійного контролю за станом довкілля;

З) ○ – інформування органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів;

И) ○ – розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій.

 

113. Надзвичайний стан – це … … України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки.(2 бали)

114. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією … … правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

115. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий … … діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

116. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим … … органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

117. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних … , … місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

118. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів … та … самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

119. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального … , … , установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

120. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, … і … , який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

121. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який … … встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

122. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає … … “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

123. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про … … ” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

124. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” … у … конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

125. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні … … і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

126. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і … … , а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

127. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також … … осіб та покладає на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

128. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних … та … на них додаткові обов`язки. (2 бали)

 

129. Надзвичайний стан – це передбачений Конституцією України особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом “Про надзвичайний стан” обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них … … . (2 бали)

 

130. Метою введення … … є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

131. Метою введення надзвичайного стану є … … обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

132. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація … , … конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

133. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення … … і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

134. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і … … , а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

135. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також … … осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

136. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних … , … функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

137. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального … … органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

138. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних … … , органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

139. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, … … та регіонального самоврядування та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

140. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та … … та інших інститутів громадського суспільства. (2 бали)

 

141. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших … … суспільства. (2 бали)

 

142. Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормалізація обстановки, відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів … … . (2 бали)

 

143. Надзвичайний стан може бути введено за умов: (6 балів)

А) 1 – стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров`ю населення;

Б) 1 – масових порушень правопорядку, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

В) 1 – блокування або захоплення окремих особливо важливих об`єктів чи місцевостей;

Г) 1 – спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

Д) 1 – посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів;

Е) 1 – необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади;

Ж) 1 – бажання проведення дострокових виборів Президента або депутатів Верховної Ради України.

 

144. Надзвичайний стан не може бути введено за умов: (7 балів)

А) ○ – стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров`ю населення;

Б) ○ – масових порушень правопорядку, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

В) ○ – блокування або захоплення окремих особливо важливих об`єктів чи місцевостей;

Г) ○ – спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

Д) ○ – посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів;

Е) ○ – необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади;

Ж) ○ – бажання проведення дострокових виборів Президента або депутатів Верховної Ради України.

 

145. Під час надзвичайного стану держава може вжити наступні заходи: (5 балів)

А) 1 – позбавити громадянства окремі верстви населення;

Б) 1 – встановити особливий режим в`їзду і виїзду, та обмеження свободи пересування по території;

В) 1 – обмеження руху транспортних засобів і їх огляд;

Г) 1 – посилення охорони громадського порядку та об`єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

Д) 1 – заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

Е) 1 – заборона страйків.

 

146. Під час надзвичайного стану державою не можуть бути вжиті наступні заходи: (6 балів)

А) ○ – позбавлення громадянства окремих верств населення;

Б) ○ – встановлення особливого режим в`їзду і виїзду, та обмеження свободи пересування по території;

В) ○ – обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

Г) ○ – посилення охорони громадського порядку та об`єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

Д) ○ – заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

Е) ○ – заборона страйків.

 

147. Загроза виникнення … … будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

148. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого … чи … – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

149. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це … … для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

150. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для … і … людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

151. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я …, … порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

152. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза … … умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

153. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних … їх … і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

154. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і … або ж … матеріальних втрат. (2 бали)

 

155. Загроза виникнення надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних … … . (2 бали)

 

156. … … надзвичайної ситуації будь якого класу чи рівня – це реальна загроза для життя і здоров`я людей, загроза порушення нормальних умов їх життя і діяльності або ж значних матеріальних втрат. (2 бали)

 

157. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать: (5 балів)

А) 1 – транспортні аварії;

Б) 1 – інфекційна захворюваність людей;

В) 1 – пожежі, вибухи;

Г) 1 – аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

Д) 1 – наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК;

Е) 1 – аварії з викидом радіоактивних речовин;

Ж) 1 – масова загибель диких тварин.

 

158. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать: (6 балів)

А) ○ – транспортні аварії;

Б) ○ – інфекційна захворюваність людей;

В) ○ – пожежі, вибухи;

Г) ○ – аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

Д) ○ – наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК;

Е) ○ – аварії з викидом радіоактивних речовин.

 

159. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать: (6 балів)

А) ○ – транспортні аварії;

Б) ○ – масова загибель диких тварин;

В) ○ – пожежі, вибухи;

Г) ○ – аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

Д) ○ – наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК;

Е) ○ – аварії з викидом радіоактивних речовин.

 

160. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать: (6 балів)

А) 1 – отруєння людей;

Б) 1 – раптове руйнування споруд;

В) 1 – аварії на електроенергетичних системах;

Г) 1 – аварії на системах життєзабезпечення;

Д) 1 – аварії систем зв`язку та телекомунікацій;

Е) 1 – аварії на очисних спорудах;

Ж) 1 – гідродинамічні аварії.

 

161. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать: (7 балів)

А) ○ – отруєння людей;

Б) ○ – раптове руйнування споруд;

В) ○ – аварії на електроенергетичних системах;

Г) ○ – аварії на системах життєзабезпечення;

Д) ○ – аварії систем зв`язку та телекомунікацій;

Е) ○ – аварії на очисних спорудах;

Ж) ○ – гідродинамічні аварії.

 

162. Надзвичайні ситуації природного характеру включають: (4 бали)

А) 1 – геологічні;

Б) 1 – метеорологічні;

В) 1 – гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні;

Г) 1 – гідродинамічні аварії;

Д) 1 – пожежі в природних екосистемах;

Е) 1 – аварії на очисних спорудах.

 

163. Надзвичайні ситуації природного характеру не включають: (5 балів)

А) ○ – геологічні;

Б) ○ – метеорологічні;

В) ○ – гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні;

Г) ○ – гідродинамічні аварії;

Д) ○ – пожежі в природних екосистемах.

 

164. Надзвичайні ситуації природного характеру не включають: (5 балів)

А) ○ – геологічні;

Б) ○ – метеорологічні;

В) ○ – гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні;

Г) ○ – аварії на очисних спорудах;

Д) ○ – пожежі в природних екосистемах.

 

165. Надзвичайні ситуації природного характеру включають: (5 балів)

А) 1 – інфекційну захворюваність людей;

Б) 1 – отруєння людей;

В) 1 – інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин;

Г) 1 – масову загибель диких тварин;

Д) 1 – ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками;

Е) 1 – аварії на системах життєзабезпечення.

 

166. Надзвичайні ситуації природного характеру не включають: (6 балів)

А) ○ – інфекційну захворюваність людей;

Б) ○ – отруєння людей;

В) ○ – інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин;

Г) ○ – масову загибель диких тварин;

Д) ○ – ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками;

Е) ○ – аварії на системах життєзабезпечення.

 

167. До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру належать: (7 балів)

А) 1 – збройні напади і утримання важливих об`єктів;

Б) 1 – замах на керівників держави та народних депутатів України;

В) 1 – напад, замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського судна;

Г) 1 – встановлення вибухових пристроїв в громадських місцях;

Д) 1 – зникнення або викрадення об`єктів зберігання;

Е) 1 – виявлення застарілих боєприпасів;

Ж) 1 – аварії на очисних спорудах;

З) 1 – аварії на арсеналах, складах боєприпасів.

 

168. До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру не належать: (8 балів)

А) ○ – збройні напади і утримання важливих об`єктів;

Б) ○ – замах на керівників держави та народних депутатів України;

В) ○ – напад, замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського судна;

Г) ○ – встановлення вибухових пристроїв в громадських місцях;

Д) ○ – зникнення або викрадення об`єктів зберігання;

Е) ○ – виявлення застарілих боєприпасів;

Ж) ○ – аварії на очисних спорудах;

З) ○ – аварії на арсеналах, складах боєприпасів.

 

169. У процесі визначення рівня надзвичайних ситуацій послідовно розглядають групи факторів:(3 бали)

А) 1 – територіальне поширення;

Б) 1 – розмір заподіяних економічних збитків та людських втрат;

В) 1 – класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій;

Г) 1 – оцінка витрат на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.

 

170. У процесі визначення рівня надзвичайних ситуацій які з груп факторів не розглядають?(4 бали)

А) ○ – територіальне поширення;

Б) ○ – розмір заподіяних економічних збитків та людських втрат;

В) ○ – класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій;

Г) ○ – оцінка витрат на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.

 

171. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “… … мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

172. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України … … на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

173. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на … … життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

174. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого … і … від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

175. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від … … , катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

176. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, … , … пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

177. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних … , … лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

178. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного … і … від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

179. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від … … , інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

180. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших … … виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

181. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної … … , адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

182. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, … … , установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

183. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, … і … незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

184. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій … від … власності і господарювання гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

185. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм … і … гарантій щодо його реалізації.” (2 бали)

 

186. Згідно із Законом “Про цивільну оборону України” “громадяни України мають право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання … щодо його … .” (2 бали)

 

187. Організація життєзабезпечення … в … НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

188. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це … … , спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

189. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це комплекс заходів, … на … і підтримання нормальних умов життя, здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

190. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і … … умов життя, здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

191. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних … … , здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

192. Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, … і … людей. (2 бали)

 

193. … … населення в умовах НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров`я і працездатності людей. (2 бали)

 

194. Евакуація – це … … чи вивезення населення з небезпечних зон. (2 бали)

 

195. Евакуація – це організоване виведення чи … … з небезпечних зон. (2 бали)

 

196. Евакуація – це організоване виведення чи вивезення населення з … … . (2 бали)

 

197. … – це організоване виведення чи вивезення населення з небезпечних зон. (2 бали)

 

198. Рятувальні роботи проводяться з метою: (3 бали)

А) 1 – порятунку людей та надання допомоги ураженим;

Б) 1 – локалізації аварій та усунення пошкоджень;

В) 1 – створення умов для наступного проведення відновлюваних робіт;

Г) 1 – покращення благоустрою населення.

 

199. Рятувальні роботи включають: (8 балів)

А) 1 – розвідку маршрутів висування формувань і об`єктів робіт;

Б) 1 – локалізацію і гасіння пожеж на маршрутах і на ділянках робіт;

В) 1 – пошук уражених і витягування їх з пошкоджених і палаючих будинків;

Г) 1 – розкриття зруйнованих, пошкоджених, завалених споруд;

Д) 1 – подання повітря в завалені споруди;

Е) 1 – надання першої долікарської допомоги постраждалим;

Ж) 1 – виведення населення з небезпечних зон у безпечні райони;

З) 1 – санітарну обробку людей, тварин, дезактивацію та дезактивацію.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.109 сек.