Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Теоретико-пізнавальна функція


Функції соціології

Соціологія має ряд специфічних функцій. До основних відносять: теоретико – пізнавальну, практично – перетворювальну, світоглядну, інформаційну.

Соціологія - галузь наукового знання, тобто відмінна від повсякденного знання, теологічних уявлень, ідеології і представляє знання спеціалізоване, об'єктивне і доказове. Це знання зв'язане з використанням спеціальної мови і спеціальних методів визначення фактів. Теоретико-пізнавальна функція соціології полягає в тому, що вона, вивчаючи суспільство, накопичує відповідні знання, систематизує їх, прагне скласти повну й об'єктивну картину соціальних відносин і процесів.

При цьому теоретична соціологія повинна одержувати об'єктивні знання про основні проблеми розвитку суспільства. Оскільки соціологія дає вихідні уявлення про суспільство як цілісну систему, частина її пізнавальних функцій носить методологічний характер. Засади соціології мають методологічне значення для інших наук про суспільство.

Прикладна соціологія покликана забезпечити надійну соціальну інформацію про різні процеси, що відбуваються в різних сферах суспільства, а саме: зміна соціальної структури, родини, національних відносин тощо.

Практично-перетворювальна функція соціологіїпередбачає використання соціологічного знання в різних галузях соціальної практики. Реалізація цієї функції жадає від соціологів додаткових організаційних зусиль, тому що будь-яка, навіть найзлободенніша і важлива соціальна інформація автоматично не перетворюється в рішення, рекомендації, прогнози.

Тому одна з головних задач теоретичної соціології— пошук шляхів подальшого розвитку суспільства, участь у розробці довгострокової соціальної політики держави, в обґрунтуванні і реалізації планів соціального розвитку на всіх рівнях: країна, регіон, підприємство.

Прикладна соціологія забезпечує розробку прогнозів, практичних рекомендацій з вирішення тих чи інших конкретних соціальних проблем. Соціолог визначає оптимальний шлях розв`язання практичних проблем, розробляє методи, способи, прийоми, процедури управлінських рішень, тобто розробляє соціальну технологію. У сучасних умовах, коли різні політичні діячі все частіше звертаються до соціології, посилаються на соціологічну інформацію, виникає небезпека перетворення соціології в інструмент політики. Усе це ускладнює діяльність соціолога. Він повинен бути борцем, що відстоює істину, свою незалежність. У його діяльності усе більшого значення набувають питання професійної етики.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальна соціологічна теорія | Історія розвитку соціології в країнах західної Європи та США

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3294; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.