Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Контрольні питання та завдання. 1. Соціологія про основоположні закони розвитку суспільства

Теми рефератів

1. Соціологія про основоположні закони розвитку суспільства. Формаційний, соціокультурний та цивілізаційний підходи до пояснення законів розвитку суспільства.

2. Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки.

3. Основні етапи становлення та розвитку соціологічної науки.

4. Основні соціологічні центри та служби в Україні.

5. Ідеї французького філософаЖ.А. де Гобино в роботі "Досвід про нерівність людськихрас".

6. Функціоналізм.

7. Конфліктний підхід до аналізу суспільства.

8. Символічний інтеракціонізм.

9. Соціологічні дослідження українських учених в еміграції.

 

1. Чим була викликана поява соціології як самостійної науки?

2. Хто стояв біля витоків соціології?

3. Назвіть чотири основних компоненти соціологічного знання та поясніть, як вони пов'язані між собою?

4. Чим відрізняється соціологія від інших гуманітарних наук?

5. Яку ідею висунув Огюст Конт?

6. Як виглядає ієрархія основних наук за О.Контом?

7. З яких частин складалася теорія О.Конта? Чи були вони взаємопов`язаними?

8. Яка робота Г.Спенсера була першим досвідом побудови цілісної соціологічної системи на етнографічному матеріалі?

9. Визначіть авторів історичного матеріалізму.

10. Опишіть внесок Макса Вебера у становлення соціології як окремої науки.

11. Назвіть питання, якими займався вчений-соціолог Дюркгейм.

12. Хто є основоположником формальної соціології?

13. Де були застосовані ідеї Вільфредо Парето?

14. Який внесок зробили у формування соціологічної теорії вітчизняні соціологи?

15. Дайте визначення поняття соціології.

16. Визначіть структуру сучасної соціології.

17. Назвіть основні соціальні спільноти та соціальні інститути, які Ви знаєте.

18. Продемонструйте на конкретних прикладах процесів, що здійснюються в сучасній Україні, яким чином виявляються у вирішенні різноманітних проблем функції теоретичної та прикладної соціології.

19. Схарактеризуйте основні функції соціології.

20. Розкрийте особливості розвитку української соціології, покажіть її досягнення.21. Дайте характеристику найбільшвідомим соціологічним школам.

22. Які основні причини того, що вітчизняна соціологія дуже повільно розвивалася на протязі ХХ сторіччя?

23. Чому соціологію вважають міждисциплінарною наукою?

24. Які соціологічні теорії відносять до механістичної школи?

25. Який внесок зробив в соціологію Г.Кері?

26. Поясніть поняття культурного детермінізму.

27. Опишіть основні напрямки географічної школи.

28. Який внесок зробив в соціологію німецький дослідник Ф.Ратцель?

29. Хто був найбільшим вітчизняним представником географічної школи?

30. Який внесок зробив в соціологію французький філософ Ж.А. де Гобіно?

31. Хто вважається родоначальником соціал – дарвінізму?

32. Коли виник марксизм? Хто його основоположник?

33. Схарактеризуйте теорію “індустріального суспільства”.

34. Опишіть ідеї американця Д.Белла.

35. Схарактеризуйте концепцію “інформаційного суспільства”.

36. За соціологічним словником дайте визначення поняттям: „соціальний дарвінізм”, „сучасне суспільство”.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 408; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.