Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Теми рефератів


Питання до семінарського заняття

Девіантна поведінка та соціальний контроль

Соціалізація націлена на розвиток конформної людини, т.т. такої, якаб виконувала суспільні стандарти та їм відповідала. Відхилення від них називається девіацією. Таким чином, девіантна поведінка визначається відповідністю соціальним нормам. Під нормами розуміють: 1) зразок, еталон необхідної поведінки; 2) рамки, кордони поведінки. В суспільстві існує багато різноманітних норм – від кримінального законодавства до вимог моди. Крім того, головною особливістю норм є їх мінливість: вони різняться в регіонах, в різних соціальних спільнотах тощо. Ця їх відносність (релятивізм) породжує труднощі у визначенні девіації. Більш того, девіантна поведінка не завжди носить негативний характер, вона може бути пов'язана з прагненням особистості до нового, прогресивного. Тому соціологія вивчає не будь-які відхилення від норм, а ті, які викликають суспільний неспокій. Під девіацією розуміють відхилення від групової норми, що тягне за собою ізоляцію, лікування, позбавлення волі чи інше покарання порушника. До неї традиційно відносять: злочинність, алкоголізм, наркоманію, проституцію, суїцид тощо.

Зусилля суспільства, що спрямовані на попередження девіантної поведінки, покарання та виправлення девіантів описуються поняттям «соціальний контроль». Він включає в себе сукупність норм та цінностей суспільства, а також санкції, що застосовуються з метою їх здійснення.

Виділяють дві форми соціального контролю: 1) формальний, що включає в себе кримінальне та громадянське право, органи внутрішніх справ, суди тощо; 2) неформальний, що передбачає соціальну винагороду, покарання, переконання, переоцінку норм.

 

1.Соціально-демографічна структура суспільства.

2.Елементи соціальної структури.

3.Людина. Індивід. Індивідуальність.

4.Особистість у системі соціальних відносин.

5.Соціологічні теорії особистості. (Марксистська теорія особистості. Рольова теорія особистості.)

6.Суспільство і особистість.

7.Соціальна типологія особистості.

8.Соціальний статус і соціальні ролі.

9.Особистість як об”єкт дослідження соціології.

10.Соціологія особистості. Гендерний аспект.

 

1.Соціологія особистості.

2.Вплив суспільства на особистість.

3.Марксистська теорія особистості.

4.Рольова теорія особистості.

5.Соціальні зв`язки особистості.

6.Місце особистості в системі соціальних спільностей.

7.Поняття статусу.

8.Соціальні ролі особистості.

9.Динамічні та статистичні аспекти соціального стану.

10.Внутрішньорольові конфлікти.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальна активність особистості | Предмет та основні категорії соціології праці

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 293; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.