Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Презентація результатів соціологічного дослідження


Метод опитування. Джерелом інформації є людина. Відомості отримують говорячи з людиною чи через анкету. В залежності від цього опитування ділиться на інтерв'ювання та анкетування.

Треба зазначити, що інтерв'ювання - достатньо складний процес, що вимагає і здібностей, і знань, і особливостей особистого характеру інтерв'юера, що міг би ввійти в психологічний контакт з опитуваним. Далеко не з кожного можна підготувати інтерв'юера. Треба враховувати, що особистість інтерв'юера впливає на зміст відповідей. Анкетування простіше в реалізації, воно має свої переваги й недоліки. Переваги в тому, що анкета вимагає, як правило, менше затрат і в її відповідях відсутні зміщення під впливом інтерв'юера. Недоліки у великій кількості людей, що ухиляються від відповідей та неможливості виявити причину протиріч окремих відповідей, встановити ступінь щирості.

Не існує алгоритму побудови анкети. Загальноприйнято лише те, що на початку необхідно розміщувати прості запитання загального характеру, а потім поступово їх конкретизувати. Особливе значення мають перші питання, які повинні не тільки ввести респондента в курс справи, але і викликати у нього бажання відповідати на них.

 

Отримання надійної первинної інформації - не самомета і, тим більше, не кінець дослідження. Далі йде обробка цієї інформації, її аналіз. При цьому звичайно дотримуються певної послідовності. На першому етапі вирішується дві основні задачі: перевіряються дані на точність, повноту і якість заповнення. Виявляються помилки у відповідях на кожне питання. Ті з анкет і бланків інтерв'ю, які заповнені менше, ніж на третину, вибраковуються. По-друге, після цього проводиться кодування інформації, її формалізація.Процедура кодування частково проводиться ще до початку дослідження, коли певні коди отримують варіанти відповідей на закриті питання. Після опитування проводиться кодування відповідей на відкриті питання.

Після кодування переходять до ручної чи машинної обробки інформації.

Далі йде узагальнення отриманих даних. Вона може бути в декількох формах, в залежності від рівня аналізу. Найбільш проста форма - групування даних, т.т. віднесення респондента до тієї чи іншої групи в залежності від вибраного показника.У свою чергу комбіноване групування може бути декількох видів. Структурне групування- коли проводиться класифікація у відповідності з показником, який об'єктивно притаманний усій сукупності даних (наприклад, за віком). Якщо за основу береться показник, створений самим дослідником, чи суб'єктивний за своєю природою, то таке групування називається типологічним. У випадку, якщо групування проводиться по двом і більше показниках, між якими необхідно встановити взаємозв'язок, то вона називається аналітичною.

Для більш глибокого аналізу й узагальнення інформації використовують спеціальні статистичні величини: середнє арифметичне, дисперсія (для визначення міри рівномірності розподілу тієї чи іншої характеристики) коефіцієнт кореляції (дозволяє виявити взаємозв'язок різноманітних характеристик) і ряд інших математичних методів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення) | Контрольні питання та завдання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 568; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.