Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Будова та функції м'язових тканин


М'язові тканини складаються з структурних елементів, які здатні до скорочення і забезпечують різні рухи тварин. Розрізняють гладеньку та поперечносмугасту м'язові тканини (Мал.).

Гладенька м'язова тканина побудована з пучків одноядерних веретеноподібних клітин — міоцитів. З цієї тканини складається середня оболонка кровоносних судин, стінки внутрішніх трубчастих і порожнистих органів. Скорочується вона самовільно, значно повільніше, ніж поперечносмугаста скелетна м'язова тканина.

Поперечносмугаста м'язова тканина поділяється на скелетну й серцеву. Скелет­на м'язова тканина побудована з м'язових волокон — багатоядерних симпластичних утворів циліндричної форми. Зовні м'язове волокно оточене оболонкою (сарколемою), під якою міститься цитоплазма (саркоплазма) з великою кількістю ядер і спеціальних органел — міофібрил, які забезпечують його скорочення.

М'язові волокна скелетної м'язової тканини вхо­дять до складу скелетних м'язів, м'язів язика, глотки, гортані й розміщені в них ізольовано одне від одного. Скорочуються вони повільно і не ритмічно. Смугастість м'язових волокон зумовлена чергуванням у міофібри­лах ділянок, в яких розміщені скоротливі білки актин і міозин, що беруть участь у скороченні м'язового во­локна та м'язів загалом.

Серцева м'язова тканина становить основу міо­карда серця і поділяється на дві різновидності: робо­чу і провідну. Робоча серцева м'язова тканина побудо­вана з одноядерних клітин — кардіоміоцитів, у цито­плазмі яких міститься багато спеціальних органел — міофібрил.

Кардіоміоцити об'єднуються між собою в серцеві волокна, сполучені між собою цитоплазматичними містками. Скорочується ця тканина ритмічно і безпе­рервно все життя, забезпечуючи постійний кровообіг по судинах тіла тварини.

Провідна серцева м'язова тканина також побудо­вана з серцевих волокон, але в цитоплазмі кардіоміоцитів мало спеціальних органел - міофібрил. З цієї тканини складається провідна система серця, яка забезпечує автоматизм у його роботі, ритмічну зміну скорочень його передсердь і шлуночків.

Мал. Типи м'язової тканини: А — гладенька; Б — поперечносму­гаста; В — серцева; 1 — гладенька м'язова клітина; 2 — ядро; 3 — поперечносмугасте м’язове волокно; 4- міофібрили; 5- саркоплазма; 6- сарколема; 7- ядро сполучнотканинної клітини; 8- вставні пластинки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація сполучних тканин | Будова та функції нервової тканини

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 11152; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.