Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова грудного хребця
Будова і топографія грудного відділу хребта.

Тема заняття: Грудний відділ хребта.

Лекційне заняття №6.

Кількість хребців урізних видів тварин і людини.

Тварина Відділ скелета
    Шийний Грудний Поперековий Крижовий Хвостовий
ВРХ         (16) 18-29 (21)
Кінь   18 (17-19) (5)6 5(6-7) (15) 17-19 (21)
Свиня   14-15 (16-17) 7(6-5)   20-23 (23)
Собака     (6)7   20-22 (23)
Вівця         3-24
Коза         12-16
Північний олень         9-Ю
Марал        
Верблюд     6-7 5-4 13-20
Курка          
Качка 14-15        
Гуска 17-18        
Людина         4-3

Грудний відділ хребта складається з грудних хребців, ребер і грудної кістки — груднини, які, з'єднуючись між собою, утворюють грудну клітку. Це відділ, де збере­жений повний кістковий сегмент, до складу якого входять хребець, два ребра та час­тина грудної кістки. Кількість грудних хребців і пар ребер у тварин різних видів неоднакова: у коня — 17—18 (частіше 18), у корови, вівці, кози, собаки — 13, у свині — 13—15, у верблюда — 12, у північного оленя — 14.

Мал. Грудні хребці: А — коня; Б — великої рогатої худоби; Б — свині; Г— собаки; 1 — краніальна і 2 — каудальна реберні напів'ямки; 3 — остис­тий відросток; 4 — краніальний і 5 — каудальний суглобові від­ростки; 6 — соскоподібний від­росток; 7 — міжхребцевий отвір

Грудний хребець (vertebrae thoracicae) має тіло і дужку (мал.). На тілі з кра­ніального боку є голівка, з каудального — ямка, з вентрального — вентральний гребінь. Збоку від голівки й ямки тіла хребця розміщені краніальні та каудальні суглобові ребер­ні ямки для з'єднання з голівками ребер.

На дужці хребця слабко виражені парні краніальні та каудальні суглобові відростки й добре розвинений непарний остистий відросток, нахилений назад. Перші грудні хребці мають найдовші остисті відростки й утворюють кістяк холки, яка є опорною час­тиною хребта в ділянці розміщення лопаток.

У кореня дужки ще розрізняють краніально — хребцеві вирізки, каудально — між-хребцеві отвори. Латерально від дужки відходять слабко розвинені поперечні відрост­ки, на яких є суглобові реберні поверхні для з'єднання з горбками ребер.

У останніх восьми грудних хребців остисті відростки плоскі. Замість латерального хребцевого отвору — каудальна хребцева вирізка, яка разом з краніальною хребцевою вирізкою сусіднього хребця формує міжхребцевий отвір.

У жуйних тварин остисті відростки грудних хребців дуже нахилені назад.

У свині тіла грудних хребців короткі й широкі, вентральний гребінь не розвинений, голівки й ямки плоскі. Остисті відростки плоскі й широкі, три перших досить довгі й спрямовані вперед, останні — назад, на поперечних відростках є поперечні отвори.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3781; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.