Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

М’язи черевної стінки

М’язи грудної стінки.

До третьої групи належать м'язи, які розширюють грудну клітку під час акту вди­ху, — це м'язи-інспіратори:

дорсальний зубчастий вдихач (т. serratus dorsalis inspira-torius) — починається на надостистій зв'язці передніх грудних хребців і закінчується на верхніх кінцях 2—11-го ребер;

піднімачі ребер (mm. levatores costarum) закріплюються на верхніх кінцях перших 8 пар ребер і грудних хребцях;

міжреберні зовнішні м'я­зи (mm. intercostales extern!) — розміщені між ребрами в каудовентральному напрям­ку;

драбинчасті м'язи (mm. scalenus) — починаються від поперечних відростків ший­них хребців і закінчуються на перших 4—8-му ребрах;

прямий грудний м'яз (т. rectus thoracis) — починається на першому ребрі і закінчується на реберних хрящах 2—4-го ребер;

діафрагма (diaphragma) — має куполоподібну форму і є перегородкою між грудною і черевною порожнинами, в неї виділяють сухожильний центр і м'язовий пери­феричний відділ, який поділяється на поперекову, реберну й грудну частини. Попере­кова частина утворена правою й лівою ніжками, що прикріплюються до тіл поперекових хребців, реберна ділянка закріплюється на внутрішній поверхні ребер, а грудна — на мечоподібному відростку грудної кістки. У діафрагмі є три отвори: аортальний, страво­хідний та для каудальної порожнистої вени.

Протилежну дію виконують м'язи-експіратори (видихачі), які звужують грудну кліт­ку під час акту видиху:

дорсальний зубчастий видихач (т. serratus dorsalis expirato-rius) починається від верхніх кінців останніх ребер і закінчується на остистих відрос­тках останніх грудних і перших поперекових хребців;

міжреберні внутрішні м'язи (mm. Intercostales intern!) заповнюють простір між ребрами в краніовентральному на­прямку;

попереково-реберний м'яз (т. lumbocostalis) розміщується між останнім ребром і першими поперековими хребцями;

поперечно- грудний м'яз(т. transver-sus thoracis) розміщується на дні грудної порожнини.

Самостійна робота студентів.

До четвертої групи належать парні м'язи, які утворюють стінки черевної порожни­ни і становлять черевний прес:

зовнішній косий черевний м'яз (m. obliquus abdominis externus) починається від груднинних кінців ребер і закінчується трьома сухожиль­ними пластинками: черевною — на білій лінії черева; тазовою — на клубовій і лобковій кістках; стегновою — на фасції стегна. Між черевною і тазовою пластинками розміще­на щілина — поверхневе пахвинне кільце. Потовщення тазової пластинки, яке тягнеть­ся від маклака до лобкового горба, називають пахвинною зв'язкою;

внутрішній косий черевний м'яз (т. obliquus abdominis internus) — починається від маклака і пахвинної зв'язки, спускається віялоподібно краніовентрально до білої лінії черева і останніх ре­бер, між заднім краєм м'яза і пахвинною зв'язкою в нижній третині черева утворюєть­ся глибоке пахвинне кільце;

поперечний черевний м'яз (т. transversus abdominis) —починається на поперечно-реберних відростках поперекових хребців і реберної дуги і закінчується на білій лінії черева;

прямий черевний м'яз (т. rectus abdominis) — тяг­неться в нижній стінці черевної порожнини вздовж білої лінії черева до лобкової кістки.

По серединній лінії черева сухожильні пластинки м'язів однієї половини черевної стінки з'єднуються з однойменними пластинками другої половини, утворюючи так зва­ну білу лінію.

Каудально, збоку від білої лінії косі черевні м'язи у самців утворюють пахвинний ка­нал (canalis ingunalis), в якому розміщений сім'яний канатик.

Зовні м'язи черевного преса в коня і жуйних вкриті багатою на еластичні волокна жовтою черевною фасцією (fascia flava), яка частково утримує нутрощі, під час бігу — зменшує струси

Рис. 48. Діафрагма та м'язи тулуба коня (черевну стінку і внутрішні органи видалено):

I — реберна частина діафрагми; 2 — отвір задньої порожнистої ве­
ни; 3 — сухожильний центр; 4 — аорта; 5 — великий поперековий
м'яз; 6 — малий поперековий; 7 — клубовий; 8 — внутрішній клубо­
вий; 9 — квадратний поперековий; 10 — клубово-реберний м'яз;

I1 — права ніжка діафрагми

 

М'язи черевного преса при скороченні допомагають актам видиху, дефекації, се­човиділення, блювання, а у самок — при родах.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
М’язи хребта | Зап'ястний суглоб

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2810; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.